Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Stogodišnjica Hristove vlasti — šta je sve postignuto?

Stogodišnjica Hristove vlasti — šta je sve postignuto?

’Velika su i čudesna dela tvoja, Jehova Bože, Kralju večnosti‘ (OTKR. 15:3)

1, 2. Šta će Božje Kraljevstvo postići i zašto možemo biti sigurni da će ono zaista doći?

NA GORI u blizini Kapernauma u proleće 31. godine n. e. Isus Hrist je poučio svoje sledbenike da se mole: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“ (Mat. 6:10). U današnje vreme mnogi su izgubili nadu da će to Kraljevstvo ikada doći. Ali mi smo sigurni da će naše iskrene molitve da Božje Kraljevstvo dođe zaista biti uslišene.

2 Jehova će posredstvom svog Kraljevstva ujediniti sva razumom obdarena stvorenja na nebu i na zemlji. Ta Božja namera će se u potpunosti ispuniti (Is. 55:10, 11). Upečatljiva zbivanja tokom proteklih 100 godina potvrđuju da je Jehova postao Kralj i da već sada čini velike i divne stvari za milione svojih vernih slugu (Zah. 14:9; Otkr. 15:3). Međutim, to što je Jehova postao Kralj ne treba poistovećivati sa dolaskom njegovog Kraljevstva za koje nas je Isus poučio da se molimo. Po čemu se ta dva događaja razlikuju i kako utiču na nas?

JEHOVIN USTOLIČENI KRALJ KREĆE U AKCIJU

3. (a) Kada je Isus bio ustoličen za Kralja i gde? (b) Kako bi nekome objasnio da je Božje Kraljevstvo uspostavljeno 1914? (Videti fusnotu.)

3 Božje sluge su krajem 19. veka počele da shvataju proročanstvo koje je prorok Danilo zapisao pre  2 500 godina. Ono kaže: „U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti“ (Dan. 2:44). Istraživači Biblije su decenijama ukazivali na to da će 1914. biti značajna godina. Mnogi su u to vreme bili puni optimizma, poput jednog pisca koji je rekao: „Svet je 1914. godine bio pun nade i velikih očekivanja.“ Međutim, nešto kasnije te iste godine izbio je Prvi svetski rat i biblijska proročanstva su počela da se ispunjavaju. Nestašice hrane, zemljotresi i bolesti, kao i druge stvari koje su bile prorečene u Bibliji, bili su dokaz da je 1914. Isus Hrist počeo da vlada na nebu kao Kralj Božjeg Kraljevstva. * Kada je svog Sina ustoličio za Mesijanskog Kralja, Jehova je na jedan potpuno nov način postao Kralj!

4. Šta je prvo uradio novoustoličeni Kralj i na koga je zatim obratio pažnju?

4 Božji novoustoličeni Kralj je najpre poveo rat protiv Satane, glavnog Božjeg neprijatelja. Isus i njegovi anđeli su zbacili Satanu i njegove demone s neba. To je nebesima donelo veliku radost, a zemlji nečuvene probleme. (Pročitati Otkrivenje 12:7-9, 12.) Zatim je Kralj obratio pažnju na svoje zemaljske podanike da bi ih pročistio, poučio i organizovao kako bi što bolje vršili Božju volju. Pogledajmo sada kako je njihova poslušnost Isusu dobar primer za nas danas.

MESIJANSKI KRALJ PROČIŠĆAVA SVOJE VERNE SLUGE

5. Kakvo čišćenje se odvijalo od 1914. do početka 1919?

5 Kada je ustoličeni Kralj očistio nebesa od Satane i njegovih demona, Jehova mu je poverio da pregleda u kakvom su duhovnom stanju njegovi sledbenici na zemlji i da ih pročisti. Prorok Malahija to opisuje kao duhovno pročišćavanje (Mal. 3:1-3). Istorija Božjeg naroda pokazuje da se to duhovno čišćenje odvijalo od 1914. godine do početka 1919. * Da bismo bili deo Jehovine porodice, moramo biti čisti, to jest sveti (1. Petr. 1:15, 16). Moramo se držati podalje od krive religije i politike jer nas one mogu uprljati.

6. Kako se obezbeđuje duhovna hrana i zašto je ona važna?

6 Isus je zatim iskoristio vlast koju je dobio kao Kralj da postavi „vernog i razboritog roba“. Taj rob treba da redovno obezbeđuje dobru duhovnu hranu svima koji čine „jedno stado“ o kome Isus brine (Mat. 24:45-47; Jov. 10:16). Od 1919. godine jedna mala grupa pomazanika verno ispunjava tu veliku odgovornost da obezbeđuje duhovnu hranu Isusovim slugama. Verni i razboriti rob nam obezbeđuje obilje duhovne hrane pomoću koje jačamo svoju veru. Ona nam pomaže da budemo još odlučniji da duhovno, moralno, mentalno i fizički ostanemo čisti. Pruža nam pouku i osposobljava nas da svesrdno učestvujemo u najvažnijem delu koje se danas obavlja na zemlji. Da li redovno uzimamo tu duhovnu hranu?

KRALJ POUČAVA SVOJE PODANIKE DA PROPOVEDAJU ŠIROM SVETA

7. Koje je važno delo Isus započeo kada je bio na zemlji i dokle će ono trajati?

7 Kada je Isus počeo sa svojom službom na zemlji, rekao je: „I drugim gradovima moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu, jer sam radi toga poslat“ (Luka 4:43). Ta služba je tri i po godine bila najvažnija stvar u njegovom životu.  Svojim učenicima je rekao: „Putem propovedajte: ’Približilo se nebesko kraljevstvo‘“ (Mat. 10:7). Isus je nakon svog uskrsenja prorekao da će njegovi učenici propovedati dobru vest „sve do kraja zemlje“ (Dela 1:8). Obećao im je da će ih podupirati u tom važnom delu sve do kraja ovog poretka (Mat. 28:19, 20).

8. Kako je Kralj motivisao svoje sledbenike na zemlji da propovedaju?

8 „Dobra vest o kraljevstvu“ je 1919. godine poprimila novo značenje (Mat. 24:14). Kralj je već vladao na nebu, a na zemlji je okupio malu grupu svojih sledbenika, koji su u duhovnom smislu bili pročišćeni. Oni su spremno poslušali Isusovu zapovest da po celom svetu propovedaju dobru vest da je na nebu uspostavljeno Božje Kraljevstvo (Dela 10:42). Na primer, u septembru 1922. godine skoro 20 000 podanika Božjeg Kraljevstva okupilo se na međunarodnom kongresu u Sidar Pointu, u Ohaju. Zamislimo njihovo oduševljenje kada je brat Raterford održao govor pod naslovom „Kraljevstvo“ i objavio: „Gledajte, Kralj vlada! Vi ste njegovi zastupnici. Zato objavljujte, objavljujte, objavljujte vest o Kralju i njegovom kraljevstvu.“ Narednog dana je dve hiljade njih krenulo u službu propovedanja, a neki su propovedali u mestima udaljenim i više od 70 kilometara od mesta održavanja kongresa. Jedan brat je rekao: „Nikada neću zaboraviti taj poziv da objavljujemo vest o Kraljevstvu, kao ni revnost tog mnoštva ljudi!“ Mnogi su imali sličan utisak.

9, 10. (a) Koje škole nas obučavaju za službu propovedanja? (b) Kako mi lično možemo imati koristi od te pouke?

9 Godine 1922. više od 17 000 objavitelja je propovedalo u 58 zemalja. Ali bila im je potrebna obuka. Kao budući kralj, Isus je u prvom veku svojim učenicima dao jasna uputstva o tome šta treba da propovedaju, gde i na koji način (Mat. 10:5-7; Luka 9:1-6; 10:1-11). Isus se isto tako i danas brine da svi koji učestvuju u delu propovedanja imaju uputstva kako da to rade, kao i sredstva koja im u tome pomažu (2. Tim. 3:17). On preko hrišćanske skupštine obučava svoje sledbenike za službu propovedanja. Na primer, Teokratska škola propovedanja se održava u više od 111 000 skupština širom sveta. Zahvaljujući toj školi više od sedam miliona objavitelja je poučeno kako da propoveda i poučava ljude. (Pročitati 1. Korinćanima 9:20-23.)

10 Osim Teokratske škole propovedanja postoje i druge škole u kojima se obučavaju starešine, pioniri, neoženjena braća, bračni  parovi, članovi odbora podružnica i njihove supruge, putujući nadglednici i njihove supruge i misionari. * Polaznici jednog razreda Biblijske škole za bračne parove izrazili su svoje cenjenje sledećim rečima: „Posebna pouka koju smo dobili u ovoj školi produbila je našu ljubav prema Jehovi i osposobila nas je da na još bolji način pomažemo drugima.“

11. Kako je moguće da objavitelji Kraljevstva i dalje propovedaju uprkos Sataninim napadima?

11 Sav trud koji se ulaže u delo propovedanja zapaža i Božji neprijatelj Satana. On i na direktan i na indirektan način pokušava da zaustavi to delo. Ali u tome neće uspeti. Jehova je postavio svog Sina „iznad svake vladavine i vlasti i sile i uprave“ (Ef. 1:20-22). Isus kao Kralj koristi svoj autoritet da zaštiti svoje učenike i da im pruži vođstvo da bi se izvršila volja njegovog Oca. * Dobra vest se i dalje propoveda i milioni ljudi iskrenog srca poučavaju se kako da služe Jehovi. Za nas je čast što možemo da učestvujemo u tom velikom delu!

KRALJ ORGANIZUJE SVOJE SLEDBENIKE ZA JOŠ VEĆI POSAO

12. Koje su se organizacione promene odigrale od 1914. godine?

12 Otkad je 1914. godine počeo da vlada kao Kralj, Isus je uticao na to da se poboljša način na koji Božje sluge organizovano vrše Jehovinu volju. (Pročitati Isaiju 60:17.) Godine 1919. u svakoj skupštini je bio naimenovan voditelj službe koji je prednjačio u službi propovedanja. Godine 1927. organizovano je da se nedeljom redovno propoveda od kuće do kuće. Jehovine sluge su 1931. godine prihvatile biblijsko ime Jehovini svedoci i to ih je motivisalo da još više propovedaju (Is. 43:10-12). Počev od 1938. godine braća koja imaju neke odgovornosti u skupštini više se ne biraju na demokratski način već na teokratski. Od 1972. godine nadgledanje skupštine je povereno starešinstvu, to jest grupi ljudi, a ne jednom čoveku. Svi koji su ispunjavali uslove za starešine i sluge pomoćnike bili su podstaknuti da prihvate odgovornosti i da ’pasu Božje stado‘ (1. Petr. 5:2). Vodeće telo je 1976. godine organizovano u šest odbora koji nadgledaju delo propovedanja širom sveta. Isus i dalje radi na tome da njegovi sledbenici budu još bolje organizovani i to na teokratski način.

13. Kako na tvoj život utiče ono što je Mesijanski Kralj postigao tokom prvih 100 godina svoje vlasti?

 13 Razmislimo samo o tome šta je sve Mesijanski Kralj učinio tokom prvih 100 godina svoje vlasti. U duhovnom smislu je pročistio grupu ljudi koja nosi Jehovino ime. On vodi delo propovedanja dobre vesti u ukupno 239 zemalja i teritorija i milione ljudi poučava kako da služe Jehovi. Ujedinio je više od sedam miliona svojih vernih sledbenika, koji su spremni da vrše Jehovinu volju (Ps. 110:3). Jehova preko svog Mesijanskog Kraljevstva zaista čini velike stvari. A ono što nas očekuje u budućnosti biće još zanimljivije!

BLAGOSLOVI U BUDUĆNOSTI

14. (a) Šta mi u stvari tražimo od Boga kad se molimo da dođe njegovo Kraljevstvo? (b) Kako glasi godišnji citat za 2014. i zašto je to prikladno?

14 Iako je 1914. godine Jehova ustoličio svog Sina, Isusa Hrista, za Mesijanskog Kralja, time nije u potpunosti uslišena molitva: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“ (Mat. 6:10). U Bibliji je prorečeno da Isus treba da ’ide među svoje neprijatelje i da ih pokori‘ (Ps. 110:2). Ljudske vlasti pod Sataninom kontrolom i dalje pružaju otpor Božjem Kraljevstvu. Kada se molimo da dođe Božje Kraljevstvo, mi molimo Jehovu da Mesijanski Kralj i njegovi suvladari unište sve ljudske vlasti i one koji se na zemlji suprotstavljaju Božjem Kraljevstvu. Kada se to bude dogodilo, ispuniće se reči iz Danila 2:44 gde se kaže da će Božje Kraljevstvo „smrviti i uništiti sva ona kraljevstva“. Ono će uništiti sve vlasti koje se suprotstavljaju Božjem Kraljevstvu (Otkr. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). To vreme je vrlo blizu. Zato je sasvim prikladno da godišnji citat za 2014. godinu, kao stogodišnjicu uspostave Božjeg Kraljevstva na nebu, budu reči iz Mateja 6:10: „Neka dođe kraljevstvo tvoje.“

Godišnji citat za 2014. glasi: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“ (Matej 6:10)

15, 16. (a) Šta će se događati tokom Hiljadugodišnje vladavine? (b) Šta će biti poslednja stvar koju će Isus učiniti kao Mesijanski Kralj i kako će se to odraziti na Jehovinu nameru?

15 Kada Mesijanski Kralj bude uništio Božje neprijatelje, baciće Satanu i njegove demone u bezdan na hiljadu godina (Otkr. 20:1-3). Pošto više neće biti tog zlog uticaja, Božje Kraljevstvo će veoma brzo omogućiti ljudima da iskoriste Isusovu otkupnu žrtvu i ukloniće sve posledice Adamovog greha. Mesijanski Kralj će vratiti u život milione ljudi i organizovaće obrazovni program širom sveta da bi se svi oni poučavali o Jehovi (Otkr. 20:12, 13). Cela zemlja će biti raj poput edenskog vrta. Svi ljudi koji budu verni Bogu postaće savršeni.

16 Kada prođe Hristova hiljadugodišnja vladavina, Jehovina namera sa zemljom biće u potpunosti ispunjena. Tada će Isus predati Kraljevstvo svom Ocu. (Pročitati 1. Korinćanima 15:24-28.) Više neće biti potrebe da postoji posrednik između Jehove i njegove zemaljske dece. Svi njegovi sinovi na nebu i sva njegova deca na zemlji biće ujedinjeni s njim kao jedna velika porodica.

17. Šta si odlučio da činiš za Božje Kraljevstvo?

17 Sve ono što se dešavalo tokom proteklih 100 godina otkad je na nebu uspostavljeno Božje Kraljevstvo pruža nam garanciju da Jehova sve drži pod kontrolom i da će se njegova namera sa zemljom ispuniti. Zato nastavimo da mu verno služimo i da objavljujemo vest o Kralju i njegovom Kraljevstvu. Mi smo potpuno uvereni u to da će Jehova uskoro uslišiti našu iskrenu molitvu da dođe njegovo Kraljevstvo!

^ odl. 3 Videti knjigu Šta Biblija zaista naučava?, strane 88-92.

^ odl. 10 Videti Stražarsku kulu od 15. septembra 2012, strane 13-17, „Škole u okviru Jehovine organizacije — dokaz Jehovine ljubavi“.

^ odl. 11 Videti Stražarsku kulu od 1. decembra 1998, strane 19-22, članak o pravnim pobedama u raznim zemljama.