Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Služimo Jehovi, Kralju večnosti

Služimo Jehovi, Kralju večnosti

’Kralju večnosti neka je čast i slava u svu večnost‘ (1. TIM. 1:17)

1, 2. (a) Ko je ’Kralj večnosti‘ i zašto s pravom nosi tu titulu? (Videti sliku na početku članka.) (b) Kakav je Jehova kao Kralj i kako to utiče na nas?

KRALJ Svazilenda Sobuza II vladao je skoro 61 godinu. To je u savremeno doba prilično dug period za jednog vladara. Međutim, postoji jedan kralj čija vlast nije ograničena ljudskim životnim vekom. Biblija ga naziva ’Kraljem večnosti‘ (1. Tim. 1:17). U psalmima nalazimo i ime ovog vladara: „Jehova je kralj doveka, u svu večnost“ (Ps. 10:16).

2 Samo trajanje Božje vladavine čini je posebnom u odnosu na sve ljudske vladavine. Međutim, ono što nas privlači Jehovi jeste njegov način vladanja. Kralj koji je 40 godina vladao nad drevnim Izraelom uputio mu je sledeću hvalu: „Jehova je milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote. Jehova je utvrdio presto svoj na nebesima, i kraljevska se vlast njegova nad svim proteže“ (Ps. 103:8, 19). Jehova nije samo naš Kralj već je i naš nebeski Otac, koji nas mnogo voli. Ali na osnovu čega možemo reći da Jehova postupa s nama kao Otac sa svojom decom? Na koji način Jehova vlada otkako je u Edenu izbila pobuna? Odgovori na ova pitanja motivisaće nas da se približimo Jehovi i da mu služimo svim srcem.

 KRALJ VEČNOSTI STVARA JEDNU VELIKU PORODICU

3. Ko je bio prvi član Jehovine porodice i koja su bića zatim stvorena kao Božji sinovi?

3 Jehova je nesumnjivo bio veoma srećan kada je stvorio svog prvenca! On je zaista voleo tog jedinorođenog Sina. Ni na koji način ga nije smatrao manje vrednim, već mu je iskazao čast time što mu je pružio priliku da učestvuje u stvaranju drugih savršenih stvorenja (Kol. 1:15-17). Tako je nastalo mnoštvo anđela. Biblija ih naziva Božjim ’slugama koje vrše njegovu volju‘. Oni to čine radosno, a Bog im iskazuje čast nazivajući ih svojim sinovima. Svi su oni deo Jehovine velike porodice (Ps. 103:20-22; Jov 38:7).

4. Kako su ljudi postali deo Božje porodice?

4 Kada je stvorio nebo i zemlju, Jehova je nastavio da proširuje svoju porodicu. Nakon što je zemlju pretvorio u prelep dom, sa svim što je potrebno za podržavanje života, Jehova je kao krunu stvaranja na zemlji stvorio prvog čoveka Adama, koji je bio sličan njemu (Post. 1:26-28). Jehova, Stvoritelj svega, imao je pravo da očekuje od Adama da mu bude poslušan. On mu je poput brižnog Oca objasnio šta očekuje od njega. Ni na koji način nije nepotrebno ograničavao čovekovu slobodnu volju. (Pročitati Postanak 2:15-17.)

5. Šta je Jehova omogućio prvom ljudskom paru?

5 Za razliku od mnogih ljudskih vladara, Jehova rado prenosi odgovornosti na svoje podanike i ophodi se s njima kao sa članovima svoje porodice u koje ima poverenja. Primera radi, on je Adamu dao vlast nad životinjama, kao i zadatak da im svima nadene imena što je sigurno bilo vrlo zanimljivo (Post. 1:26; 2:19, 20). Bog nije odjednom stvorio milione savršenih ljudi koji bi nastanili zemlju, već je odlučio da Adamu stvori savršenu ženu koja je dobila ime Eva (Post. 2:21, 22). Ovom paru je omogućio da napuni zemlju svojim potomstvom. Tako su ljudi mogli pod savršenim okolnostima polako pretvoriti čitavu planetu u raj. Mogli su zauvek služiti Jehovi zajedno sa anđelima kao deo njegove ujedinjene porodice. Bila je to predivna mogućnost! Sve je to bilo dokaz Jehovine očinske ljubavi.

BUNTOVNI SINOVI ODBACUJU BOŽJU VLAST

6. (a) Kako je započela pobuna u Božjoj porodici? (b) Zašto izbijanje pobune ne znači da Jehova više ne drži sve pod kontrolom?

6 Nažalost, Adam i Eva nisu bili zadovoljni time da im Jehova bude Vrhovni Vladar. Poveli su se za Satanom, jednim anđelom koji se pobunio protiv Boga (Post. 3:1-6). Život bez Boga je doneo bol, patnju i smrt, kako njima tako i njihovom potomstvu (Post. 3:16-19; Rimlj. 5:12). Bog na zemlji više nije imao poslušne podanike. Da li to znači da više nije imao sve pod kontrolom i da se odrekao vlasti nad zemljom i njenim stanovnicima? Ni u kom slučaju. On je kao Vrhovni Vladar isterao taj par iz Edena i sprečio ih da se vrate postavivši dva heruvima da čuvaju ulaz u taj vrt (Post. 3:23, 24). U isto vreme, Bog se pokazao kao Otac koji nas voli tako što je dao garanciju da će na kraju ipak imati veliku porodicu verne duhovne i zemaljske dece. Obećao je da će se pojaviti neko ko će uništiti Satanu i nadoknaditi svu štetu koju je on prouzrokovao. (Pročitati Postanak 3:15.)

7, 8. (a) Koliko se pogoršalo stanje na zemlji do Nojevog vremena? (b) Kako je Jehova očistio zemlju od zla i sačuvao ljudsku porodicu?

 7 Tokom vekova koji su usledili, neki ljudi su bili verni Jehovi. Među njima su bili Avelj i Enoh. Ipak, većina ljudi je odbacila Jehovu kao svog Oca i Vladara. Već u Nojevo vreme zemlja se ’napunila nasiljem‘ (Post. 6:11). Da li to znači da je Jehova izgubio kontrolu nad zbivanjima na zemlji? Šta kaže istorija?

8 Razmotrimo šta Biblija govori o Noju. Jehova mu je dao detaljna uputstva kako da sagradi ogromnu arku u kojoj bi se spasli on i njegova najbliža porodica. Međutim, Bog je mislio i na druge ljude, na čitavu ljudsku porodicu i zato je poverio Noju da bude ’propovednik pravednosti‘ (2. Petr. 2:5). Nojeva poruka je bez sumnje uključivala poziv na pokajanje i upozorenje na predstojeće uništenje, ali ljudi jednostavno nisu želeli da slušaju. Noje i njegova porodica su decenijama živeli među tim nasilnim i vrlo nemoralnim ljudima. Jehova je kao brižni Otac štitio i blagosiljao tih osam vernih ljudi. Prouzrokovavši sveopšti Potop, Jehova je dokazao da ima vlast nad tim buntovnim ljudima i zlim anđelima. Jehova je sasvim sigurno sve držao pod kontrolom (Post. 7:17-24).

Jehova je oduvek Vrhovni Vladar (Videti 6, 8, 10, 12. i 17. odlomak)

JEHOVINA VLAST NAKON POTOPA

9. Koju priliku je Jehova dao ljudima nakon Potopa?

9 Kad su Noje i njegova porodica kročili na očišćenu zemlju i udahnuli svež vazduh, srce im je sigurno bilo prepuno zahvalnosti za Jehovinu brigu i zaštitu. Noje je odmah podigao oltar i prineo žrtve Jehovi. Bog je blagoslovio Noja i njegovu porodicu i rekao im da se ’rađaju, množe i napune zemlju‘ (Post. 8:20–9:1). Ljudski rod je ponovo imao priliku da ujedinjeno služi Jehovi i nastani se po svoj zemlji.

10. (a) Gde je i kako nakon Potopa izbila pobuna protiv Jehovine vlasti? (b) Šta je Jehova preduzeo da bi se njegova volja ispunila?

10 Međutim, Potop nije izbrisao nesavršenstvo kod ljudi. Oni su i dalje morali da se bore protiv nevidljivog uticaja Satane i drugih anđela koji su se pobunili. Nije prošlo dugo i ponovo je izbila pobuna protiv Jehovine vlasti. Na primer, Nojev praunuk Nevrod je prednjačio u tome. On je opisan kao „moćan lovac koji se protivio Jehovi“. Sagradio je velike gradove, poput Vavela, i postavio sebe za kralja ’u zemlji Senaru‘ (Post. 10:8-12). Koje je korake preduzeo Kralj večnosti prema ovom buntovnom čoveku koji je sebe proglasio kraljem i pokušao da osujeti njegovu nameru da ljudi ’napune zemlju‘? Bog je napravio pometnju u jeziku ljudi, zbog čega su se Nevrodovi podanici ’odande rasejali po celoj zemlji‘. Sa njima se po celoj zemlji proširila i lažna religija, kao i obrazac ljudske vlasti (Post. 11:1-9).

11. Kako je Jehova pokazao da je veran svom prijatelju Avrahamu?

11 Premda su nakon Potopa mnogi obožavali lažne bogove, i dalje je bilo onih koji su bili verni Jehovi. Jedan od njih je Avraham, koji je iz poslušnosti Bogu napustio udobnost života u svom rodnom gradu Uru i godinama živeo u šatorima (Post. 11:31; Jevr. 11:8, 9). Dok je živeo nomadskim načinom života, često je bio okružen kraljevima od kojih su mnogi živeli u utvrđenim gradovima. Međutim, Jehova je štitio njega i njegovu porodicu. U psalmima je sledećim  rečima opisano kako ih je Jehova štitio: „Nikome nije dao da ih prevari, nego je zbog njih kraljeve ukoravao“ (Ps. 105:13, 14). Jehova je kao verni prijatelj obećao Avrahamu: „Kraljevi će izaći od tebe“ (Post. 17:6; Jak. 2:23).

12. Kako je Jehova dokazao da ima vlast nad Egiptom i kako je to uticalo na njegov izabrani narod?

12 Bog je Avrahamovom sinu Isaku i unuku Jakovu ponovio svoje obećanje da će ih blagosloviti, što je značilo da će iz njihove loze poteći kraljevi (Post. 26:3-5; 35:11). Međutim, pre nego što su dobili te blagoslove, Jakovljevi potomci su postali robovi u Egiptu. Da li je to značilo da Jehova neće ispuniti svoje obećanje ili da se odrekao svoje vrhovne vlasti nad zemljom? Ni u kom slučaju! U vreme koje je sam odredio, Jehova je dokazao da ima moć i vlast nad tvrdoglavim faraonom. Porobljeni Izraelci su se pouzdali u Jehovu i on ih je izbavio na izvanredan način omogućivši im da prođu kroz Crveno more. Jasno je da je Jehova i dalje bio Vrhovni Vladar i da je kao brižni Otac koristio svoju ogromnu moć da zaštiti svoj narod. (Pročitati Izlazak 14:13, 14.)

JEHOVA POSTAJE KRALJ NAD IZRAELOM

13, 14. (a) Šta su Izraelci rekli za Jehovu u pobedničkoj pesmi? (b) Šta je Bog obećao Davidu?

13 Odmah nakon što su čudesno izbavljeni iz Egipta, Izraelci su ispevali pobedničku pesmu u čast Jehovi. Ta pesma je zabeležena u 15. poglavlju Izlaska. U 18. stihu tog poglavlja stoji: „Jehova će kraljevati doveka, u svu večnost.“ Jehova je zaista postao kralj nad tim narodom (Pon. zak. 33:5). Međutim, oni nisu bili zadovoljni time da nad sobom imaju Jehovu kao nevidljivog Vladara. Kada je prošlo otprilike 400 godina od izlaska iz Egipta, tražili su od Boga da im po uzoru na susedne paganske narode postavi nekog čoveka za kralja (1. Sam. 8:5). Pa ipak, Jehova je i dalje bio njihov Kralj, što je posebno bilo očigledno tokom vladavine kralja Davida.

14 David je sveti kovčeg saveza doneo u Jerusalim. Bio je to povod za slavlje i Leviti su pevali pesmu hvale Jehovi. U njoj se nalazi jedna  važna misao koja je zabeležena u 1. Letopisa 16:31: „Neka govore među narodima: ’Jehova je počeo da kraljuje!‘“ Međutim, neko bi mogao da se pita: ’Ako Jehova već jeste Kralj večnosti, zašto se u pesmi kaže da je on u to vreme počeo da kraljuje?‘ Jehova počinje da kraljuje kada koristi svoj autoritet ili kada nekome daje ovlašćenje da ga zastupa neko vreme ili u nekoj posebnoj situaciji. Važno je da to znamo. Pre nego što je David umro, Jehova mu je obećao da će njegova kraljevska loza večno trajati: „Podići ću posle tebe tvog potomka, onog koji će poteći od tebe, i utvrdiću njegovo kraljevstvo“ (2. Sam. 7:12, 13). Ovo proročanstvo se ispunilo više od 1 000 godina kasnije kada se pojavio Davidov ’potomak‘. Ko je to bio i kada je postao Kralj?

JEHOVA POSTAVLJA NOVOG KRALJA

15, 16. Kada je Isus pomazan za budućeg Kralja i koji je savez sklopio dok je bio na zemlji?

15 Godine 29. n. e., Jovan Krstitelj je počeo da propoveda da se „približilo nebesko kraljevstvo“ (Mat. 3:2). On je krstio Isusa i tom prilikom Jehova je svog Sina pomazao kao obećanog Mesiju i budućeg Kralja Božjeg Kraljevstva. Jehova je pokazao koliko voli Isusa kada je rekao: „Ovo je moj Sin, voljeni, koji je po mojoj volji“ (Mat. 3:17).

16 Isus je tokom cele svoje službe slavio svog Oca (Jov. 17:4). Jedan od načina na koji je to činio bilo je propovedanje o Božjem Kraljevstvu (Luka 4:43). Čak je i poučio svoje učenike kako da se mole za dolazak tog Kraljevstva (Mat. 6:10). Kao budući Kralj, imao je pravo da kaže svojim protivnicima: „Božje kraljevstvo je među vama“ (Luka 17:21). Kasnije, tokom večeri uoči svoje smrti, Isus je sklopio „savez za kraljevstvo“ sa svojim apostolima. Tako su neki od njegovih vernih učenika dobili mogućnost da u budućnosti vladaju s njim kao kraljevi u Božjem Kraljevstvu. (Pročitati Luku 22:28-30.)

17. U kom smislu je Isus počeo da vlada u prvom veku i šta je morao da čeka?

17 Kada je Isus počeo da vlada kao Kralj Božjeg Kraljevstva? Jasno je da to nije bilo odmah, jer je već sledećeg dana ubijen, a njegovi učenici su se razbežali (Jov. 16:32). Međutim, Jehova je kao i uvek sve držao pod kontrolom. Trećeg dana je uskrsnuo svog Sina, a na Pedesetnicu 33. n. e. Isus je počeo da vlada nad hrišćanskom skupštinom (Kol. 1:13). Pa ipak, morao je da čeka dok ne bude mogao da vlada nad celom zemljom kao obećani potomak. Jehova je rekao svom Sinu: „Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim“ (Ps. 110:1).

SLUŽIMO KRALJU VEČNOSTI

18, 19. Šta treba da radimo i o čemu će biti reči u sledećem članku?

18 Jehovina vlast je hiljadama godina osporavana i na nebu i na zemlji. Međutim, Jehova se nikada nije odrekao svoje vrhovne vlasti, već je uvek sve držao pod kontrolom. Kao brižan Otac, štitio je svoje verne sluge i brinuo o njima. Među njima su Noje, Avraham i David. To saznanje nas sigurno motiviše da budemo podložni Jehovi kao našem Kralju i da mu se još više približimo.

19 Možda se pitamo: Na koji način je Jehova postao Kralj u naše vreme? Kako možemo biti verne Jehovine sluge i postati savršena deca u njegovoj velikoj porodici? Šta znači to što se molimo za dolazak Božjeg Kraljevstva? U sledećem članku ćemo dobiti odgovor na ova pitanja.