Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  decembar 2013.

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Kada je Isus „propovedao duhovima u tamnici“? (1. Petr. 3:19)

Izgleda da je Isus neko vreme nakon svog uskrsenja objavio zlim duhovima da ih očekuje zaslužena kazna (15. 6, strana 23).

Koja tri izazova treba savladati da bi drugi brak uspeo?

Treba paziti na to da vaš sadašnji bračni drug ne bude u senci prethodnog, naći ravnotežu kada je u pitanju kontakt sa starim prijateljima koji ne poznaju vašeg novog bračnog druga i verovati novom bračnom drugu čak i ako vas je prvi prevario (1. 7, strane 9-10).

Kada Isus sudi ljudima, to jest razdvaja ih na ovce i jarce? (Mat. 25:32)

Isus će suditi ljudima iz svih naroda kad dođe tokom velike nevolje, nakon što kriva religija bude uništena (15. 7, strana 6).

Kada će oni koji čine bezakonje, pomenuti u poređenju o pšenici i kukolju, plakati i škrgutati zubima? (Mat. 13:36, 41, 42)

To će se desiti tokom velike nevolje, kad shvate da ne mogu izbeći uništenje (15. 7, strana 13).

Kada su Isusove reči o vernom i razboritom robu počele da se ispunjavaju? (Mat. 24:45-47)

Te reči nisu počele da se ispunjavaju na Pedesetnicu 33. n. e., već nakon 1914. Taj rob je 1919. godine postavljen nad slugama, to jest nad svim hrišćanima koji dobijaju duhovnu hranu (15. 7, strane 21-23).

Kada Isus postavlja vernog roba nad svim svojim imanjem?

To će se odigrati u budućnosti, tokom velike nevolje kad verni rob bude dobio svoju nebesku nagradu (15. 7, strana 25).

Da li to što se u Bibliji ne otkrivaju imena nekih ličnosti znači da su one bile loše ili da nisu zaslužile da se njihovo ime spomene?

Ne bi trebalo da zaključimo tako nešto. U Bibliji ćemo naići i na dobre i na zle osobe čija nam imena nisu otkrivena (Ruta 4:1-3; Mat. 26:18). Od svih vernih anđela znamo imena samo dvojice (1. 8, strana 10).

Šta je još osim Božje podrške doprinelo tome da 230 Svedoka iz logora Zaksenhauzen preživi dugi marš smrti?

Premda su bili iscrpljeni od gladi i bolesti, stalno su govorili jedni drugima da ne smeju posustati (15. 8, strana 18).

Zašto nam zapis o tome kako su Izraelci prešli reku Jordan i ušli u Obećanu zemlju jača veru?

Premda je reka nabujala od kiša, Jehova je zaustavio njen tok tako da ju je narod mogao preći. To je sigurno ojačalo njihovu veru i pouzdanje u njega, a može pomoći i nama da ojačamo svoju veru (15. 9, strana 16).

Šta nam govori to što se u Bibliji često pominju boje?

To što se u Bibliji pominju boje pokazuje da Bog zna kakve emocije one stvaraju u nama i da nam one pomažu da lakše zapamtimo ono što saznajemo (1. 10, strane 14-15).

Kako se proročanstvo iz Miheja 5:5 o knezovima i pastirima danas ispunjava?

Mi smatramo da ’sedam pastira i osam knezova‘ o kojima se govori u Miheju 5:5 predstavljaju skupštinske starešine, koje jačaju Božji narod i tako ga pripremaju za predstojeći prorečeni napad (15. 11, strana 20).

Zašto nam je Bog potreban?

Potrebni su nam dobri saveti, kao i odgovori na mnoga životna pitanja, a to je upravo ono što nam Bog pruža. On nam pomaže jer želi da budemo srećni u životu. Da bi nam omogućio takav život, ispuniće obećanja koja su zapisana u njegovoj Reči (1. 12, strane 4-6).