Da li bi bilo u redu da na našim sastancima roditelji sede sa isključenim detetom?

Nema potrebe praviti pitanje oko toga gde će u Dvorani Kraljevstva sedeti isključena osoba. Roditelji su putem ovog časopisa u više navrata bili podstaknuti da učine sve što je moguće kako bi u duhovnom pogledu pomogli svom isključenom detetu koje još uvek živi s njima. Kao što je pisalo u Stražarskoj kuli od 1. oktobra 2001, na stranama 16-18, roditelji čak mogu proučavati Bibliju sa isključenim detetom koje je maloletno i još uvek živi s njima. Možda će to pomoći detetu da se promeni i popravi.

Ne bi bio nikakav problem da u Dvorani Kraljevstva isključeno dete sedi pored svojih roditelja, pod uslovom da ne uznemirava druge. Budući da isključena osoba ne mora da sedi u zadnjem redu, onda ne bi bio problem ni ako bi isključeno dete sedelo pored svojih roditelja, gde god da oni sede. Pošto roditelji brinu za duhovnu dobrobit svog deteta sigurno žele da imaju uvid u to da li njihovo dete pažljivo sluša program. Zato je dobro da dete sedi s njima, a ne na nekom drugom mestu bez ikakvog nadzora.

Ali ako isključeno dete više ne živi sa svojim roditeljima, da li to onda znači da u Dvorani Kraljevstva ne može da sedi s njima? U našoj literaturi je objašnjeno kakav stav hrišćani treba da imaju kada je reč o druženju sa isključenom osobom s kojom su u srodstvu i s kojom ne žive u istoj kući. * Međutim, ako neko na sastanku sedi pored isključenog člana svoje porodice, to ne znači da traži povod da se druži s njim. Ako članovi porodice imaju ispravan stav prema isključenoj osobi s kojom su u srodstvu i ako se trude da se drže biblijskog saveta što se tiče druženja s njom, onda nema razloga za brigu (1. Kor. 5:11, 13; 2. Jov. 11).

Prema tome, bilo da isključena osoba u Dvorani Kraljevstva sedi pored članova svoje porodice bilo pored drugih članova skupštine, nema potrebe praviti od toga sporno pitanje sve dok se ona pristojno ponaša. Ukoliko bi se određivalo gde isključena osoba treba da sedi, to bi moglo stvoriti razne probleme u zavisnosti od okolnosti. Ako se svi članovi skupštine, uključujući i članove porodice isključene osobe, trude da poštuju biblijska načela koja se odnose na isključenje, i ako to nikoga ne navodi na spoticanje, nema potrebe praviti pitanje oko toga gde će ko sedeti na našim sastancima. *

^ odl. 5 Videti knjigu „Održite se u Božjoj ljubavi“, strane 207-209.

^ odl. 6 Ovo je izmena u odnosu na ono što je pisalo u Stražarskoj kuli od 1. aprila 1953, strana 223 (engl.).