Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Budimo osobe po Jehovinoj volji

Budimo osobe po Jehovinoj volji

„Neka vaša dela budu sveta i neka se po njima vidi da ste odani Bogu“ (2. PETR. 3:11)

1, 2. Šta je neophodno da bismo stekli Božju naklonost?

SASVIM je normalno što je ljudima važno šta drugi misle o njima. Ali za nas kao Jehovine svedoke daleko je važnije šta Jehova misli o nama. On je najuzvišenija ličnost u svemiru i u njemu je „izvor života“ (Ps. 36:9).

2 Ako želimo da imamo Božju naklonost, veoma je važno da naša dela budu ’sveta i da se po njima vidi da smo odani Bogu‘, kao što je napisao apostol Petar. (Pročitati 2. Petrovu 3:11.) Kada nastojimo da u moralnom, mentalnom i duhovnom pogledu budemo besprekorni, tada se za naša dela može reći da su sveta. Osim toga, kada imamo duboko poštovanje prema Bogu i kada smo mu privrženi, tada se po našim delima vidi da smo mu odani. Dakle, da bismo stekli Božju naklonost neophodno je da vodimo računa o svojim delima, ali i o tome kakve smo osobe. Pošto Jehova ’ispituje srca‘, on tačno zna da li su naša dela sveta i da li smo mu odani (1. Let. 29:17).

3. O čemu treba da razmislimo kada je reč o našem prijateljstvu s Jehovom?

3 Satana Ðavo nipošto ne želi da se približimo Bogu. U stvari, on čini sve što može kako bi nas naveo da se udaljimo od Jehove. Pritom se služi lažima i obmanama (Jov. 8:44; 2. Kor. 11:13-15). Zato je dobro da razmislimo o tome kako Satana zavodi ljude i kako možemo sačuvati svoje prijateljstvo s Jehovom.

KAKO SATANA ZAVODI LJUDE?

4. Na šta Satana nastoji da utiče i zašto?

4 Jakov je napisao: „Svakoga iskušava njegova želja tako što ga vuče i mami. Zatim želja, kada je začeta, rađa greh, a greh,  kad se učini, donosi smrt“ (Jak. 1:14, 15). Satana želi da uništi naše prijateljstvo s Bogom i zato nastoji da utiče na naše srce jer zna da se u njemu rađaju želje.

5, 6. (a) Kako Satana nastoji da utiče na naše srce? (b) Koja sredstva Satana koristi u nastojanju da iskvari naše srce i koliko je iskusan u tome?

5 Kako Satana nastoji da utiče na naše srce? U Bibliji stoji: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jov. 5:19). Kao svoje oružje, Satana koristi „ono što je u svetu“. (Pročitati 1. Jovanovu 2:15, 16.) Ðavo već hiljadama godina lukavo oblikuje svet u kom živimo. Zato je neophodno da budemo oprezni što se tiče njegovih podmuklih napada (Jov. 17:15).

6 Satana nastoji da nam u srce usadi neispravne želje. Apostol Jovan je naveo tri sredstva koja on koristi. To su: (1) „želja tela“, (2) „želja očiju“ i (3) „isticanje svog imetka“. Satana ih je koristio kada je iskušavao Isusa u pustinji. Pošto ima viševekovno iskustvo, Satana ih danas veoma vešto koristi, pri čemu svoj pristup prilagođava sklonostima svakoga od nas. Pre nego što budemo razmotrili kako se možemo odupreti Ðavolu, videćemo kako je on naveo Evu da bude neposlušna Bogu, kao i da mu to nije pošlo za rukom kada je iskušavao Božjeg Sina.

„ŽELJA TELA“

Satana je prevario Evu koristeći ’želju tela‘ (Videti 7. odlomak)

7. Kako je Satana koristio ’želju tela‘ da iskuša Evu?

7 Jedna od naših osnovnih potreba jeste potreba za hranom. Jehova je stvorio zemlju tako da ona može da daje obilan rod. Satana bi mogao iskoristiti prirodnu potrebu za hranom kako bi nas sprečio da vršimo Božju volju. Pogledajmo kako je to učinio Evi. (Pročitati Postanak 3:1-6.) Satana je rekao Evi da neće umreti ako bude jela plod s drveta „spoznanja dobra i zla“ i da će onog dana kada to bude učinila postati poput Boga (Post. 2:9). U suštini, Ðavo je rekao Evi da joj život ne zavisi od poslušnosti Bogu. To je bila gnusna laž! Kada je Eva to čula, našla se pred izborom. Mogla je odbaciti ono što joj je Satana rekao ili nastaviti da razmišlja o tome, razvijajući želju za zabranjenim plodom. Iako je smela da jede plodove sa ostalog drveća u vrtu, ona je razmišljala o onome što je Satana rekao o plodu s drveta usred vrta i na kraju ga je „ubrala i okusila“. Satana ju je tako naveo da poželi nešto što je Stvoritelj zabranio.

Isus nikada nije zaboravio šta mu je najvažnije (Videti 8. odlomak)

8. Kako je Satana iskušavao Isusa i zašto nije imao uspeha u tome?

 8 Satana je koristio istu taktiku kada je iskušavao Isusa u pustinji. Nakon što je Isus postio 40 dana i noći, Satana je pokušao da iskoristi to što je on ogladneo. Rekao mu je: „Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane hleb“ (Luka 4:1-3). Isus se tada našao pred izborom. Trebalo je da odluči da li će svoju natprirodnu moć iskoristiti da stvori sebi hranu. Znao je da ne bi bilo ispravno da svoju moć upotrebi radi lične koristi. Najvažnije mu je bilo da sačuva prijateljstvo s Jehovom, a ne da utoli glad. Rekao je Satani: „Pisano je: ’Čovek ne sme da živi samo od hleba, nego treba da živi i od svake reči koja izlazi iz Jehovinih usta‘“ (Mat. 4:4).

„ŽELJA OČIJU“

9. Na šta ukazuje izraz „želja očiju“ i kako je Satana probudio tu želju kod Eve?

9 Apostol Jovan je naveo i ’želju očiju‘. Taj izraz ukazuje na to da neko može poželeti nešto samo zbog toga što to gleda. Satana je kod Eve probudio tu želju rekavši: ’Oči će ti se otvoriti.‘ Što je Eva više posmatrala zabranjeni plod, to joj je on bio privlačniji. Ona je videla da je taj plod bio „primamljiv za oči“.

10. Kako je Satana pokušao da kod Isusa probudi ’želju očiju‘ i kako je Isus reagovao?

10 Kako je Satana pokušao da kod Isusa probudi ’želju očiju‘? On mu je ’odjednom pokazao sva kraljevstva sveta‘ i rekao da će mu ’dati vlast nad svima njima i njihovu slavu‘ (Luka 4:5, 6). Naravno, Isus nije odjednom doslovno video sva kraljevstva sveta, već mu je Satana u jednoj viziji prikazao njihovu slavu. Satana je sigurno mislio da će Isus biti iskušan onim što vidi. Besramno mu je rekao: „Ako mi se, dakle, pokloniš, sva će vlast biti tvoja“ (Luka 4:7). Ali Isus nije ni pomišljao na to da uradi ono što je Satana želeo. Bez oklevanja je odgovorio: „Pisano je: ’Jehovu, svog Boga, obožavaj i jedino njemu služi‘“ (Luka 4:8).

„ISTICANJE SVOG IMETKA“

11. Kako je Satana prevario Evu?

11 Još jedna stvar koju je apostol Jovan spomenuo jeste „isticanje svog imetka“. Kada su Adam i Eva bili jedini ljudi na zemlji, nisu mogli ’isticati svoj imetak‘ pred drugima. Ali ipak su postali ponosni. Satana je iskušao Evu rekavši da joj je Bog uskratio nešto veoma dobro. Rekao joj je da će ’postati kao Bog i znati šta je  dobro, a šta zlo‘ onog dana kada bude jela sa „drveta spoznanja dobra i zla“ (Post. 2:17; 3:5). Satana joj je zapravo rekao da može biti nezavisna od Boga. Očigledno je da je ponos naveo Evu da poveruje u tu laž. Uverena da nikada neće umreti, uzela je zabranjeni plod. Kako se samo prevarila!

12. Kako je još Satana pokušao da iskuša Isusa i šta mu je Isus rekao?

12 Za razliku od Eve, Isus je pokazao izuzetnu poniznost. Satana je pokušao da ga iskuša i na drugi način, ali Isus je odbacio čak i pomisao na to da iskuša Boga samo zato da bi impresionirao druge. Znao je da bi to bio znak ponosa. Isus je jasno i otvoreno rekao: „Kazano je: ’Ne iskušavaj Jehovu, svog Boga.‘“ (Pročitati Luku 4:9-12.)

KAKO MOŽEMO SAČUVATI SVOJE PRIJATELJSTVO S JEHOVOM?

13, 14. Navedi neke načine na koje Satana zavodi ljude.

13 Satana se danas služi istim taktikama koje je koristio kada je zaveo Evu i iskušavao Isusa. On koristi svet u svojoj vlasti kako bi kod što više ljudi probudio ’želju tela‘ i naveo ih na polni nemoral i neumerenost u jelu i piću. Putem pornografije, naročito na internetu, on privlači pažnju neopreznih i u njima budi ’želju očiju‘. A materijalizam, ugled i slava zaista predstavljaju pravo iskušenje za ponosne i one koji su skloni da ’ističu svoj imetak‘.

Koja nam biblijska načela mogu pomoći u ovim situacijama? (Videti 13. i 14. odlomak)

14 „Ono što je u svetu“ može se uporediti sa ribarskim mamcima. Oni su primamljivi, ali svaki od njih se nalazi na udici. Satana koristi ono što ljudi smatraju normalnim i svakodnevnim potrebama kako bi ih naveo da krše Božje zakone. Ta podmukla iskušenja su osmišljena tako da utiču na ono što želimo i iskvare naše srce. U stvari, Satana nastoji da nas uveri kako su naše potrebe i udobnosti važnije od vršenja Božje volje. Da li ćemo mu dozvoliti da nas prevari?

15. Kako se možemo ugledati na Isusa kada nas Satana iskušava?

 15 Za razliku od Eve koja je poklekla pred iskušenjem, Isus je ostao čvrst kada ga je Satana iskušavao. Svaki put se osvrnuo na Pismo, rekavši: „Pisano je“ ili „Kazano je“. Ako marljivo proučavamo Bibliju, dobro ćemo je upoznati i moći ćemo da se setimo stihova koji će nam pomoći da ispravno razmišljamo kada je naša vera na ispitu (Ps. 1:1, 2). Razmišljanje o Božjim vernim slugama iz prošlosti pomoći će nam da poput njih budemo verni Bogu (Rimlj. 15:4). Duboko poštovanje prema Jehovi, to jest to što volimo ono što on voli i mrzimo ono što on mrzi, biće zaštita za nas (Ps. 97:10).

16, 17. Kako na našu ličnost utiče ono o čemu razmišljamo?

16 Apostol Pavle nas podstiče da ’koristimo svoj razum‘ kako bismo postali osobe koje su oblikovane po Božjim merilima, a ne po merilima ovog sveta (Rimlj. 12:1, 2). Apostol Pavle nas podseća da moramo strogo voditi računa o čemu razmišljamo. On je rekao da mi „rušimo pogrešna razmišljanja i svaku oholost koja se podiže protiv poznavanja Boga, obuzdavamo svaku misao da bi se pokorila Hristu“ (2. Kor. 10:5). Ono o čemu razmišljamo snažno utiče na našu ličnost i zato je važno da razmišljamo o onome što nas izgrađuje (Fil. 4:8).

17 Ne možemo očekivati da ćemo biti sveti ako razmišljamo o nečemu što je neispravno i ako imamo neprikladne želje. Moramo voleti Jehovu iz „čistog srca“ (1. Tim. 1:5). Međutim, naše srce je varljivo i može se desiti da nismo ni svesni koliko na nas snažno utiče „ono što je u svetu“ (Jer. 17:9). Zato je veoma važno da ’ispitujemo da li smo u veri i da sami sebe proveravamo‘ na temelju onoga što saznamo proučavajući Bibliju (2. Kor. 13:5).

18, 19. Zašto treba da damo sve od sebe da budemo osobe po Jehovinoj volji?

18 Da ne bismo podlegli uticaju ’onoga što je u svetu‘, dobro je da zadržimo u mislima ono što je napisao apostol Jovan. Jehova ga je nadahnuo da zabeleži sledeće reči: „Svet prolazi i njegova želja, ali onaj ko vrši Božju volju ostaje zauvek“ (1. Jov. 2:17). Satanin svet izgleda stabilno i sigurno. Pa ipak, jednog dana on će doći svom kraju. Ništa što nam Satanin svet nudi nema trajnu vrednost. Zadržimo na umu tu činjenicu, jer će nam to pomoći da ne budemo zavedeni.

19 Apostol Petar nas podstiče da budemo osobe po Božjoj volji dok ’očekujemo i imamo na umu Jehovin dan, kad će se nebesa, zapaljena, raspasti i elementi, užareni, rastopiti‘ (2. Petr. 3:12). Ostalo je sasvim malo vremena do dana kada će Jehova uništiti celokupan Satanin svet. Naravno, Satana će do tada koristiti „ono što je u svetu“ da nas iskušava, kao što je iskušavao Evu i Isusa. Ne smemo biti poput Eve i po svaku cenu nastojati da zadovoljimo svoje želje, jer bi to bilo isto kao kada bismo prihvatili Satanu za svog boga. Budimo poput Isusa i nemojmo podleći iskušenjima koliko god da deluju privlačno. Dajmo sve od sebe da budemo osobe po Jehovinoj volji.