Sigurno si to mnogo puta pomislio ili nekome rekao kada si prelistao novo izdanje ovog časopisa. Predivne ilustracije i fotografije su pažljivo pripremljene i imaju određenu svrhu. One služe kao pomoćna sredstva koja nas podstiču na razmišljanje i utiču na naše emocije. Posebno nam mogu koristiti kada se pripremamo za Razmatranje Stražarske kule i kada učestvujemo na tom sastanku.

Na primer, razmisli o slikama koje se nalaze na početku članaka za razmatranje. Šta je na njima prikazano? U kakvoj je vezi svaka od njih s naslovom odgovarajućeg članka i stihom na kom se taj članak temelji? Što se tiče drugih slika, razmisli o tome kako su povezane s mislima koje se razmatraju i kako ti može koristiti ono što je prikazano na njima.

Voditelj Razmatranja Stražarske kule treba da pruži priliku braći i sestrama da daju komentar o svakoj slici u članku i da kažu kako se ona odnosi na materijal ili kakav je utisak ostavila na njih. Ponekad se pored neke slike nalazi tekst koji ukazuje na vezu između nje i konkretnog odlomka u članku. U suprotnom, voditelj može da odredi uz koji odlomak treba razmotriti i određenu sliku. Na taj način će svi izvući potpunu korist iz onoga što je pripremljeno kako bi se čitaocima pomoglo da sebi dočaraju ono o čemu se govori u Božjoj Reči.

Jedan brat je rekao: „Kad pročitam neki predivno napisan članak, slike mi dođu kao šlag na tortu.“