Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  jul 2013.

„Ja sam s vama u sve dane“

„Ja sam s vama u sve dane“

„Ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka“ (MAT. 28:20)

1. (a) Ukratko ispričaj poređenje o pšenici i kukolju. (b) Kako je Isus objasnio to poređenje?

ISUS je u jednom poređenju o nebeskom Kraljevstvu govorio o čoveku koji je na svojoj njivi posejao pšenicu. Zatim je došao njegov neprijatelj i posejao kukolj među pšenicu. Kukolj je prerastao pšenicu, ali je čovek naredio svojim robovima da puste da „rastu zajedno do žetve“. U vreme žetve, kukolj će biti uništen, a pšenica sakupljena. Sam Isus je objasnio to poređenje. (Pročitati Mateja 13:24-30, 37-43.) Šta nam ovo poređenje otkriva? (Videti okvir „Pšenica i kukolj“.)

2. (a) Šta predstavljaju događaji opisani u ovom poređenju? (b) Koji deo poređenja ćemo razmatrati u nastavku ovog članka?

2 Događaji koji su opisani u ovom poređenju pokazuju kako i kada će Isus sakupiti svu pšenicu — pomazane hrišćane koji će vladati s njim u njegovom Kraljevstvu. Sejanje je počelo na Pedesetnicu 33. n. e. Sakupljanje će biti završeno kada na kraju ovog poretka pomazanici koji su još uvek na zemlji budu završno obeleženi pečatom i zatim uzeti na nebo (Mat. 24:31; Otkr. 7:1-4). Dakle, ovo poređenje o pšenici i kukolju nam pruža uvid u razvoj događaja koji će se odvijati tokom perioda od oko 2 000 godina. Ono govori o vremenu sejanja, rasta i žetve. U ovom članku ćemo se prvenstveno usredsrediti na vreme žetve. *

ISUS BUDNIM OKOM PRATI RAZVOJ DOGAÐAJA

3. (a) Šta se dešavalo nakon prvog veka? (b) Prema Mateju 13:28, koje pitanje je postavljeno i ko ga je postavio? (Videti i napomenu za ovaj odlomak.)

3 ’Kukolj se pokazao‘ početkom drugog veka n. e. kada su se na svetskoj sceni pojavili lažni hrišćani (Mat. 13:26). Do četvrtog veka hrišćani koji su predočeni kukoljem brojčano su uveliko nadmašili pomazane hrišćane.  Setimo se da su u poređenju robovi pitali svog gospodara da li da idu i počupaju kukolj * (Mat. 13:28). Šta im je gospodar rekao?

4. (a) Šta nam otkrivaju Isusove reči o pšenici i kukolju? (b) Kada su hrišćani predočeni pšenicom postali uočljivi?

4 Isus je govoreći o pšenici i kukolju rekao: „Neka rastu zajedno do žetve.“ Te reči nam otkrivaju da je od prvog veka pa sve do danas na zemlji uvek bilo pomazanih hrišćana predočenih pšenicom. To se može zaključiti i na osnovu onoga što je Isus kasnije rekao svojim učenicima: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka“ (Mat. 28:20). Dakle, Isus će štititi pomazane hrišćane sve do vremena kraja. Međutim, pošto su lažni hrišćani brojčano nadmašili prave hrišćane, ne možemo sa sigurnošću reći ko je tokom tog dugog perioda pripadao pomazanicima predočenim pšenicom. Ali oko 30 godina pre nego što je počelo vreme žetve, pšenica je postala uočljiva. Kako je uopšte došlo do toga?

GLASNIK ’RAŠČIŠĆAVA PUT‘

5. Kako se Malahijino proročanstvo ispunilo u prvom veku?

 5 Vekovima pre nego što je Isus ispričao poređenje o pšenici i kukolju, Jehova je svojim duhom nadahnuo proroka Malahiju da prorekne neke od tih događaja. (Pročitati Malahiju 3:1-4.) Jovan Krstitelj je bio ’glasnik koji je raščistio put‘ (Mat. 11:10, 11). Kada je on došao 29. godine n. e., približilo se vreme suđenja izraelskom narodu. Isus je bio drugi glasnik, to jest „glasnik saveza“. On je dva puta očistio hram u Jerusalimu  — prvi put na početku svoje službe, a drugi put pred kraj svoje službe (Mat. 21:12, 13; Jov. 2:14-17). Dakle, to čišćenje i suđenje je trajalo izvesno vreme.

6. (a) Koje je veće ispunjenje Malahijinog proročanstva? (b) U kom periodu je Isus pregledao duhovni hram? (Videti i napomenu za ovaj odlomak.)

 6 Koje je veće ispunjenje Malahijinog proročanstva? Tokom decenija koje su prethodile 1914. godini, Čarls Rasel i njegovi bliski saradnici obavili su delo poput onog koje je obavio Jovan Krstitelj. To je podrazumevalo iznošenje biblijske istine na videlo. Istraživači Biblije su objasnili pravo značenje Hristove otkupne žrtve, razotkrili su da je učenje o paklu laž i objavljivali su da se vremena neznabožaca bliže kraju. Međutim, i mnoge druge verske grupe su tvrdile za sebe da su Hristovi sledbenici. Zato je presudno pitanje na koje je trebalo odgovoriti bilo: Ko su među svim tim grupama hrišćani predočeni pšenicom? Da bi rešio to pitanje, Isus je počeo da pregleda duhovni hram 1914. godine. To pregledanje i čišćenje je trajalo izvesno vreme, od 1914. do prve polovine 1919. godine. *

GODINE PREGLEDANJA I ČIŠĆENJA

7. Kakvu je situaciju Isus zatekao 1914. kada je počeo da pregleda duhovni hram?

7 Kakvu je situaciju Isus zatekao kada je počeo da pregleda duhovni hram? Zatekao je jednu malu grupu revnih Istraživača Biblije koji su više od 30 godina svoju snagu i sredstva ulagali u delo propovedanja. * Isus i anđeli su sigurno bili srećni kada su našli malobrojne ali jake stabljike  pšenice koju nije ugušio Satanin kukolj! Pa ipak, bilo je potrebe da se ’očiste Levijevi sinovi‘, to jest pomazanici (Mal. 3:2, 3; 1. Petr. 4:17). Zašto?

8. Šta se događalo nakon 1914?

8 Neki Istraživači Biblije su krajem 1914. godine bili obeshrabreni zato što nisu otišli na nebo. Tokom 1915. i 1916. godine usporili su sa delom propovedanja zbog protivljenja koje je dolazilo od ljudi izvan organizacije. Što je još gore, nakon smrti brata Rasela u oktobru 1916, pojavilo se protivljenje i u okviru organizacije. Od ukupno sedmorice direktora zakonskog tela koje su koristili Istraživači Biblije, četvorica su se bunila protiv odluke da brat Raterford vodi organizaciju. Oni su hteli da unesu razdor među braćom, ali su napustili Betel u avgustu 1917. godine, što je zaista bilo pravo čišćenje! Osim toga, neki Istraživači Biblije su podlegli strahu od ljudi. Pa ipak, oni su kao grupa pozitivno reagovali na čišćenje koje je Isus sproveo i menjali su ono što je trebalo da se menja. Zato je Isus prosudio da su oni pravi hrišćani predočeni pšenicom. Odbacio je sve one koji su se pretvarali da su njegovi učenici, kao i one koji su se nalazili u hrišćanskim crkvama (Mal. 3:5; 2. Tim. 2:19). Šta se zatim dogodilo? Da bismo to otkrili, vratimo se na razmatranje poređenja o pšenici i kukolju.

ŠTA SE DEŠAVA KAD POČNE VREME ŽETVE?

9, 10. (a) Šta ćemo sada razmatrati što se tiče vremena žetve? (b) Šta se prvo dogodilo kada je počelo vreme žetve?

9 Isus je rekao: „Žetva je svršetak ovog poretka“ (Mat. 13:39). Vreme žetve je počelo 1914. godine. Isus je između ostalog prorekao pet stvari koje će se dešavati u to vreme. Pogledajmo o čemu se radi.

10 Kao prvo, skupljanje kukolja. Isus je rekao: „U vreme žetve reći ću žeteocima: Skupite prvo kukolj i svežite ga u snopove.“ Nakon 1914, anđeli su počeli da ’skupljaju‘ hrišćane predočene kukoljem tako što su ih odvojili od pomazanih ’sinova kraljevstva‘ (Mat. 13:30, 38, 41).

11. Po čemu se do dan-danas pravi hrišćani posebno razlikuju od lažnih hrišćana?

11 Kako je skupljanje napredovalo, tako je razlika između te dve grupe bivala sve jasnija (Otkr. 18:1, 4). Godine 1919. postalo je očigledno da je Vavilon Veliki pao. Šta je to po čemu su se pravi hrišćani posebno razlikovali od lažnih hrišćana? Delo propovedanja. Oni koji su prednjačili među Istraživačima Biblije počeli su da stavljaju naglasak na lično učešće u delu propovedanja. Na primer, u brošurici pod naslovom Kome je povereno delo, koja je objavljena 1919, svi pomazani hrišćani bili su podstaknuti da propovedaju od kuće do kuće. U njoj je pisalo: „Izgleda da je to delo ogromno, ali ono je Gospodovo i on će nam dati snagu da ga izvršimo. Čast je što u njemu možemo učestvovati.“ Kakva je bila reakcija na to? U Stražarskoj kuli iz 1922. godine je pisalo da su Istraživači Biblije od tada sve više propovedali. Ubrzo je propovedanje od kuće do kuće postalo obeležje tih bogobojaznih hrišćana — i do dan-danas je tako.

12. Od kada se skuplja pšenica?

12 Kao drugo, skupljanje pšenice. Isus je svojim anđelima zapovedio: „Skupite pšenicu u moju žitnicu“ (Mat. 13:30). Od 1919. godine pomazanici se skupljaju u obnovljenu hrišćansku skupštinu. Oni pomazani hrišćani koji još uvek budu na zemlji kad dođe kraj ovog poretka,  konačno će biti skupljeni kada budu primili svoju nebesku nagradu (Dan. 7:18, 22, 27).

13. Šta se u Otkrivenju 18:7 kaže o trenutnom stanju bludnice, to jest Vavilona Velikog, uključujući i hrišćanske crkve?

13 Kao treće, plakanje i škrgutanje zubima. Šta se dešava nakon što anđeli skupe kukolj? Govoreći o stanju u kakvom se nalaze hrišćani predočeni kukoljem, Isus je rekao: „Tamo će plakati i škrgutati zubima“ (Mat. 13:42). Da li se to dešava sada? Ne. Hrišćanske crkve, kao deo krive religije predočene bludnicom, još uvek za sebe kažu: „Sedim kao kraljica i nisam udovica i neću tuge videti“ (Otkr. 18:7). Zaista se može reći da hrišćanske crkve vode glavnu reč i da se izdižu iznad političkih vođa. Oni koji su predočeni kukoljem trenutno ne plaču već se razmeću. Ali to će se uskoro promeniti.

Bliska saradnja hrišćanskih crkava i političkih vođa uskoro će biti okončana (Videti 13. odlomak)

14. (a) Kada i zašto će lažni hrišćani „škrgutati zubima“? (b) Zašto se može reći da se novo objašnjenje Mateja 13:42 slaže sa mislima iz Psalma 112:10? (Videti napomenu za ovaj odlomak.)

14 Tokom velike nevolje, nakon što sve organizovane krive religije budu uništene, bivši pripadnici tih religija tražiće zaklon, ali ga neće naći (Luka 23:30; Otkr. 6:15-17). A zatim će kad shvate da ne mogu izbeći uništenje u očajanju plakati i sa gnevom „škrgutati zubima“. Kao što je Isus rekao u proročanstvu o velikoj nevolji, oni će u tim mračnim trenucima „proplakati“ * (Mat. 24:30; Otkr. 1:7).

15. Šta će se desiti sa kukoljem i kada?

15 Kao četvrto, bacanje u užarenu peć. Šta će se desiti sa snopovima kukolja? Anđeli će ih ’baciti u užarenu peć‘ (Mat. 13:42). To označava potpuno uništenje. Prema tome, ti bivši pripadnici krivih religija biće uništeni tokom završnog dela velike nevolje, to jest u Armagedonu (Mal. 4:1).

16, 17. (a) Koji događaj Isus spominje na kraju svog poređenja? (b) Na osnovu čega smo zaključili da će se ovaj događaj odigrati u budućnosti?

16 Kao peto, pravednici će zasjati poput sunca. Isus je na kraju svog proročanstva rekao: „Tada će pravednici poput sunca zasjati u kraljevstvu svog Oca“ (Mat. 13:43). Kada i gde će to biti? Ove reči tek treba da se ispune. Isus je prorekao nešto što će se u budućnosti odigrati na nebu, a ne nešto što se trenutno odvija na zemlji. * Razmotrimo dva razloga koja nas navode na ovaj zaključak.

17 Najpre da vidimo kada će to biti. Isus je rekao: „Tada će pravednici  poput sunca zasjati.“ Reč „tada“ po svemu sudeći ukazuje na događaj koji je Isus upravo spomenuo, naime na to da će ’kukolj biti bačen u užarenu peć‘. To se dešava tokom završnog dela velike nevolje. Dakle, u to isto vreme i pomazanici će ’zasjati poput sunca‘. Drugo pitanje je gde će to biti. Isus je rekao da će pravednici „zasjati u kraljevstvu“. Šta to znači? Nakon što prođe prvi deo velike nevolje, svi verni pomazanici koji još uvek budu na zemlji biće već završno obeleženi pečatom. Tada će, kao što je Isus ukazao u proročanstvu o velikoj nevolji, biti sakupljeni na nebu (Mat. 24:31). Tamo će oni zasjati „u kraljevstvu svog Oca“, a ubrzo nakon Armagedona učestvovaće u ’Jagnjetovoj svadbi‘ kao Isusova nevesta (Otkr. 19:6-9).

ZAŠTO JE OVO POREÐENJE KORISNO ZA NAS

18, 19. Kako nama lično koristi to što razumemo Isusovo poređenje o pšenici i kukolju?

18 Kako nama lično koristi ono što smo saznali o ovom poređenju? Navešćemo tri stvari. Kao prvo, ovo poređenje nam pomaže da razumemo jedan važan razlog zbog kog Jehova dopušta zlo. On ’podnosi posude gneva‘ da bi pripremio ’posude milosrđa‘, to jest hrišćane predočene pšenicom * (Rimlj. 9:22-24). Kao drugo, ono jača naše pouzdanje u Jehovu. Kako se bliži kraj, naši neprijatelji će se sve jače boriti protiv nas ’ali nas neće nadvladati‘. (Pročitati Jeremiju 1:19.) Kao što je naš nebeski Otac Jehova vekovima preko anđela štitio hrišćane predočene pšenicom, tako će i posredstvom Isusa i anđela biti s nama „u sve dane“ koji nam još predstoje (Mat. 28:20).

19 Kao treće, ovo poređenje nam omogućuje da prepoznamo hrišćane predočene pšenicom. Zašto je to veoma važno? To saznanje je neophodno da bismo pronašli odgovor na pitanje koje je Isus postavio u svom opsežnom proročanstvu o poslednjim danima. To pitanje glasi: „Ko je dakle verni i razboriti rob?“ (Mat. 24:45). Naredna dva članka daće nam logičan odgovor na to pitanje.

 

^ odl. 2 2. odlomak: Da bi se podsetio šta znače i drugi delovi ovog poređenja, pročitaj članak ’Pravednici će zasjati poput sunca‘, u Stražarskoj kuli od 15. marta 2010, strane 19-21, odlomci 1-9.

^ odl. 3 3. odlomak: Isusovi apostoli su već bili umrli, a ostali pomazanici na zemlji su bili predočeni pšenicom. Za njih se ne kaže da su robovi. Dakle, robovi u ovom poređenju predstavljaju anđele. Kasnije je u poređenju navedeno da su žeteoci anđeli (Mat. 13:39).

^ odl. 6 6. odlomak: Ovo je novo objašnjenje. Ranije smo smatrali da je Isus pregledao duhovni hram 1918. godine.

^ odl. 7 7. odlomak: Od 1910. do 1914. godine Istraživači Biblije su razdelili skoro 4 000 000 knjiga i više od 200 000 000 traktata i brošurica.

^ odl. 14 14. odlomak: Ovo je novo objašnjenje Mateja 13:42. Ranije je u našim publikacijama pisalo da lažni hrišćani već decenijama ’plaču i škrguću zubima‘ zato što su „sinovi kraljevstva“ obznanili da su oni zapravo „sinovi Zloga“ (Mat. 13:38). Međutim, treba zapaziti da se ’škrgutanje zubima‘ spominje kada se govori o onima koji će biti uništeni (Ps. 112:10).

^ odl. 16 16. odlomak: U Danilu 12:3 piše da će ’oni koji su razboriti [pomazani hrišćani] sijati poput sjajnog nebeskog svoda‘. Oni to čine učestvovanjem u delu propovedanja, dok su još uvek na zemlji. Međutim, Matej 13:43 ukazuje na vreme kada će oni zasjati poput sunca u nebeskom Kraljevstvu. Ranije smo smatrali da se oba stiha odnose na isto, to jest na delo propovedanja.

^ odl. 18 18. odlomak: Videti knjigu Približi se Jehovi, strane 288-289.