Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jul 2013.

U ovom izdanju se nalazi nekoliko novih objašnjenja o tome kada će se odigrati događaji iz Isusovog proročanstva, kao i o tome ko je verni i razboriti rob.

„Kaži nam kada će to biti?“

Koje je novo objašnjenje toga kada će se odigrati događaji iz Isusovog proročanstva zabeleženog u 24. i 25. poglavlju Matejevog jevanđelja?

„Ja sam s vama u sve dane“

Isusovo poređenje o pšenici i kukolju opisuje vreme sejanja, rasta i žetve. Koje je novo objašnjenje što se tiče vremena žetve?

Isus hrani mnoge preko nekolicine

Kako je Isus obezbeđivao duhovnu hranu u prvom veku? Da li je postavio princip koji važi i danas?

„Ko je dakle verni i razboriti rob“?

U ovom članku se iznosi novo objašnjenje o tome ko je verni i razboriti rob. Pogledajmo kako naše duhovno zdravlje zavisi od hrane koju on obezbeđuje.

Novi član Vodećeg tela

Prvog septembra 2012. Mark Sanderson je počeo da služi kao član Vodećeg tela Jehovinih svedoka.

ŽIVOTNA PRIČA

Spremno smo služili Jehovi gde god je trebalo

Pročitajte kako je jedan bračni par iz Holandije naučio da se u potpunosti uzda u Jehovu uprkos problemima i izazovnim situacijama.

„Kakva slika!“

Predivne slike u našim publikacijama služe kao pomoćna sredstva koja nas podstiču na razmišljanje i utiču na naše emocije. Kako nam mogu u potpunosti koristiti?