„Slaviću ime tvoje doveka“ (PS. 86:12)

1, 2. Kako Jehovini svedoci gledaju na Božje ime za razliku od hrišćanskih crkava?

U HRIŠĆANSKIM crkvama se uglavnom ne koristi Božje ime. Na primer, u predgovoru jednog biblijskog prevoda piše: „Upotreba bilo kog ličnog imena za jednog jedinog Boga [...] u potpunosti je neprikladna za hrišćansku crkvu“ (Revised Standard Version).

2 S druge strane, Jehovini svedoci s ponosom nose i slave Božje ime. (Pročitati Psalam 86:12 i Isaiju 43:10.) Osim toga, za nas je čast što razumemo pravo značenje tog imena, kao i važnost njegovog posvećenja (Mat. 6:9). Naravno, tu čast nikada ne smemo uzeti olako. Zato ćemo razmotriti tri važna pitanja: Šta znači poznavati Božje ime? Kako Jehova još od drevnog doba pokazuje da s pravom nosi svoje slavno ime? I šta znači hoditi u Jehovino ime?

ŠTA ZNAČI POZNAVATI BOŽJE IME

3. Šta znači poznavati Božje ime?

3 Poznavati Božje ime obuhvata mnogo više od toga da samo znamo da se Bog zove „Jehova“. To bi značilo da saznamo kakav je on Bog, šta namerava u budućnosti, kako je postupao u prošlosti i naročito kako se ophodio prema svojim slugama. Naravno, Jehova je u skladu sa ispunjenjem svoje namere postepeno otkrivao svojim slugama sve više detalja o sebi (Posl. 4:18). Na primer, znamo da je otkrio svoje ime prvim ljudima, jer je Eva spomenula njegovo ime kada je rodila Kaina (Post. 4:1). Noje, Avraham, Isak i Jakov su takođe znali Božje ime. Jehova im je pomagao da još bolje razumeju značenje njegovog imena tako što ih je blagosiljao, štitio i otkrivao im neke aspekte svoje namere. Dosta kasnije, Bog je otkrio Mojsiju nešto posebno  u vezi sa značenjem svog imena.

Mojsije je znao šta znači Božje ime i to mu je jačalo veru

4. Zašto je Mojsije pitao Boga koje je njegovo ime i zašto je to bilo sasvim razumljivo?

4 Pročitati Izlazak 3:10-15. Kada je Mojsije imao 80 godina, Bog mu je poverio izuzetno odgovoran zadatak rekavši: ’Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta.‘ Mojsije je zatim postavio Jehovi jedno veoma važno pitanje: ’Šta da kažem Izraelcima ako me pitaju koje je tvoje ime?‘ Zašto je to pitao ako su Božje sluge već dosta dugo znale kako glasi Božje ime? Po svemu sudeći, želeo je da bolje upozna osobu koja nosi to ime kako bi uverio Izraelce da će ih Bog zaista izbaviti. Bilo je sasvim razumljivo što je Mojsije to pitao, jer su Izraelci prilično dugo bili u ropstvu i verovatno su sumnjali u to da Jehova zaista može da ih izbavi. U stvari, neki od njih su čak počeli da obožavaju egipatske bogove! (Jezek. 20:7, 8).

5. Šta je Jehova otkrio Mojsiju o značenju svog imena?

5 Kako je Jehova odgovorio Mojsiju? Rekao mu je: „Ovako kaži Izraelovim sinovima: ’POSTAĆU poslao me je k vama.‘“ * Zatim je dodao: „Jehova, Bog vaših praočeva [...] poslao me je k vama.“ Bog je tim rečima objasnio da će postati šta god je potrebno kako bi ispunio svoju nameru i da će uvek ispuniti ono što obeća. Zato je u Izlasku 3:15 Jehova rekao o sebi: „To je moje ime doveka i to je moj spomen iz naraštaja u naraštaj.“ Nema sumnje da su te reči ispunile Mojsija strahopoštovanjem i da su ojačale njegovu veru.

JEHOVA JE POKAZAO DA S PRAVOM NOSI SVOJE IME

6, 7. Kako je Jehova nedvosmisleno dokazao da s pravom nosi svoje slavno ime?

6 Ubrzo nakon što je razgovarao s Mojsijem, Jehova je nedvosmisleno dokazao da s pravom nosi svoje ime tako što je izbavio Izraelce iz ropstva. Kaznio je Egipat sa deset nevolja i pokazao da su faraon i egipatski bogovi nemoćni (Izl. 12:12). Zatim je razdvojio Crveno more, proveo Izraelce posred njega, a faraona i njegovu vojsku je uništio u moru (Ps. 136:13-15). Dok su Izraelci putovali kroz pustinju, Jehova je taj milionski narod snabdevao vodom i hranom! On čak nije dozvolio da im se odeća pohaba niti da im  se sandale poderu (Pon. zak. 1:19; 29:5). Sve to pokazuje da ništa ne može sprečiti Jehovu da ispuni ono što obeća. On je kasnije rekao proroku Isaiji: „Ja, ja sam Jehova, i osim mene nema spasitelja“ (Is. 43:11).

7 Isus Navin, sledeći vođa izraelskog naroda, takođe je video Jehovina moćna dela u Egiptu i u pustinji. Zato je kratko pre nego što je umro rekao svojim sunarodnicima: „Dobro znate svim svojim srcem i svom svojom dušom da od svih dobrih obećanja koja vam je dao Jehova, vaš Bog, nijedno obećanje nije ostalo neispunjeno; sva su se ispunila. Nijedna reč nije ostala neispunjena“ (Is. Nav. 23:14). Jehova je učinio upravo ono što je i obećao.

8. Kako Jehova danas ispunjava ono što je rekao?

8 Jehova i danas ispunjava ono što je rekao. On je preko svog Sina prorekao da će se u poslednjim danima dobra vest o Kraljevstvu propovedati „po celom svetu“ (Mat. 24:14). Samo je Svemoćni Bog Jehova to mogao proreći i ispuniti, poverivši pri tom propovedanje dobre vesti sasvim običnim ljudima (Dela 4:13). Prema tome, kada propovedamo dobru vest, mi zapravo učestvujemo u ispunjenju jednog biblijskog proročanstva. Time iskazujemo čast svom Ocu i pokazujemo da stvarno mislimo to što kažemo kada se molimo: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Mat. 6:9, 10).

BOŽJE SLAVNO IME

Faraon nije hteo da prizna da je Jehova svemoćni Bog

9, 10. Šta još možemo saznati o Jehovi na osnovu toga kako se ophodio sa Izraelcima?

9 Ubrzo nakon što su Izraelci izašli iz Egipta, Jehova im je još nešto otkrio o sebi. Sklopio je s njima savez na temelju Zakona i obećao je da će brinuti o njima kao što muž brine o ženi (Jer. 3:14). Simbolično rečeno, Izraelci su postali Jehovina supruga. Postali su narod koji nosi Božje ime (Is. 54:5, 6). Jehova je obećao da će ih blagosiljati, štititi i da će im dati mir ako mu budu verni (Br. 6:22-27). Na taj način bi se njegovo ime proslavilo i u drugim narodima. (Pročitati Ponovljene zakone 4:5-8 i Psalam 86:7-10.) Zahvaljujući tome, mnogi ljudi iz drugih naroda počeli su da služe Jehovi. Oni su postupili poput Moavke Rute, koja je rekla Nojemini: „Tvoj narod biće  moj narod i tvoj Bog moj Bog“ (Ruta 1:16).

10 Tokom skoro 1 500 godina, Jehova je pokazao Izraelcima još neke svoje osobine. Iako su bili buntovan narod, Jehova Bog je bio ’milosrdan i spor na gnev‘. Pokazao je izuzetno strpljenje i dugotrpljivost (Izl. 34:5-7). Pa ipak, njegovom strpljenju je došao kraj kada su Judejci, potomci drevnih Izraelaca, odbacili i ubili njegovog Sina (Mat. 23:37, 38). Zato više nisu mogli da budu narod koji nosi Božje ime. U duhovnom pogledu su bili mrtvi, poput suvog drveta (Luka 23:31). Kako su uopšte Izraelci gledali na Božje ime?

11. Zašto su Izraelci prestali da koriste Božje ime?

11 Izraelci su s vremenom pogrešno zaključili da je Božje ime toliko sveto da ga ne treba izgovarati (Izl. 20:7). Zato su postepeno prestali da ga koriste. Nema sumnje da je to veoma povredilo Jehovu (Ps. 78:40, 41). On je Bog „koji traži da se odanost iskazuje isključivo njemu“ i on ljubomorno čuva svoje ime. Pošto su Izraelci pokazali nepoštovanje prema njegovom imenu, više nisu bili dostojni da ga nose (Izl. 34:14). To treba da nam pomogne da razumemo koliko je važno da s poštovanjem koristimo ime našeg Stvoritelja.

NOV NAROD KOJI NOSI BOŽJE IME

12. Ko je postao narod koji nosi Božje ime?

12 Jehova je preko proroka Jeremije obećao da će sklopiti „novi savez“ s jednim novim narodom, duhovnim Izraelom. Prorekao je da će ga poznavati svi pripadnici tog naroda, „od najmanjeg do najvećeg“ (Jer. 31:31, 33, 34). Kada je Bog sklopio taj novi savez? Na Pedesetnicu 33. godine. S kim je sklopio taj novi savez? S narodom koji se u Bibliji naziva ’Izraelom Božjim‘, a čine ga ljudi iz svih naroda. Jehova ih još naziva i ’narodom koji nosi njegovo ime‘ (Gal. 6:16; pročitati Dela apostolska 15:14-17; Mat. 21:43).

13. (a) Da li su prvi hrišćani koristili Božje ime? Objasni. (b) Šta misliš o tome što imamo čast da objavljujemo Božje ime u službi propovedanja?

13 Kao pripadnici tog novog naroda, prvi hrišćani su koristili Božje ime. Na primer, to su radili kada su citirali stihove iz hebrejskog dela Svetog pisma. * Kada je apostol Petar na Pedesetnicu 33. godine svedočio Judejcima i prozelitima, više puta je spomenuo Božje ime (Dela 2:14, 20, 21, 25, 34). Jehova je podupirao prve hrišćane u delu propovedanja zato što su iskazivali čast njegovom imenu. Jehova podupire i nas u službi propovedanja dok objavljujemo njegovo ime drugima i pokazujemo im, ukoliko je to moguće, da se ono nalazi i u njihovom Svetom pismu. Na taj način pomažemo ljudima da upoznaju istinitog Boga, a neki od njih će možda razviti blizak odnos s njim, koji će trajati u svu večnost.

14, 15. Šta je Jehova učinio da bi sačuvao svoje ime uprkos širenju otpadništva?

14 Kasnije se među prvim hrišćanima pojavilo otpadništvo, koje je uhvatilo maha naročito posle smrti Isusovih apostola (2. Sol. 2:3-7). Lažni učitelji  su prihvatili judejsku tradiciju i prestali da koriste Božje ime. Međutim, da li je Jehova dozvolio da njegovo ime padne u zaborav? Nipošto! Iako ne znamo tačno kako se u prošlosti izgovaralo, ono nije izbrisano iz postojanja. Božje ime se već stotinama godina nalazi u nekim biblijskim prevodima, kao i u delima koja su napisali izučavaoci Biblije. Na primer, Čarls Piters je 1757. napisao da po svemu sudeći ime „Jehova“, za razliku od mnogih Božjih titula, „najbolje opisuje suštinu Božje ličnosti“. U jednoj knjizi iz 1797. Hopton Hejns je rekao: „JEHOVA je lično ime BOGA kome su Judejci isključivo služili, a to ime su koristili i Hrist i njegovi apostoli.“ Henri Gru (1781-1862) ne samo što je koristio Božje ime već je i razumeo da je ono oklevetano i da se mora posvetiti. Poput njega, Božje ime su koristili Džordž Stors (1796-1879) i Čarls Rasel, koji su jedno vreme sarađivali.

15 Za Božji narod je posebno bila značajna 1931. godina. Tada su Međunarodni istraživači Biblije, kako su se Božje sluge u to vreme nazivale, usvojili biblijsko ime Jehovini svedoci (Is. 43:10-12). Na taj način su celom svetu objavili da su ponosni na to što služe jedinom istinitom Bogu i hvale njegovo ime (Dela 15:14). Sve to nas sigurno podseća na Jehovine reči iz Malahije 1:11: „Od sunčevog izlaska pa do njegovog zalaska moje će ime biti veliko među narodima.“

HODITI U JEHOVINO IME

16. Zašto treba da nam bude čast što hodimo u Jehovino ime?

16 Prorok Mihej je napisao: „Svi će narodi hoditi u ime svog boga, a mi ćemo hoditi u ime Jehove, našeg Boga, doveka, u svu večnost“ (Mih. 4:5). Jehova je dozvolio Istraživačima Biblije da nose njegovo ime. To je za njih bila velika čast, ali i dokaz da imaju njegovu naklonost. (Pročitati Malahiju 3:16-18.) Da li je i za tebe čast što nosiš to ime? Da li se zaista trudiš da ’hodiš u Jehovino ime‘? Da li razumeš šta to stvarno znači?

17. Šta znači hoditi u Božje ime?

17 Hoditi u Božje ime podrazumeva najmanje tri stvari. Prvo, moramo objavljivati njegovo ime drugima zato što će samo oni koji ’prizovu Jehovino ime biti spaseni‘ (Rimlj. 10:13). Drugo, neophodno je da oponašamo Jehovu, posebno u pokazivanju ljubavi (1. Jov. 4:8). Treće, moramo biti poslušni Božjim zakonima, jer tako slavimo ime našeg Oca (1. Jov. 5:3). Da li ćeš zauvek „hoditi u ime Jehove, našeg Boga“?

18. Zašto se oni koji slave Božje sveto ime ne plaše onoga što nosi budućnost?

18 Uskoro će svi koji ne prihvataju Jehovu ili se bune protiv njega morati da priznaju da je on jedini istiniti Bog (Jezek. 38:23). Oni će proći poput faraona koji je rekao da ne zna Jehovu i da ga neće poslušati, ali je ubrzo nakon toga na svojoj koži osetio koliko je moćan Jehova Bog (Izl. 5:1, 2; 9:16; 12:29). S druge strane, mi smo želeli da upoznamo Jehovu i postali smo njegovi prijatelji. Ponosni smo na to što mu služimo i što nosimo njegovo ime. Zato se ne plašimo onoga što nosi budućnost i uzdamo se u reči iz Psalma 9:10: „Oni koji znaju ime tvoje, uzdaće se u tebe, jer ti, Jehova, nipošto nećeš ostaviti one koji te traže.“

^ odl. 5 Božje ime je na hebrejskom jeziku jedan oblik glagola koji znači „postati“. Zato „Jehova“ znači „On prouzrokuje da postane“ (Post. 2:4, fusnota).

^ odl. 13 Prvi hrišćani su koristili knjige koje danas čine hebrejski deo Svetog pisma. U njima se nalazilo Božje ime u vidu tetragrama. Na osnovu raspoloživih dokaza može se zaključiti da se tetragram nalazio i u prvim primercima Septuaginte, što je prevod hebrejskog dela Svetog pisma na grčki jezik.