Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  februar 2013.

Ispitajmo kakve su namere našeg srca

Ispitajmo kakve su namere našeg srca

„Srce je varljivije od svega i na sve je spremno“, piše u Bibliji (Jer. 17:9). Kada naše srce nešto snažno želi, obično nalazimo opravdanje da sebi tu želju i ispunimo.

Sveto pismo nas upozorava: „Iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočenja, hule“ (Mat. 15:19). Naše simbolično srce nas može prevariti i navesti da opravdavamo postupke koji nisu po Božjoj volji. I možda nismo ni svesni šta nam se događa sve dok ne napravimo neki pogrešan korak. Šta će nam pomoći da prepoznamo namere našeg srca pre nego što nas ono povede stranputicom?

KAKO DA PREPOZNAMO NAMERE SRCA?

Kako svakodnevno čitanje Biblije utiče na naše simbolično srce?

Svakodnevno čitajmo Bibliju i duboko razmišljajmo o njenim savetima.

Apostol Pavle je napisao: „Božja reč je živa i delotvorna, oštrija je od svakog dvoseklog mača i prodire dotle da razdvaja dušu i duh.“ Istina iz Božje Reči „može prosuditi misli i namere srca“ (Jevr. 4:12). Kada o sebi razmišljamo u svetlu onoga što smo pročitali u Svetom pismu, to nam u velikoj meri pomaže da prepoznamo namere svog srca. Veoma je važno da svakog dana čitamo Božju Reč i duboko razmišljamo o njenim savetima, jer se tako učimo da razmišljamo poput Jehove!

Kada živimo u skladu s biblijskim savetima i načelima, to pozitivno utiče na našu savest, koja nas opominje i ne dozvoljava nam da opravdavamo nešto što je neispravno (Rimlj. 9:1). Pored toga, u Bibliji se nalaze primeri  koji nam služe kao upozorenje (1. Kor. 10:11). Ono što iz tih primera možemo naučiti pomoći će nam da ne načinimo neki pogrešan korak. Šta svako od nas treba da uradi?

Molitve nam pomažu da uvidimo kakvi smo kao osobe

Molimo se Jehovi da nam pomogne da prepoznamo namere svog srca.

Jehova ’ispituje srca‘ (1. Let. 29:17). On je „veći od našeg srca i zna sve“ (1. Jov. 3:20). Njega niko ne može prevariti. Ako mu u molitvi otvoreno iznesemo svoje brige, osećanja i želje, on će nam pomoći da prepoznamo namere svog srca. Čak ga možemo moliti da ’u nama stvori čisto srce‘ (Ps. 51:10). Prema tome, da bismo jasno videli čemu je naše srce sklono, veoma je važno da se molimo.

Skupštinski sastanci nam pomažu da prepoznamo namere svog srca

Budimo pažljivi na skupštinskim sastancima.

Kada pažljivo pratimo ono što se iznosi na skupštinskim sastancima, možemo jasnije uvideti kakvi smo zaista kao osobe, to jest kakvo je naše srce. Verovatno nećemo na svakom sastanku saznati nešto novo, ali informacije i pouke koje se iznose na njima pomoći će nam da bolje razumemo biblijska načela i da preispitamo svoje srce. Pored toga, komentari naše braće i sestara nas takođe mogu navesti da razmislimo o tome kako da se u nečemu poboljšamo (Posl. 27:17). Ukoliko nismo redovni na sastancima, to će loše uticati na našu duhovnost i dovešće do toga da ’idemo za svojim sebičnim željama‘ (Posl. 18:1). Zato je na mestu da se pitamo: ’Da li redovno dolazim na sastanke i pažljivo pratim ono što se na njima iznosi?‘ (Jevr. 10:24, 25).

KUDA ĆE NAS ODVESTI NAŠE SRCE?

Naše varljivo srce nas može zavesti u mnogo čemu. Hajde da razmotrimo kako se to može desiti kada je reč o materijalnim stvarima, alkoholnim pićima, društvu i razonodi.

Materijalne stvari.

Sasvim je normalno što želimo da zadovoljimo svoje fizičke potrebe. Međutim, Isus je naveo jedan primer koji pokazuje zašto je opasno pridavati prevelik značaj materijalnim stvarima. Ispričao je poređenje o jednom bogatom čoveku koji nije imao gde da skupi letinu jer su mu žitnice već bile pune. Zato je hteo da sruši stare žitnice i da sagradi veće. Rekao je: „Tamo [ću] skupiti sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću sebi: ’Imaš mnogo dobara na zalihi za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij, uživaj.‘“ Međutim, nije uzeo u obzir jednu nepobitnu činjenicu: Te iste noći je mogao izgubiti život (Luka 12:16-20).

Kako zalazimo u godine, možemo početi da preterano brinemo od čega ćemo živeti kada ostarimo. Ta briga nas može navesti da tražimo izgovore što ostajemo prekovremeno na poslu u vreme sastanaka ili što na neki drugi način zapostavljamo duhovne aktivnosti. Ili smo možda mlade osobe koje shvataju da je punovremena služba najbolji životni poziv, ali oklevamo da počnemo s njom, jer želimo da se najpre materijalno obezbedimo? Zar  ne bi trebalo da sada damo sve od sebe kako bismo bili bogati pred Bogom? Ko nam može garantovati da ćemo sutra biti živi?

Alkoholna pića.

U Poslovicama 23:20 piše: „Ne budi među onima koji se opijaju vinom.“ Ako neko baš uživa u alkoholnim pićima, možda će s vremenom početi da se opravdava što ih često konzumira. Možda kaže da pije da bi se opustio, a ne da bi se napio. Ali ako ne možemo da se opustimo bez alkohola, to znači da je vreme da pošteno preispitamo sklonosti svog srca.

Društvo.

Naravno, nemoguće je izbeći svaki kontakt s ljudima koji ne služe Jehovi budući da s njima idemo u školu, radimo ili im propovedamo dobru vest. Međutim, sasvim je nešto drugo ako se s njima družimo i možda čak postanemo dobri prijatelji. Da li tvrdimo da imaju mnoge dobre osobine i na taj način opravdavamo svoj izbor društva? U Bibliji stoji sledeće upozorenje: „Ne zavaravajte se! Loše društvo kvari dobre navike“ (1. Kor. 15:33). Kao što mala količina toksičnih materija može zagaditi čistu vodu, tako i druženje sa onima koji ne služe Bogu može ugroziti našu duhovnost i navesti nas da prihvatimo gledišta, način odevanja, govor i ponašanje ovog sveta.

Razonoda.

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji mnogi vidovi zabave su nam na dohvat ruke. Međutim, većina toga nije za prave hrišćane. Apostol Pavle je napisao: ’Neka se svaka nečistoća i ne spominje među vama‘ (Ef. 5:3). Ali može se desiti da nas srce vuče da gledamo ili slušamo nešto nečisto. Možda smatramo da treba sebi da damo malo oduška i da je lična stvar kako ćemo to uraditi. Međutim, poslušajmo Pavlov savet i nemojmo dozvoliti sebi da gledamo ili slušamo nešto nečisto.

MOŽEMO ISPRAVITI SVOJE PROPUSTE

Možda nas je srce prevarilo i možda nam je prešlo u naviku da opravdavamo neispravno ponašanje. Međutim, možemo ispraviti svoje propuste (Ef. 4:22-24). Razmotrimo dva primera.

Migel * je morao da promeni svoje gledište o materijalnim stvarima. On kaže: „Sa svojom suprugom i sinom živim u zemlji u kojoj se smatra da je veoma važno imati najnovije i najbolje uređaje, kao i što više udobnosti. U jednom trenutku sam živeo samo za to da nabavim što više stvari koje ovaj svet nudi misleći da ipak neću postati materijalista. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da je trka za materijalnim stvarima trka bez kraja. Molio sam se Jehovi u vezi sa svojim stavovima i stanjem svog srca. Rekao sam mu da kao porodica želimo da mu što više služimo. Odlučili smo da pojednostavimo svoj život i da se preselimo tamo gde je potrebno više objavitelja. Ubrzo smo počeli s pionirskom službom. Shvatili smo da ne treba da imamo mnogo materijalnih stvari da bismo bili srećni.“

Ono što je Li doživeo pokazuje kako nam iskreno samoispitivanje može pomoći da ostavimo loše društvo. On kaže: „Zbog prirode svog posla često sam bio u društvu poslovnih partnera iz inostranstva. Znao sam da se tokom poslovnih sastanaka malo više pije, ali prijalo mi je da budem na njima. U više navrata sam se skoro napio nakon čega me je grizla savest. Shvatio sam da moram iskreno preispitati svoje srce. Saveti iz Božje Reči i predlozi starešina pomogli su mi da razumem da je problem bio u tome što sam želeo da budem u društvu ljudi koji ne vole Jehovu. Sada se trudim da većinu svog posla obavljam putem telefona, a kontakt s poslovnim partnerima sam sveo na minimum.“

Treba da budemo iskreni prema sebi kako bismo prepoznali namere svog srca. Pored toga, potrebno je da molimo Jehovu da nam pomogne u tome, jer „on poznaje tajne srca“ (Ps. 44:21). On nam je dao i svoju Reč, koja nam služi kao ogledalo (Jak. 1:22-25). Od neprocenjive su vrednosti saveti i opomene koje dobijamo putem naše literature i skupštinskih sastanaka. Zahvaljujući svemu tome, možemo čuvati svoje srce i nastaviti da idemo stazom pravednosti.

^ odl. 18 Imena su promenjena.