„NEZABORAVNO!“ Mnogi su to rekli o drami „Stvaranje“. Pojavila se u pravo vreme, a oni koji su je odgledali nisu mogli da je zaborave. Drama „Stvaranje“ je zaista dala veliko svedočanstvo na hvalu Jehovi i to kratko pre nego što se njegov narod u Evropi suočio sa okrutnim progonstvom pod Hitlerovim režimom. Ali šta je u stvari bila drama „Stvaranje“?

Nova drama je dobila ime po knjizi Schöpfung (Stvaranje)

U sedištu Jehovinih slugu, u Bruklinu, 1914. godine objavljena je „Foto-drama stvaranja“. To je bila osmočasovna prezentacija koja se sastojala od slajdova u boji i tonfilma. Nju su gledali milioni ljudi širom sveta. Iste godine bila je objavljena i njena kraća verzija, to jest drama „Eureka“. Međutim, do 1920-ih su slajdovi, filmovi i oprema za projektovanje bili prilično dotrajali. Ali mnogi su hteli da ponovo pogledaju „Foto-dramu stvaranja“. Na primer, meštani Ludvigsburga, grada u Nemačkoj, tražili su da ponovo vide tu dramu. Šta su naša braća uradila?

U želji da tim zainteresovanim osobama omoguće da vide „Foto-dramu stvaranja“, braća iz Betela u Magdeburgu su u to vreme kupili filmove od jedne novinske kuće u Parizu i slajdove od grafičkih preduzeća u Lajpcigu i Drezdenu. Njih su koristili sa preostalim upotrebljivim slajdovima iz „Foto-drame stvaranja“.

Brat Erih Frost, veoma talentovan muzičar, komponovao je muzičku pratnju za te filmove i slajdove. Za naraciju je delimično korišćen tekst iz naše knjige Stvaranje. Zato je ova revidirana verzija „Foto-drame“ dobila novo ime — drama „Stvaranje“.

Nova drama je takođe trajala osam sati i prikazivala se nekoliko večeri zaredom. U njoj su bili prikazani zanimljivi detalji o danima stvaranja, razmatrale su se činjenice iz biblijske i svetovne istorije i bilo je razotkriveno kako kriva religija zavodi ljude. Drama „Stvaranje“ je bila prikazivana u Austriji, Luksemburgu, Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i drugde na nemačkom govornom području.

Erif Frost je komponovao melodiju za dramu „Stvaranje“

Erih Frost je rekao: „Dogovorio sam se sa braćom, posebno sa članovima orkestra, da u pauzi prikazivanja drame o stvaranju prođu od reda do reda i ponude prisutnima naše knjige i brošurice. Na taj način smo uručili više literature nego što bismo to  uradili u službi od kuće do kuće.“ Johan Raute, koji je organizovao prikazivanje drame u Poljskoj i na području današnje Češke, seća se kako su mnogi iz publike davali svoju adresu da bi ih neko od braće kasnije posetio. Zahvaljujući tome, braća su imala mnogo lepih naknadnih poseta.

Početkom 1930-ih, u svakom gradu gde je prikazivana drama sale su bile prepune i svi su pričali o Jehovinim svedocima. Do 1933. godine, na području koje je nadgledala podružnica u Nemačkoj, dramu je gledalo skoro milion ljudi. Kate Kraus kaže: „Pet dana smo uzastopno pešačili preko brda i dolina po deset kilometara u jednom pravcu da bismo gledali tu dramu.“ Elze Bilharc je rekla: „Zavolela sam istinu zbog drame o stvaranju.“

Alfred Almendinger kaže da je njegova majka nakon što je odgledala dramu „bila toliko oduševljena da je kupila Bibliju i potražila u njoj reč ’čistilište‘“. Pošto je nije pronašla, prestala je da odlazi u crkvu i zatim se krstila. Erih Frost je rekao da su mnogi ljudi upoznali istinu zahvaljujući toj drami (3. Jov. 1-3).

U vreme kada je vladalo najveće interesovanje za dramu „Stvaranje“, u Nemačkoj je nacizam imao sve veću podršku. Od 1933. Jehovini svedoci su bili zabranjeni u Nemačkoj. Od tada pa sve do kraja Drugog svetskog rata 1945, Jehovine sluge u Evropi su bile surovo progonjene. Erih Frost je oko osam godina bio u zatvoru. Međutim, preživeo je sve nedaće i kasnije je služio u Betelu u Vizbadenu, u Nemačkoj. Pravi je blagoslov što se drama „Stvaranje“, za koju su mnogi rekli da je nezaboravna, pojavila u pravo vreme i pomogla mnogim pravim hrišćanima da se hrabro suoče sa ispitima vere tokom Drugog svetskog rata! (Iz naše arhive — Nemačka.)