Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) februar 2013.

U ovom izdanju se govori o posebnom nasleđu koje imamo kao Jehovin narod. Saznajte i kako možemo ostati pod Jehovinom zaštitom.

Ovo je naše duhovno nasleđe

Još više ćemo ceniti naše duhovno nasleđe ako saznamo šta je sve Jehova učinio za čitavo čovečanstvo i za svoj narod.

Da li ceniš naše duhovno nasleđe?

Proučavanje i cenjenje našeg duhovnog nasleđa pomoći će nam da ostanemo verni Bogu.

Pretorijanska garda dobija svedočanstvo

Pavle je svedočio u svakoj prilici. Pogledajmo kako nas njegov primer može podstaći da i mi tako postupamo.

Ostani pod Jehovinom zaštitom

Šta je dolina i kako su u njoj Jehovine sluge zaštićene?

Ispitajmo kakve su namere našeg srca

Ponekad naše srce pokušava da opravda postupke koji nisu po Božjoj volji. Kako da saznamo šta nam je zaista u srcu?

Da li tražimo slavu koja dolazi od Boga?

Kako nam Bog iskazuje čast? Zbog čega nam je može uskratiti?

Kajafina rođaka

Otkriće urne u kojoj se nalaze Mirjamine kosti potvrđuje da Sveto pismo govori o ljudima i porodicama koji su zaista postojali.

IZ NAŠE ARHIVE

Nezaboravna drama stiže u pravo vreme

Saznajte kako je nova drama „Stvaranje“ pomogla Jehovinim svedocima u Nemačkoj da izdrže kušnje koje im je doneo Drugi svetski rat.