Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Govorimo istinu

Govorimo istinu

Govorite istinu jedan drugome (ZAH. 8:16)

PESME: 56, 124

1, 2. Šta je čovečanstvu nanelo najveću štetu i ko je kriv za to?

NEKI od izuma koji su znatno olakšali život čoveku jesu telefon, sijalica, automobil i frižider. Ali neki drugi izumi, kao što su barut, nagazne mine, cigarete i atomska bomba, učinili su život opasnim. Međutim, postoji nešto što je nastalo mnogo pre svih ovih izuma, što je čovečanstvu nanelo više štete nego bilo šta drugo. Šta je to? To je laž. Laganje je kad kažemo nešto a znamo da to nije istina s ciljem da nekoga obmanemo. Ko je da tako kažemo „izumeo“ laž? Isus Hrist je otkrio da je „Ðavo [...] otac laži“. (Pročitati Jovana 8:44.) Kada je Ðavo izustio prvu laž?

2 To se desilo pre više hiljada godina u edenskom vrtu. Prvi ljudski par, Adam i Eva, živeli su u raju koji je Stvoritelj načinio za njih. A onda je Ðavo stupio na scenu. Znao je da je Bog zapovedio ljudima da ne jedu „s drveta spoznanja dobra i zla“ jer će u suprotnom umreti. Ali Satana je, koristeći se zmijom, rekao Evi: „Ne, sigurno nećete umreti [prva izrečena laž]. Jer Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao Bog, i znaćete šta je dobro, a šta zlo“ (Post. 2:15-17; 3:1-5).

3. Zašto je Satanina laž bila zlobna i kakve su njene posledice?

 3 Satana je bio zloban kada je slagao Evu jer je znao da će ona umreti ako mu poveruje i pojede zabranjeni plod. Upravo to se i desilo. Eva i Adam su prekršili Jehovinu zapovest i kasnije su umrli (Post. 3:6; 5:5). I ne samo to. Zbog njihovog greha se „smrt proširila na sve ljude“. Zapravo, „smrt je [...] kraljevala i nad onima koji nisu počinili greh sličan prestupu kakav je počinio Adam“ (Rimlj. 5:12, 14). Umesto da ljudi uživaju u savršenom i večnom životu, kao što je to Bog želeo, njihov životni vek je „sedamdeset godina, a kod snažnijih osamdeset“ i često „samo nevolju i patnju“ donosi (Ps. 90:10). Kakva šteta! I sve to zbog Satanine laži.

4. (a) Na koja pitanja je važno da znamo odgovor? (b) Prema Psalmu 15:1, 2, kakve osobe Jehova prihvata za prijatelje?

4 U Jovanu 8:44, Isus je o Satani rekao da „nije ostao postojan u istini, jer u njemu nema istine“. Satana se nije promenio. On svojim lažima i dalje „zavodi ceo svet“ (Otkr. 12:9). Ne želimo da nas Satana zavede i odvoji nas od Jehove, kao što je to bilo sa Adamom i Evom. Zato je važno da znamo odgovore na sledeća pitanja: Kako Satana obmanjuje ljude? Zašto ljudi obično lažu? Šta se podrazumeva pod tim da uvek govorimo istinu? (Pročitati Psalam 15:1, 2.)

KAKO SATANA OBMANJUJE LJUDE?

5. Kako Satana danas obmanjuje ljude?

5 Apostol Pavle je rekao da nam Satanine „namere nisu nepoznate“, što znači da ne moramo pasti kao Satanine žrtve (2. Kor. 2:11). Znamo da Satana drži u vlasti ceo svet, što podrazumeva lažnu religiju, politiku i trgovački svet (1. Jov. 5:19). Zato nismo iznenađeni što Satana i demoni utiču na ljude na visokim položajima da govore laži (1. Tim. 4:1, 2). To važi i za one koji putem reklama obmanjuju ljude prodajući im štetne proizvode ili im na neki drugi način na prevaru uzimaju novac.

6, 7. (a) Zašto su naročito opasne laži koje dolaze od verskih vođa? (b) Koje laži si ti čuo od verskih vođa?

6 Naročito su opasne laži koje dolaze od verskih vođa. Zašto? Oni koji veruju u njihova lažna učenja i čine ono što Bog mrzi mogu izgubiti mogućnost da žive večno (Os. 4:9). Isus je znao da su verske vođe njegovog vremena krive za takvu vrstu obmane. To im je i u lice rekao. „Teško vama, pismoznalci i fariseji, licemeri, jer obilazite more i kopno da biste jednog čoveka obratili na svoju veru, a kad ga obratite, činite ga takvim da zaslužuje gehenu [večno uništenje] dvaput više nego vi“ (Mat. 23:15). Isus ih je veoma oštro osudio. Zaista su pokazali da su poput svog oca, Ðavola, koji je „ubica ljudi“ (Jov. 8:44).

7 Danas ima mnogo verskih vođa, bilo da ih ljudi zovu pastorima, sveštenicima, rabinima ili ih oslovljavaju nekom drugom titulom. Poput fariseja, ni oni ne poučavaju istini iz Božje Reči, već su je „zamenili za laž“ (Rimlj. 1:18, 25). Zastupaju pogrešna učenja kao što su učenje o paklu, besmrtnosti duše,  reinkarnaciji, kao i to da Bog nema ništa protiv homoseksualnosti i istopolnih brakova.

8. Koju laž ćemo od političara uskoro čuti i kako treba da se tada postavimo?

8 Političari takođe obmanjuju ljude. Jedna od njihovih najvećih laži tek treba da se čuje, a to je da su postigli „mir i sigurnost“. Ali „tada će ih iznenada zadesiti uništenje“. Nemojmo im dozvoliti da nas ubede da je ovaj svet siguran. Mi dobro znamo da „Jehovin dan dolazi baš kao lopov u noći“ (1. Sol. 5:1-4).

ZAŠTO LJUDI OBIČNO LAŽU?

9, 10. (a) Zašto ljudi lažu i do čega to vodi? (b) Šta treba da zadržimo na umu?

9 Kada se neki izum pokaže uspešnim, počne se s njegovom masovnom proizvodnjom. Isto je bilo i sa laži. U današnjem društvu, laganje je uobičajeno, i to ne rade samo uticajni ljudi. Kao što se kaže u članku pod naslovom „Zašto lažemo“, koji je objavljen u časopisu Nacionalna geografija, „laganje [je] postalo poznato kao duboko uvrežena ljudska osobina.“ Ljudi uglavnom pribegavaju lažima da bi se zaštitili ili da bi se prikazali u boljem svetlu. Lažu da bi prikrili svoje propuste i greške ili radi finansijske dobiti i neke druge lične koristi. Članak kaže i to da ima ljudi koji „s lakoćom [lažu], na veliko i malo, strance, saradnike, prijatelje i voljene“.

10 Šta je posledica tolikog laganja? Izgubljeno poverenje i narušeni međuljudski odnosi. Zamisli koliko je bolno kada žena prevari svog muža, koji joj je veran, i slaže ga da bi to prikrila. Ili kada čovek maltretira svoju ženu i decu, a pred drugima se pretvara da je uzoran muž i otac. Ali nemojmo zaboraviti da takvi licemerni ljudi ne mogu ništa sakriti od Jehove jer je pred njim „sve golo i otkriveno“ (Jevr. 4:13).

11. Šta učimo iz lošeg primera Ananije i Sapfire? (Videti sliku na početku članka.)

11 Primera radi, Biblija kaže da je „Satana naveo“ jedan bračni par u prvom veku da slaže samog Boga. To su bili Ananija i Sapfira. Oni su u svom srcu naumili da prevare apostole. Naime, kada su prodali jedno imanje, samo deo novca su dali apostolima dok su ostatak potajno zadržali. Želeli su da se braći i sestrama u skupštini predstave darežljivijima nego što jesu. Ali Jehova je video šta su uradili i zato ih je kaznio (Dela 5:1-10).

12. Kako će završiti oni koji zlobno i uporno lažu i zašto?

12 Šta Jehova misli o laganju? Satana, kao i svi drugi koji zlobno i uporno lažu „završiće u jezeru koje gori ognjem“ (Otkr. 20:10; 21:8; Ps. 5:6). Zašto? Zato što Jehova lažove stavlja u istu kategoriju kao i one koje naziva „psima“, to jest one koji čine ono što je odvratno u njegovim očima (Otkr. 22:15).

13. Šta znamo o Jehovi i na šta nas to motiviše?

13 Znamo da Jehova „nije čovek da laže“. Zapravo, „nije moguće da Bog laže“ (Br. 23:19; Jevr. 6:18). „Jehova mrzi [...] lažljiv jezik“ (Posl. 6:16, 17). Da bismo imali njegovo odobravanje moramo živeti u skladu  s njegovim visokim moralnim merilima. Zato ne smemo lagati jedni druge (Kol. 3:9).

MI GOVORIMO ISTINU

14. (a) Po čemu se razlikujemo od pripadnika drugih religija? (b) Objasni načelo iz Luke 6:45.

14 Po čemu se pravi hrišćani, između ostalog, razlikuju od pripadnika drugih religija? Mi govorimo istinu. (Pročitati Zahariju 8:16, 17.) Apostol Pavle je rekao: „Nego se u svemu preporučujemo kao Božje sluge [...] istinitim rečima“ (2. Kor. 6:4, 7). Isus je rekao da čovek govori „ono čega mu je srce puno“ (Luka 6:45). Dakle, kada čovek u srcu voli istinu, on će je i govoriti. Govoriće istinu strancima, saradnicima, prijateljima i voljenima, bilo da je reč o sitnicama ili nekim krupnim stvarima. Pogledajmo sada nekoliko primera kako možemo pokazati da se trudimo da budemo pošteni u svemu.

Da li vidiš u čemu je problem kod ove mlade sestre? (Videti 15. i 16. odlomak)

15. (a) Zašto je loše voditi dvostruki život? (b) Šta može pomoći mladima da odole pritisku vršnjaka? (Videti fusnotu.)

15 Ako si mlad, verovatno želiš da se uklopiš u društvo. Ali nemoj zbog toga voditi dvostruki život, kao što to rade neki mladi. U krugu porodice i skupštine ponašaju se čestito, ali sasvim su drugačiji kada su sa mladima iz sveta ili kada koriste društvene mreže. Možda se nepristojno izražavaju i odevaju, slušaju degradirajuću muziku, opijaju se i koriste drogu, tajno se zabavljaju ili nešto još gore. Oni zapravo lažu svoje roditelje, suvernike i Boga (Ps. 26:4, 5). Jehova zna kada ga neko „poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od [njega]“ (Mar. 7:6). Koliko je bolje da poslušamo sledeći savet: „Neka srce tvoje ne zavidi grešnicima, nego ceo dan budi u strahu od Jehove“ (Posl. 23:17). *

16. Kako treba da odgovorimo na pitanja u molbi za punovremenu službu?

16 Možda bi voleo da služiš kao opšti pionir ili u nekom vidu specijalne punovremene službe, kao što je betelska. Dok ispunjavaš molbu, neophodno je da potpuno iskreno  odgovoriš na pitanja o svom zdravlju, izboru zabave i moralu (Jevr. 13:18). Da li si radio nešto što Jehova mrzi ili nešto što uznemirava tvoju savest, a o tome nisi razgovarao sa starešinama? Ako je to slučaj, obrati im se za pomoć da bi mogao da služiš Bogu čiste savesti (Rimlj. 9:1; Gal. 6:1).

17. Šta treba da radimo kada nas protivnici ispituju o našoj braći?

17 Ako na primer vlasti u tvojoj zemlji zabrane naše aktivnosti i od tebe traže informacije o braći, šta treba da radiš? Da li moraš da im kažeš sve što znaš? Kako je Isus postupio kad ga je rimski namesnik ispitivao? U skladu s biblijskim načelom da postoji „vreme kad se ćuti i vreme kad se govori“, Isus u nekim prilikama nije ništa odgovorio! (Prop. 3:1, 7; Mat. 27:11-14). U takvoj situaciji moramo biti mudri i oprezni da ne bismo doveli braću u opasnost (Posl. 10:19; 11:12).

Kako ćeš znati kada je vreme da ćutiš, a kada da kažeš celu istinu? (Videti 17. i 18. odlomak)

18. Kakvu odgovornost imamo ako nas starešine pitaju o našoj braći?

18 Šta ako neko u skupštini počini ozbiljan greh a ti znaš za to? Možda će te starešine, koje su odgovorne da čuvaju moralnu čistoću skupštine, pitati šta znaš o tome. Kako ćeš postupiti, naročito ako se radi o tvom prijatelju ili rođaku? „Ko govori reči istinite, govori ono što je pravedno“ (Posl. 12:17; 21:28). Dakle, imaš odgovornost da starešinama kažeš celu istinu, bez ikakvog izvrtanja. Oni imaju prava da čuju šta se tačno desilo da bi znali kako da na najbolji način pomognu prestupniku da ponovo stekne Božju naklonost (Jak. 5:14, 15).

19. O čemu ćemo govoriti u sledećem članku?

19 Psalmista David se Jehovi molio sledećim rečima: „Ti si srećan kad je istina duboko u meni“ (Ps. 51:6). David je znao da istina dolazi iz srca. Pravi hrišćani u svakom segmentu života govore istinu. Još jedan način na koji možemo pokazati da se razlikujemo od pripadnika drugih religija jeste taj da poučavamo ljude biblijskoj istini. O tome ćemo više govoriti u sledećem članku.

^ odl. 15 Videti 15. poglavlje, „Kako se mogu odupreti pritisku školskih drugova?“ i 16. poglavlje, „Zašto da priznam da vodim dvostruki život?“, u knjizi Mladi pitaju — praktični odgovori na njihova pitanja, 2. tom.