STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) oktobar 2017.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 27. novembra do 24. decembra 2017.

ŽIVOTNA PRIČA

Jehova blagosilja spreman duh

Godine 1952, Oliva Metjuz je sa svojim suprugom prihvatila da kao pionir propoveda na severu Irske. Kako ih je Jehova blagoslovio?

Volimo jedni druge delom i istinom

Kako možemo pokazati da je naša ljubav prava, bez trunke licemerstva?

Istina ne donosi mir, već mač

Šta je „mač“ koji je Isus pomenuo da će doneti i kako može uticati na tebe?

Josif iz Arimateje — primer odvažnosti

Ko je bio ovaj čovek? Kako je bio povezan s Isusom? Zašto bi trebalo da nas zanima priča o njemu?

Pouke iz Zaharijinih vizija

Svitak koji leti, žena u korpi, dve žene koje lete. Zašto je Bog Zahariji dao ove živopisne vizije?

Anđeoske vojske i Hrist nas čuvaju

Bakarne gore, bojna kola, prvosveštenik dobija krunu. U šta poslednja Zaharijina vizija uverava Božji narod?

Ljubaznost na delu

Kako je jedan ljubazan gest pomogao nekom ko se protivio istini da je prihvati?

Da li ste znali?

Zašto je Isus rekao da se ne zaklinjemo?