Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  novembar 2016.

„Posao je velik“

„Posao je velik“

BIO je to veoma važan sastanak u Jerusalimu. Kralj David je okupio sve svoje knezove, dvorane i junake. Oni su jedva čekali da čuju šta kralj ima da kaže. Jehova je opunomoćio kraljevog sina Solomona da izgradi veličanstvenu građevinu. Biće to hram posvećen obožavanju istinitog Boga. Ostareli kralj je pod Božjim nadahnućem napravio nacrt za taj hram i dao ga svom sinu Solomonu. „Posao je velik“, rekao je David, „jer taj dvor nije za čoveka, nego za Jehovu Boga“ (1. Let. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1).

Zatim je David upitao narod: „Da li još neko danas želi da svojom rukom dobrovoljno priloži dar Jehovi?“ (1. Let. 29:5). Kako bi ti reagovao da si bio tamo? Da li bi podupro taj veliki projekat? Izraelci su pokazali spreman duh. Radovali su se „što su dobrovoljno davali priloge, jer su celim srcem dobrovoljno prilagali Jehovi“ (1. Let. 29:9).

Vekovima kasnije, Jehova je uspostavio nešto mnogo uzvišenije od ovog hrama. To je duhovni hram koji omogućava ljudima da obožavaju Boga na temelju Isusove žrtve (Jevr. 9:11, 12). Kako Jehova danas omogućava ljudima da se pomire s njim? To čini putem propovedanja i stvaranja učenika (Mat. 28:19, 20). Tako se godišnje vodi više miliona biblijskih kurseva, na hiljade osoba se krsti i osniva se stotine novih skupština.

Zbog ovakvog porasta, potrebno je više biblijske literature. Takođe je potrebno da se izgradi i održava više Dvorana Kraljevstva, kao i da se obezbede mesta za naše veće skupove. Zar se ne slažeš da je prenošenje dobre vesti veličanstveno delo? (Mat. 24:14).

Ljubav prema Bogu i bližnjima, kao i svesnost važnosti propovedanja, pokreću Božji narod da „svojom rukom dobrovoljno priloži dar Jehovi“, time što daje dobrovoljne priloge. Sigurno smo srećni što možemo iskazivati „čast Jehovi imetkom svojim“ i videti kako se ta sredstva verno i razborito koriste da bi se obavilo najveće delo u istoriji čovečanstva! (Posl. 3:9).