Jehova, seti se da sam ti služio u istini i bio ti odan celim srcem (2. KRALJ. 20:3)

PESME: 52, 65

1-3. Objasni šta znači služiti Jehovi „celim srcem“.

POŠTO smo nesavršeni, često pravimo greške. Međutim, veoma smo zahvalni Jehovi što ne postupa s nama „po gresima našim“, ukoliko se iskreno kajemo i tražimo oproštaj na temelju otkupne žrtve njegovog Sina (Ps. 103:10). Pa ipak, kao što je i David rekao svom sinu Solomonu, da bismo svaki dan ugodili Bogu, moramo mu služiti „celim srcem“ (1. Let. 28:9). Kako to možemo činiti i pored svoje nesavršenosti?

2 Da bismo dobili odgovor na to pitanje, uporedimo primer Judinih kraljeva Ase i Amasije. Obojica su činili ono što je ispravno u Jehovinim očima, ali Biblija kaže da je Asa to činio celim srcem (2. Let. 15:16, 17; 25:1, 2; Posl. 17:3). Obojica su bili nesavršeni i pravili su greške. Ali Asa nije odstupio od Božjeg puta jer je bio potpuno odan Jehovi Bogu (1. Let. 28:9). S druge strane, Amasija nije bio potpuno odan Jehovi. Na primer, nakon što je u jednoj bici porazio Božje neprijatelje, poneo je sa sobom njihove bogove i počeo da im se klanja (2. Let. 25:11-16).

 3 Služenje Bogu „celim srcem“ podrazumeva potpunu odanost Bogu koja nikada ne prestaje. Izraz „srce“ se u Bibliji obično odnosi na to kakav je neko kao osoba, što podrazumeva njegove želje, misli, stavove, sposobnosti, motive i ciljeve. Zato kod osobe koja služi Jehovi celim srcem nema ni traga licemerstva. Ona mu ne služi samo formalno. Šta možemo reći za sebe? Iako smo nesavršeni, i mi možemo reći da služimo Bogu celim srcem ako smo mu potpuno odani i ako u onome što činimo za njega nema licemerstva (2. Let. 19:9).

4. Šta ćemo osmotriti u ovom članku?

4 Da bismo bolje razumeli šta znači služiti Bogu celim srcem, osmotrićemo primer četvorice Judinih kraljeva koji su bili potpuno odani Bogu. Reč je o Asi, Josafatu, Jezekiji i Josiji. Iako su svi oni pravili neke greške, imali su Jehovinu naklonost. Na osnovu čega je Bog procenio da mu služe celim srcem i kako se možemo ugledati na njih?

ASA JE „CELIM SRCEM BIO ODAN JEHOVI“

5. Šta je sve Asa učinio?

5 Asa je bio treći kralj Jude nakon otcepljenja desetoplemenskog kraljevstva Izraela. On je u svom kraljevstvu uklonio idole i proterao iz zemlje hramske bludnike. Čak je svoju baku Mahu svrgnuo s položaja „kraljice majke, jer je načinila jezivog idola“ (1. Kralj. 15:11-13). Nadalje, Asa je podsticao svoje sunarodnike da „traže Jehovu [...] i da se drže zakona i zapovesti“. Činio je sve što je mogao da bi pomogao narodu da se vrati Jehovi (2. Let. 14:4).

6. Kako je Asa reagovao kad su njegovu zemlju napali Etiopljani?

6 Zahvaljujući Jehovinom blagoslovu, tokom prvih deset godina Asinog kraljevanja u zemlji je vladao mir. Onda je Zara Etiopljanin krenuo na Judu sa 1 000 000 vojnika i 300 bojnih kola (2. Let. 14:1, 6, 9, 10). Kako je Asa reagovao u toj situaciji? Bio je potpuno uveren da će im Jehova pomoći. (Pročitati 2. Letopisa 14:11.) Usrdno mu se molio i on mu je pomogao da potpuno porazi tu veliku vojsku (2. Let. 14:12, 13). Dešavalo se da Jehova pomogne i kraljevima koji mu nisu bili verni kako se njegovom imenu ne bi nanela sramota (1. Kralj. 20:13, 26-30). Ali Asi je molitva bila uslišena zato što se uzdao u Jehovu. Međutim, bilo je situacija u kojima nije mudro postupio. Na primer, jednom prilikom je zatražio pomoć od sirijskog kralja, a ne od Jehove (1. Kralj. 15:16-22). I pored toga, Bog je procenio da mu je Asa „čitavog svog života celim srcem bio odan“. Kako se možemo ugledati na Asu? (1. Kralj. 15:14).

7, 8. Kako se možemo ugledati na Asu?

7 Kako možemo proveriti da li je naše srce potpuno odano Bogu? Možemo sebi postaviti pitanja poput sledećih: „Da li sam poslušan Jehovi i kad to nije lako? Da li svojim postupcima čuvam čistoću skupštine?“ Zamislimo samo koliko je Asi trebalo hrabrosti da svrgne s prestola Mahu, koja je bila „kraljica majka“ u zemlji. Verovatno se nikada nećemo naći u takvoj situaciji, ali postoje neke druge situacije u kojima možemo postupati hrabro poput Ase. Na primer, da li je neki član naše porodice ili neki naš  prijatelj počinio greh, nije se pokajao i morao je biti isključen? Da li ćemo prestati da se družimo s njim? Na šta će nas srce podstaći?

8 Po ugledu na Asu, pokazaćemo da se celim srcem uzdamo u Boga i kada se suočavamo s protivljenjem koje nam deluje nesavladivo. Možda ti se u školi neko ruga i maltretira te zato što si Jehovin svedok. Možda te kolege na poslu ismevaju što slobodne dane uzimaš da bi išao na kongres ili zato što ne radiš prekovremeno onoliko koliko i oni. U takvim situacijama se moli Jehovi, kao što je to Asa činio. Hrabro se osloni na njega i čvrsto se drži onoga što znaš da je ispravno i mudro. Ne zaboravi da te Bog može ojačati, kao što je ojačao i Asu.

9. Kako još pokazujemo da celim srcem služimo Jehovi?

9 Asa nije razmišljao samo o svom odnosu s Jehovom već je podsticao i druge da verno služe Jehovi. I mi možemo pomagati drugima da počnu da služe našem Bogu. On se sigurno veoma raduje kad vidi da našim bližnjima govorimo o njemu zato što volimo njega i zato što nam je stalo do njih.

JOSAFAT JE TRAŽIO JEHOVU

10, 11. Kako se možemo ugledati na Josafata?

10 Josafat je „hodio putem svog oca Ase“ (2. Let. 20:31, 32). Zašto to možemo reći? Zato što je poput svog oca podsticao narod da traži Jehovu. Poslao je ljude u Judine gradove da poučavaju narod iz „Jehovinog zakona“ (2. Let. 17:7-10). Čak je otišao u severno kraljevstvo Izraela, do ljudi u brdovitom području Jefrema, „da ih vrati Jehovi“ (2. Let. 19:4). Zaista je bio kralj „koji je svim srcem tražio Jehovu“ (2. Let. 22:9).

11 Jehova i danas želi da njegove sluge širom sveta poučavaju druge o njemu. U tome svi možemo učestvovati. Da li imaš cilj da propovedaš svakog meseca? Da li bi voleo da počneš da proučavaš Bibliju s nekim i da mu pomogneš da i on služi Jehovi? Da li se moliš za to? Ako se trudiš u tom pravcu, Jehova će uslišiti tvoje molitve. Da li si spreman da proučavaš s nekim čak i ako to znači da ćeš tome morati da posvetiš nešto svog slobodnog vremena? I baš kao što je Josafat išao čak do Jefrema da bi pomogao ljudima da se vrate Jehovi, i mi možemo pokušati da pomognemo nekome ko je postao neaktivan. Osim toga, starešine nastoje da na skupštinskom području posete isključene osobe koje su možda promenile svoj način postupanja.

12, 13. (a) Kako je Josafat reagovao u jednoj teškoj situaciji? (b) U čemu još možemo da se ugledamo na Josafata?

12 Josafat je poput svog oca ostao odan Bogu čak i kada je čuo da je na njega krenula velika vojska. (Pročitati 2. Letopisa 20:2-4.) On se i te kako uplašio! Pa ipak, rešio je da traži pomoć od Jehove. Molio mu se i ponizno priznao da su on i narod nemoćni pred tim velikim mnoštvom i da ne znaju šta da rade. Sve nade je polagao u Jehovu i zato je rekao: „Naše oči [su] uprte u tebe“ (2. Let. 20:12).

 13 Ponekad ni mi u nekoj situaciji ne znamo šta da radimo ili se mnogo plašimo (2. Kor. 4:8, 9). Ali setimo se da se Josafat pred celim narodom molio Jehovi i da mu je otvoreno rekao koliko se osećaju nemoćno (2. Let. 20:5). Poglavar porodice može poput njega da se moli sa svojim ukućanima i da traži od Jehove da ih vodi i da im da snage da reše probleme s kojima se suočavaju. Ne treba da ga je sramota što će oni čuti kako preklinje Jehovu za pomoć. Oni će tako videti njegovo pouzdanje u Jehovu. On može biti siguran da će mu Jehova pomoći kao što je pomogao Josafatu.

JEZEKIJA JE ČINIO ONO ŠTO JE ISPRAVNO

14, 15. Kako je Jezekija pokazao da se celim srcem uzdao u Jehovu?

14 Jezekija je postao poznat kao kralj koji se čvrsto držao Jehove. Bio je veran Božji sluga iako mu je otac bio idolopoklonik. Jezekija je „uklonio obredne uzvišice, oborio obredne stubove, posekao obredno deblo i razbio bakarnu zmiju koju je načinio Mojsije“, jer su ljudi počeli da joj se klanjaju. Potpuno se posvetio služenju Jehovi i „držao [se] zapovesti koje je Jehova dao Mojsiju“ (2. Kralj. 18:1-6).

15 Čak i kada je Asirija, tadašnja svetska sila, krenula na Judu i polako se približavala Jerusalimu, Jezekija se svim srcem uzdao u Jehovu da će mu pomoći. Asirski kralj Senahirim se rugao Jehovi i pokušao je da zaplaši Jezekiju kako bi ga naveo da mu se preda. Ali Jezekija je u jednoj usrdnoj molitvi izrazio čvrsto uverenje da ih Jehova može izbaviti. (Pročitati Isaiju 37:15-20.) Bog je zaista uslišio njegove usrdne molitve i poslao jednog anđela koji je pobio 185 000 Asiraca (Is. 37:36, 37).

16, 17. U čemu se možemo ugledati na Jezekiju?

16 Jezekija se kasnije na smrt razboleo. Zato je usrdno molio Jehovu da se seti kako mu je verno služio i Jehova ga je izlečio. (Pročitati 2. Kraljevima 20:1-3.) Mi znamo da u naše vreme ne možemo očekivati da će nas Jehova nekim čudom izlečiti ili nam produžiti život. Pa ipak, možemo mu poput Jezekije reći u molitvi: „Seti se da sam ti služio u istini i bio ti odan celim srcem.“ Da li smo potpuno uvereni u to da će nas Jehova jačati čak i kad smo bolesni? (Ps. 41:3).

17 Razmišljajući o Jezekijinom primeru, možda uviđamo da kod sebe nešto treba da menjamo kako bi naše prijateljstvo s Bogom i dalje bilo čvrsto i kako nam ništa ne bi odvlačilo pažnju od služenja Bogu. Na primer, mi ne želimo da budemo poput ljudi u svetu koji na društvenim mrežama idolizuju pojedince. Naravno, neki hrišćani su putem tih mreža u kontaktu s članovima porodice i prijateljima. Ali ljudi u svetu provode mnogo vremena na tim mrežama i prate čak i one koje uopšte ne poznaju, gledajući njihove slike i čitajući novosti o njima. Dakle, postoji realna opasnost da nam nevažne stvari potpuno zaokupe pažnju. Moglo bi se desiti da neki hrišćanin čak postane ponosan zato što mnogi lajkuju njegove slike  i komentarišu ono što postavi na društvene mreže. Ili bi se mogao uvrediti kada neko prestane da ga prati. Možemo li zamisliti apostola Pavla ili Akilu i Priskilu kako svaki dan postavljaju slike na društvenim mrežama ili kako na tim mrežama prate one koji nisu Božje sluge? Biblija nam kaže da se Pavle „potpuno posvetio propovedanju reči“ i da su Akila i Priskila svoje vreme koristili kako bi drugima „objasnili Božji put“ (Dela 18:4, 5, 26). Možemo se pitati: „Da li idolizujem ljude i da li previše vremena trošim na manje važne stvari?“ (Pročitati Efešanima 5:15, 16.)

JOSIJA SE DRŽAO JEHOVINIH ZAPOVESTI

18, 19. U čemu bi voleo da budeš kao Josija?

18 Jezekijin praunuk, kralj Josija, takođe je bio odlučan da bude poslušan Jehovi „svim svojim srcem“ (2. Let. 34:31). Dok je još bio dete, „počeo je da traži Boga svog praoca Davida“, a sa 20 godina je počeo da čisti Judu od idola. (Pročitati 2. Letopisa 34:1-3.) Josija je revno vršio Jehovinu volju, čak i u većoj meri od mnogih drugih Judinih kraljeva. Pa ipak, kad su mu doneli ono što je možda bio originalni primerak Mojsijevog zakona i čitali mu iz njega, shvatio je da treba još mnogo toga da se učini. Podsticao je i druge da služe Jehovi i dokle god je bio živ oni „nisu odstupali od Jehove, Boga“ (2. Let. 34:27, 33).

19 Mladi se mogu ugledati na Josiju i služiti Jehovi od rane mladosti. Možda je Josiji njegov deda, kralj Manasija, pričao o velikom milosrđu koje mu je Jehova ukazao kada se pokajao za svoje grehe. Mladi se takođe mogu družiti sa starijima u porodici ili skupštini i od njih mogu čuti koliko je Jehova bio dobar prema njima. Nadalje, ne treba zaboraviti da je upravo čitanje svetih spisa navelo Josiju da odlučno preduzme neke korake. Isto tako, čitanje Svetog pisma može navesti mlade da preduzmu neke korake, zahvaljujući čemu će ojačati svoje prijateljstvo s Bogom, biće mnogo srećniji i imaće želju da i drugima govore o njemu. (Pročitati 2. Letopisa 34:18, 19.) Proučavanje Svetog pisma nam može pomoći da uvidimo gde se možemo poboljšati u svojoj službi. Ako uvidimo da nešto treba da menjamo, onda poput Josije dajmo sve od sebe da to i učinimo.

SLUŽIMO JEHOVI CELIM SRCEM

20, 21. (a) Šta je bilo zajedničko četvorici kraljeva o kojima smo govorili? (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

20 Šta smo naučili od ove četvorice kraljeva koji su služili Jehovi celim srcem? Oni su revno vršili Jehovinu volju i tome su se potpuno posvetili. Nisu odustajali čak ni kada su se našli u veoma teškim situacijama. Što je najvažnije, služili su Jehovi iz čistih motiva.

21 Međutim, oni su pravili i neke greške. Pa ipak, Jehova je procenio da su mu odani celim srcem. I mi smo nesavršeni i činimo greške. Ali da li će Jehova i u našem slučaju proceniti da smo mu odani celim srcem? U sledećem članku ćemo govoriti o tome.