„Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro“ (IS. 48:17)

PESME: 117, 114

1, 2. (a) Kako Jehovini svedoci gledaju na Bibliju? (b) Koji je tvoj omiljeni deo Biblije?

JEHOVINI SVEDOCI vole da čitaju Bibliju jer im ona pruža pouzdane savete i pomaže im da nađu utehu i nadu (Rimlj. 15:4). Biblija za njih nije obična knjiga, već smatraju da je ona zaista Božja Reč (1. Sol. 2:13).

2 Nema sumnje da svako od nas ima svoj omiljeni deo Biblije. Neki posebno uživaju u jevanđeljima zato što mnogo toga mogu saznati o Jehovinoj ličnosti dok čitaju o životu njegovog Sina (Jov. 14:9). Drugi vole biblijske knjige koje sadrže proročanstva, poput Otkrivenja, koje govori o onome „što će se uskoro dogoditi“ (Otkr. 1:1). Mnogi su našli utehu u Psalmima, ili neki praktičan savet u Poslovicama. Biblija je zaista knjiga za svakoga.

3, 4. (a) Kako gledamo na naše publikacije? (b) Kome su namenjene neke naše publikacije?

3 Kao što volimo da čitamo Bibliju, tako volimo da čitamo i naše publikacije. Na primer, mi cenimo duhovnu hranu koju dobijamo u obliku knjiga, brošura, časopisa i druge literature. Znamo da nam duhovna hrana koju dobijamo od Jehove pomaže da budemo  duhovno budni, dobro zbrinuti u duhovnom pogledu i „zdravi u veri“ (Titu 2:2).

4 Pored publikacija koje su namenjene Svedocima uopšte, postoje i druge biblijske publikacije koje su posebno namenjene određenim grupama, na primer mladima ili njihovim roditeljima. Neke od publikacija koje imamo u štampanom obliku ili na našem veb-sajtu namenjene su osobama koje nisu Jehovini svedoci. Takvo obilje duhovne hrane podseća nas na to da je Jehova ispunio svoje obećanje i da je za sve ljude pripremio „gozbu od najboljih jela“ (Is. 25:6).

5. Šta Jehova veoma ceni?

5 Većina nas bi volela da ima više vremena za čitanje Biblije i naših publikacija. Možemo biti sigurni da Jehova veoma ceni to što se trudimo da mudro koristimo svoje vreme, to jest da redovno čitamo i proučavamo Bibliju (Ef. 5:15, 16). Međutim, možda nam ne polazi za rukom da pročitamo sve publikacije koje dobijemo. Ipak, moramo biti svesni jedne prikrivene opasnosti. O čemu je reč?

6. Kakvo razmišljanje može biti opasno za nas?

6 Ukoliko pretpostavljamo da se određeni materijal ne odnosi na nas, moglo bi se desiti da propustimo nešto što bi nam u duhovnom smislu bilo korisno. Na primer, možda nam se čini da neki deo Biblije nema neke veze sa situacijom u kojoj se mi nalazimo. Ili pak mislimo da je određena publikacija prvenstveno namenjena nekom drugom. Ako takve informacije samo letimično pogledamo ili čak preskočimo, može nam se desiti da sebe lišimo nečega veoma korisnog. Da ne bismo upali u tu zamku, imajmo na umu da sve te informacije dolaze od Jehove. On je preko proroka Isaije rekao: „Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog, koji te uči za tvoje dobro“ (Is. 48:17). U ovom članku će biti reči o tri koraka koji će nam pomoći da imamo što više koristi od čitanja svih delova Biblije. Pored toga, govoriće se i o velikom izboru duhovne hrane koju imamo.

PREDLOZI ZA KVALITETNIJE ČITANJE BIBLIJE

7. Zašto treba da čitamo Bibliju otvorenog uma?

7 Čitaj otvorenog uma. U Bibliji stoji: „Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno“ (2. Tim. 3:16). Ipak, činjenica je da su neki delovi Biblije bili napisani, to jest namenjeni nekoj određenoj osobi ili grupi ljudi. Zato bi trebalo da se trudimo da je čitamo otvorenog uma. „Kada čitam Bibliju, pokušavam da zadržim na umu da se iz jednog odlomka može naučiti više stvari. Zato se trudim da u onome što čitam pronađem i pouke koje nisu toliko očigledne“, kaže jedan brat. Prema tome, bilo bi dobro da se pre čitanja Božje Reči pomolimo Jehovi da nam pomogne da to radimo otvorenog uma i da nam da mudrost da prepoznamo ono čemu želi da nas pouči (Jezd. 7:10; pročitati Jakovljevu 1:5).

Da li daješ sve od sebe da tvoje čitanje Biblije bude što kvalitetnije? (Videti 7. odlomak)

8, 9. (a) Koja pitanja možemo sebi postavljati dok čitamo Bibliju? (b) Šta nam biblijski uslovi za starešine govore o Jehovi?

8 Postavljaj sebi neka pitanja. Kada pročitamo jedan odlomak iz Biblije, zastanimo kako bismo postavili sebi pitanja poput ovih: „Šta mi to govori o Jehovi? Kako to što sam saznao mogu primeniti u svom životu? Kako to mogu iskoristiti  da bih pomogao drugima?“ Kada razmišljamo o ovim pitanjima, sigurno ćemo imati još više koristi od čitanja Biblije. Na primer, razmislimo o biblijskim uslovima za starešine. (Pročitati 1. Timoteju 3:2-7.) Budući da većina nas ne služi u tom svojstvu, na prvi pogled bismo mogli zaključiti da se ovi stihovi ne odnose na nas. Međutim, ukoliko uzmemo u obzir neke moguće odgovore na sledeća pitanja, videćemo da svi možemo mnogo toga naučiti iz navedenih uslova.

9 Šta mi to govori o Jehovi? To što je Jehova dao čitav niz uslova za starešine govori nam da on mnogo očekuje od svojih naimenovanih slugu. On od njih traži da budu dobar primer stadu i smatra ih odgovornima za to kako se ophode prema članovima skupštine, koju je „kupio krvlju svog Sina“ (Dela 20:28). Jehova želi da se osećamo sigurno pod okriljem naimenovanih pastira koji služe pod Hristovim vođstvom (Is. 32:1, 2). Gledano iz tog ugla, biblijski uslovi za starešine nas podsećaju na to koliko Jehova iskreno brine o nama.

10, 11. (a) Kako u svom životu možemo primeniti ono što Biblija kaže o uslovima za starešine? (b) Kako te informacije možemo koristiti da bismo pomogli drugima?

10 Kako ove informacije mogu primeniti u svom životu? S vremena na vreme, trebalo bi da se naimenovana braća u svetlu tih biblijskih uslova preispitaju kako bi utvrdili da li bi se u nečemu mogli popraviti. Braća koja žele da služe kao nadglednici treba da obrate naročitu pažnju na ove uslove pošto bi trebalo da im udovoljavaju najbolje što mogu (1. Tim. 3:1). Zapravo, svi mi možemo mnogo toga naučiti iz tih uslova. Na primer, Jehova od svakoga od nas očekuje da bude razuman i razborit (Fil. 4:5; 1. Petr. 4:7). Pošto starešine nastoje da budu „primer stadu“, mi možemo mnogo toga naučiti od njih i možemo oponašati njihovu veru (1. Petr. 5:3; Jevr. 13:7).

11 Kako ove informacije mogu koristiti da pomognem drugima? Koristeći stihove u kojima su navedeni uslovi za starešine, možemo pomoći zainteresovanim osobama ili onima koji proučavaju Bibliju s nama da razumeju razliku  između starešina i sveštenstva hrišćanskih crkava. Ti uslovi nam takođe mogu pomoći da se podsetimo na to koliko starešine u našoj skupštini vredno rade. Razmišljanje o tome koliko se oni nesebično daju za nas produbiće naše poštovanje prema njima (1. Sol. 5:12). Ukoliko se trudimo da im pokažemo poštovanje, oni će svoju službu obavljati s više radosti (Jevr. 13:17).

12, 13. (a) Koje informacije bismo mogli da potražimo pomoću sredstava za istraživanje? (b) Navedi primer kako nam dodatne informacije mogu pomoći da izvučemo pouke koje su manje očigledne.

12 Istražuj. Koristeći sredstva za istraživanje koja su nam na raspolaganju, mogli bismo da potražimo sledeće informacije:

  • Ko je napisao ovaj deo Biblije?

  • Gde je i kada ovo bilo napisano?

  • Koji značajni događaji su se odigravali za vreme pisanja ovog dela Biblije?

Dodatne informacije do kojih možemo doći na ovaj način mogu nam pomoći da izvučemo pouke koje su manje očigledne.

13 Na primer, razmotrimo stihove iz Jezekilja 14:13, 14, u kojima stoji sledeće: „Ako mi neka zemlja zgreši tako što mi bude neverna, podignuću svoju ruku na nju i uništiću njene zalihe hleba, pustiću na nju glad i istrebiću iz nje i ljude i stoku. ’Kad bi se u njoj našli ova tri čoveka — Noje, Danilo i Jov — oni bi zbog pravednosti svoje dušu svoju izbavili‘, govori Suvereni Gospod Jehova.“ Ako istražimo ove stihove, saznaćemo da je ovaj deo knjige proroka Jezekilja napisan oko 612. pre n. e. Premda su Noje i Jov već nekoliko stotina godina bili mrtvi, Bog se sećao njihove vernosti. S druge strane, Danilo je u to vreme bio živ. U stvari, možda je imao oko 20 godina kada je Jehova rekao da je on pravedan poput Noja i Jova. Šta učimo iz toga? Jehova zapaža i ceni besprekornost svih svojih vernih slugu, uključujući i mlade (Ps. 148:12-14).

OBILJE LITERATURE

14. Koja je prvenstvena svrha materijala namenjenog mladima i kako svima nama on može biti od pomoći? (Videti sliku na početku članka.)

14 Baš kao što nam čitanje svih delova Biblije može biti od koristi, tako nam u velikoj meri može koristiti i obilje duhovne hrane. Razmotrimo nekoliko primera. Materijal za mlade. U proteklih nekoliko godina pripremljeno je dosta materijala za mlade. [1] Nešto od toga treba da pomogne mladima da se izbore sa pritiscima u školi ili sa izazovima adolescencije. Kako taj materijal može pomoći svima nama? Kada ga čitamo, podsećamo se na to s čime se naši mladi suočavaju. Zahvaljujući tome, biće nam lakše da im pomognemo i da ih ohrabrimo.

15. Zašto i odrasli treba da čitaju materijal za mlade?

15 Mnogi problemi o kojima se govori u publikacijama za mlade pogađaju sve nas. Svi mi moramo da branimo svoju veru, kontrolišemo emocije, da se izborimo s pritiskom vršnjaka, kao i da izbegavamo loše društvo i štetnu zabavu. Navedene teme, i još mnoge druge, obrađene su u materijalu za tinejdžere. Odraslima ne treba da bude ispod časti da čitaju publikacije koje su namenjene mladima. Iako je ovaj materijal osmišljen tako da se dopadne mladima, sve te informacije  mogu svima nama biti od pomoći, budući da se temelje na biblijskim načelima koja nikada ne zastarevaju.

16. U čemu još naše publikacije pomažu mladima?

16 Osim što mladima pomažu da se izbore sa problemima, naše publikacije im pomažu i da duhovno napreduju, kao i da se približe Bogu. (Pročitati Propovednika 12:1, 13.) Međutim, i odrasli mogu naći nešto za sebe u tim publikacijama. Na primer, u izdanju Probudite se! od aprila 2009, nalazi se članak „Mladi pitaju... Kako da mi čitanje Biblije bude zanimljivije?“, u kom se nalaze brojni predlozi, kao i okvir koji se može izrezati i držati u Bibliji kao podsetnik. Da li je ovaj članak bio koristan i za odrasle? „Oduvek sam imala problema sa čitanjem Biblije“, napisala je jedna supruga i majka. „Ozbiljno sam shvatila predloge u ovom članku, izrezala sam okvir i on mi je zaista od velike pomoći. Sada jedva čekam da čitam Bibliju. Uvidela sam koliko su sve biblijske knjige međusobno skladno povezane i isprepletene, poput prelepe tapiserije. Čitanje Biblije je za mene postalo pravo uživanje.“

17, 18. Navedi primer kako nam čitanje materijala namenjenog javnosti može koristiti.

17 Materijal za javnost. Od 2008. godine časopis Stražarska kula ima izdanje za proučavanje, koje je prvenstveno namenjeno Jehovinim svedocima. Pored tog izdanja, na raspolaganju nam je i izdanje za javnost, koje nam takođe može biti od velike pomoći. Da to ilustrujemo jednim primerom. Zamislimo da je u Dvoranu Kraljevstva došao neko koga smo pozvali na naš sastanak. Nema sumnje da bismo bili srećni zbog toga. Tokom javnog predavanja verovatno bismo razmišljali o toj osobi. Zapravo, pokušavali bismo da se poistovetimo s njom da bismo razumeli kako predavanje deluje na nju. Takvo razmišljanje bi nam pomoglo da obnovimo cenjenje za informacije koje već znamo.

18 Nešto slično možemo doživeti i dok čitamo materijal namenjen javnosti. Na primer, u izdanju Stražarske kule za javnost članci su napisani tako da ih mogu razumeti i oni koji nisu Jehovini svedoci. Isto važi i za mnoge druge članke koji su objavljeni na našem veb-sajtu, kao što su članci u delu „Pitanja i odgovori“ i „Uobičajena pitanja“. Te informacije produbljuju naše cenjenje za ono što nam je već poznato. One nam takođe mogu pomoći da u službi propovedanja naša verovanja objasnimo na neki nov način. Časopis Probudite se! redovno jača našu veru da Bog postoji i pomaže nam da naučimo kako da zastupamo svoja uverenja. (Pročitati 1. Petrovu 3:15.)

19. Kako možemo Jehovi pokazati zahvalnost za sve što nam pruža u duhovnom smislu?

19 Jehova nam daje obilje duhovne hrane kako bismo zadovoljili naše duhovne potrebe (Mat. 5:3). Koristimo i nadalje sve što nam je na raspolaganju da jačamo našu duhovnost jer ćemo na taj način pokazati zahvalnost Jehovi, koji nas uči za naše dobro (Is. 48:17).

^ [1] (14. odlomak) Taj materijal obuhvata 1. i 2. tom knjige Mladi pitaju — praktični odgovori na njihova pitanja, kao i informacije iz rubrike „Mladi pitaju“, koja se sada objavljuje isključivo na našem sajtu.