OVU pohvalu je David, kralj drevnog Izraela, uputio jednoj ženi koju je tek upoznao. Ona se zvala Avigeja. Zbog čega ju je David pohvalio i šta svi možemo da naučimo od nje?

Bilo je to u vreme kada je David bežao od kralja Saula. Avigeja je bila udata za čoveka po imenu Naval. On je bio bogat i imao je mnogo stada ovaca u brdovitom području na jugu Jude. David i njegovi ljudi su bili kao „zid“ Navalovim pastirima i stadima. Zato je David jednom prilikom poslao glasnike kod Navala i tražio od njega da mu pošalje „šta [mu] se nađe pri ruci“, misleći na hranu (1. Sam. 25:8, 15, 16). To nije bio nerazuman zahtev ako se uzme u obzir šta su sve David i njegovi ljudi učinili za Navala.

Ali Naval je postupio u skladu sa značenjem svog imena. Naime, njegovo ime znači „bezuman“ ili „glup“. Grubo je odgovorio Davidovim ljudima, izvređao ih i odbio da išta pošalje. Zato je David hteo da ga kazni zbog takvog nepromišljenog i nerazumnog ponašanja. Cenu za Navalovu bezumnost platilo bi celo njegovo domaćinstvo (1. Sam. 25:2-13, 21, 22).

Međutim, Avigeja je razumela da im preti velika opasnost i zato je hrabro nešto preduzela. S poštovanjem se obratila budućem kralju Davidu i pozvala se na njegov blizak odnos s Jehovom. Takođe je donela obilje hrane i njemu i njegovim ljudima. On je uvideo da ju je Jehova koristio kako bi ga sprečio da učini veliki greh. Zato joj je rekao: „Da je blagoslovljena tvoja razumnost i da si blagoslovljena ti koja si me danas sprečila da budem kriv za krv“ (1. Sam. 25:18, 19, 23-35).

Iz svega ovoga jasno vidimo da nikada ne treba da poput Navala budemo nezahvalni za dobro koje nam drugi učine. Nadalje, kad nam se čini da će se nešto loše desiti, dobro je da pokušamo da to sprečimo. Možemo se ugledati na psalmistu koji je rekao Bogu: „Nauči me [...] razumnosti, i znanje mi podari“ (Ps. 119:66).

Ako tako činimo, drugi će možda zapaziti mudrost i razumnost u našim postupcima. Možda nam ništa neće reći, ali će se osećati kao David kada je rekao Avigeji: „Da je blagoslovljena tvoja razumnost.“