Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jun 2017.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 31. jula do 27. avgusta 2017.

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja.

Jehova nas teši u svakoj našoj nevolji

Koji su neki od izazova s kojim se suočavaju hrišćani koji su u braku? Kako ih Bog može utešiti?

Sačuvajmo ljubav prema duhovnom blagu

Koje blago treba da nam bude najvažnije i kako to možemo pokazati?

Da li vidiš osobu iza njene spoljašnjosti?

Šta se desilo kada je jedan Jehovin svedok strpljivo razgovarao s jednim beskućnikom koji je sve odbijao od sebe?

Rešavajmo razmirice i unapređujmo mir

Ljudi danas iskreno žele mir. Međutim, kada se zbog nečega osećaju ugroženo ili im neko povredi ponos, više ne postupaju miroljubivo. Kako to možemo izbeći?

„Da je blagoslovljena tvoja razumnost“

Ovu pohvalu je David, kralj drevnog Izraela, uputio Avigeji. Šta ga je navelo na to i šta mi učimo od nje?

Ostanimo usredsređeni na Jehovinu vrhovnu vlast

S kojim važnim pitanjem se suočavaju svi ljudi? Koliko nama to pitanje treba da bude važno?

Kako možemo da podupiremo Jehovinu vrhovnu vlast

Kako na naš život utiče kad priznamo Jehovu za Vrhovnog Vladara celog svemira?

Da li ste znali?

Zašto je Isus trgovce koji su prodavali životinje u hramu nazvao „razbojnicima“?