Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  jun 2016.

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Zašto je Jehova odobravao ratove koje su u drevna vremena vodili Izraelci?

Jehova je Bog ljubavi. Ipak, on je u nekim prilikama dozvoljavao ratove kako bi svoj narod zaštitio od zla i ugnjetavanja. Sam Bog je odlučivao ko će učestvovati u ratovima i kada će se takvi ratovi voditi (w15 1. 11, str. 4-5).

Šta je neophodno da roditelji rade kako bi pomogli svojoj deci tinejdžerskog uzrasta da služe Jehovi?

Od presudne je važnosti da roditelji vole svoje tinejdžere i da im budu primer u pokazivanju poniznosti. Važno je i to da roditelji proniknu u um i srce svojih tinejdžera i da nastoje da ih razumeju (w15 15. 11, str. 9-11).

Zašto papu ne treba smatrati naslednikom apostola Petra?

U Mateju 16:17, 18 ne piše da će apostol Petar biti poglavar hrišćanske skupštine. Biblija nam otkriva da je ugaoni kamen skupštine Isus i da on nije uzdigao Petra iznad drugih apostola (1. Petr. 2:4-8; w15 1. 12, str. 12-14).

Šta sve treba da uzmemo u obzir pre nego što nešto kažemo?

Da bismo svojim rečima činili dobro, treba da razmišljamo o tome (1) kada je pravo vreme da nešto kažemo (Prop. 3:7), (2) šta da kažemo (Posl. 12:18) i (3) kako ćemo to reći (Posl. 25:15; w15 15. 12, str. 19-22).

Koji postupci nisu prihvatljivi za hrišćane?

Pravi hrišćani ne lažu i ne kleveću druge. Oni ne govore neistinu niti svojim rečima namerno povređuju druge. Ne varaju druge niti kradu (wp16 1, str. 5).

Ko su bili „sveštenički glavari“ koji se spominju u Svetom pismu?

Izraz „sveštenički glavari“ se očigledno odnosi na najvažnije članove sveštenstva, kao i bivše prvosveštenike koji su bili razrešeni dužnosti (wp16 1, str. 10).

Kako treba da se ophodimo prema onima koji uzimaju simbole na Spomen-svečanosti?

Hrišćani ne uzdižu takve pojedince; onaj ko je zaista pomazan neće se uzvisivati. Takođe neće to isticati pred drugima (Mat. 23:8-12; w16 01, str. 23-24).

Kako je Avraham postao Božji prijatelj i šta iz toga učimo?

Avraham je naučio dosta toga o Jehovi, verovatno od Sima. Tokom svog života Avraham je video kakav je Jehova bio prema njemu i njegovoj porodici i tako je iz ličnog iskustva video kakav je on Bog. I mi možemo postupati po uzoru na njega (w16 02, str. 9-10).

Ko je podelio Bibliju na poglavlja i stihove?

Sveštenik Stiven Langton, koji je živeo u XIII veku, podelio je Bibliju na poglavlja. Podelu na stihove su najpre uveli hebrejski prepisivači koji su podelili hebrejski deo Biblije, poznat kao Stari zavet, a u XVI veku izučavalac Rober Etjen je podelio na stihove njen grčki deo, to jest Novi zavet (wp16 2, str. 14-15).

Da li je Satana zaista odveo Isusa do hrama da bi ga iskušavao?

Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to bilo tako. Ono što je zapisano u Mateju 4:5 i Luki 4:9 može značiti da je Isus odveden tamo putem vizije ili da je stajao na nekom uzvišenju na području hrama (w16 03, str. 31-32).

Kako naša služba može biti poput rose?

Rosa nastaje postepeno. Ona donosi okrepu i neophodna je za život. Prava rosa je blagoslov od Jehove (Pon. zak. 33:13). Nešto slično se može reći i za Božje sluge dok udruženim snagama učestvuju u službi propovedanja (w16 04, str. 4).