Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li možemo išta dati onom ko ima sve?

Da li možemo išta dati onom ko ima sve?

Zahvaljujemo ti, Bože naš, i hvalimo divno ime tvoje (1. LET. 29:13)

PESME: 80, 50

1, 2. U čemu se vidi Jehovina velikodušnost?

JEHOVA je velikodušan Bog. Sve što imamo potiče od njega. Njegovo je sve što postoji na zemlji, zlato, srebro i prirodna bogatstva, i on to koristi da bi podržavao celokupan život na našoj planeti (Ps. 104:13-15; Ag. 2:8). Nadalje, iz Biblije saznajemo kako je Jehova koristio ono što poseduje da bi na čudesan način podupirao svoje sluge.

2 Na primer, 40 godina je Izraelcima davao manu i vodu u pustinji (Izl. 16:35). Zbog toga im „ništa [...] nije nedostajalo“ (Nem. 9:20, 21). Jednom prilikom je Jehova preko proroka Jeliseja pomogao i jednoj udovici. Naime, ona je bila toliko siromašna da joj je u kući ostalo veoma malo ulja. Jehova je učinio čudo za nju, pa je imala dovoljno ulja da otplati sve dugove i da čak njoj i njenim sinovima preostane dovoljno novca za život (2. Kralj. 4:1-7). Jehova je i preko Isusa činio čuda i obezbedio hranu, pa čak i novac kad je to bilo potrebno (Mat. 15:35-38; 17:27).

3. Šta ćemo osmotriti u ovom članku?

 3 Jehova poseduje sve što se vidi i što se ne vidi, i tu ogromnu riznicu koristi da bi podržavao život na zemlji. Međutim, on želi da njegove sluge materijalno podupiru njegovu organizaciju (Izl. 36:3-7; pročitati Poslovice 3:9). Zašto Jehova od nas očekuje da ga slavimo svojim prilozima? Kako su Jehovu njegove sluge u prošlosti slavile svojim prilozima? Kako Jehovina organizacija danas koristi dobrovoljne priloge? U ovom članku ćemo dobiti odgovore na ova pitanja.

KAKO DAVANJE UTIČE NA NAS?

4. Šta pokazujemo kada dajemo dobrovoljne priloge?

4 Mi dajemo dobrovoljne priloge zato što volimo i cenimo Jehovu. Ostajemo bez reči kada razmišljamo o tome šta je sve učinio za nas. Kada je kralj David govorio o tome šta je sve bilo potrebno za izgradnju Jehovinog hrama, rekao je da sve što imamo potiče od Jehove i da sve što mu dajemo ionako dolazi od njega. (Pročitati 1. Letopisa 29:11-14.)

5. Kako Biblija pokazuje da je davanje važan deo našeg obožavanja Jehove?

5 Davanje je deo našeg obožavanja Jehove. U jednoj viziji, apostol Jovan je čuo kako Jehovine sluge na nebu kažu: „Dostojan si, Jehova, Bože naš, da primiš slavu, čast i moć, jer si ti sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je“ (Otkr. 4:11). Jehova je sigurno dostojan svake časti i hvale i zato želimo da mu dajemo samo najbolje. U drevnom Izraelu, Jehova je preko Mojsija zapovedio Izraelcima da svake godine održavaju tri praznika. Oni su na tim praznicima obožavali Jehovu i nisu smeli da pred njega dolaze „praznih ruku“ (Pon. zak. 16:16). I danas je nesebično davanje važan deo obožavanja Jehove. Tako pokazujemo da cenimo i podupiremo Jehovinu organizaciju.

6. Kako davanje utiče na nas? (Videti sliku na početku članka.)

6 Davanje dobro utiče na nas i zato je važno da pokazujemo velikodušan duh, a ne samo da rado primamo od drugih. (Pročitati Dela apostolska 20:35.) Na primer, zamislimo dete koje dobija džeparac od svojih roditelja i odluči da im kupi jedan poklon. Roditelji su sigurno presrećni zbog toga. Nadalje, zamislimo da neki mladi brat ili sestra, koji služe kao pioniri, žive kod svojih roditelja i odvajaju nešto sredstava za porodični budžet. Iako njihovi roditelji to možda ne traže od njih, rado će prihvatiti ta sredstva, jer je to dobar način da oni pokažu zahvalnost za sve što roditelji čine za njih. Slično tome, i Jehova zna da davanje dobro utiče na nas.

DAVANJE U BIBLIJSKA VREMENA

7, 8. Kako su nam Jehovine sluge u biblijsko vreme postavile primer kada je reč o (a) davanju priloga za neke konkretne projekte? (b) davanju priloga uopšte?

7 Iz Biblije saznajemo da su Jehovine sluge rado davale priloge. U nekim slučajevima, prilagali su za konkretne projekte. Na primer, u Mojsijevo vreme su davali priloge za izgradnju svetog šatora, a u vreme kralja Davida za izgradnju hrama (Izl. 35:5; 1. Let. 29:5-9). Nadalje, u vreme kralja Joasa, sveštenici su sakupljene priloge koristili za popravku Jehovinog doma (2. Kralj. 12:4, 5). U prvom veku, kada su hrišćani saznali da je njihovu braću  u Judeji zadesila glad, svako je prema svojim mogućnostima dao prilog, koji je bio sakupljen i poslat ugroženoj braći (Dela 11:27-30).

8 Jehovine sluge su izdvajale priloge i za one koji su ih u duhovnom pogledu predvodili. Na primer, pod Mojsijevim zakonom, Leviti nisu dobijali nasleđe, kao što je to bio slučaj s ostalim plemenima. Umesto toga, narod im je davao desetak, koji im je omogućavao da se koncentrišu na službu Jehovi (Br. 18:21). Slično tome, vekovima kasnije je Isusu i njegovim apostolima sigurno značilo to što su ih u službi neke žene podupirale „svojom imovinom“ (Luka 8:1-3).

9. Navedi neke vrste dobrovoljnih priloga u prošlosti.

9 Naravno, dobrovoljni prilozi nisu uvek bili iste vrste. Na primer, među stvarima koje su Izraelci prilagali za izgradnju svetog šatora u pustinji sigurno je bilo i onoga što su poneli iz Egipta (Izl. 3:21, 22; 35:22-24). U prvom veku, neki hrišćani su prodavali svoje njive i kuće i onda taj novac davali kao prilog apostolima, koji su ga zatim delili siromašnima (Dela 4:34, 35). Drugi su pak stavljali nešto novca na stranu i redovno davali priloge (1. Kor. 16:2). Tako su svi, i veoma bogati i vrlo siromašni, svojim prilozima podupirali obožavanje Jehove (Luka 21:1-4).

DAVANJE DANAS

10, 11. (a) Kako možemo biti velikodušni poput Jehovinih slugu iz biblijskih vremena? (b) Kakav je tvoj stav što se tiče davanja priloga?

10 Poput Jehovinih slugu iz biblijskih vremena, i mi danas ponekad dajemo dobrovoljne priloge za neke konkretne projekte. Na primer, da li je u planu izgradnja nove Dvorane Kraljevstva koju će naša skupština koristiti? Da li se možda naša Dvorana Kraljevstva trenutno renovira? Možda treba da izdvajamo dobrovoljne priloge za renoviranje našeg Betela, za podupiranje kongresa ili za pružanje pomoći braći i sestrama koje je zadesila neka prirodna katastrofa. Takođe podupiremo i one koji služe u našem glavnom sedištu i Betelima širom sveta. Tu su i misionari, specijalni pioniri i pokrajinski nadglednici i njihove supruge. Pored toga, naša skupština nesumnjivo redovno odvaja priloge za međunarodni program izgradnje Kongresnih dvorana i Dvorana Kraljevstva.

11 Svako od nas na neki način može podupirati ono što Božje Kraljevstvo čini u ovim poslednjim danima. Većina dobrovoljnih priloga daje se anonimno. Mi ne govorimo drugima koliko smo novca stavili u kutije za dobrovoljne priloge u našim Dvoranama Kraljevstva ili koliki smo prilog dali putem našeg sajta jw.org. Možda mislimo da naši lični prilozi ne znače mnogo. Međutim, većina dobrovoljnih priloga koje naša organizacija danas dobija sastoji se od mnogo malih darova, a ne od nekoliko velikih. Čak i braća koja su u teškoj materijalnoj situaciji oponašaju primer prvih hrišćana iz Makedonije koji su, iako krajnje siromašni, „molili i preklinjali“ da im se omogući da „prilože svoj velikodušni dar“ (2. Kor. 8:1-4).

12. Kako naša organizacija pokazuje da na najbolji način koristi dobrovoljne priloge?

12 Vodeće telo na veran i razborit način raspolaže sredstvima koja  organizacija dobija (Mat. 24:45). Oni se mole pre nego što isplaniraju kako će se ta sredstva trošiti (Luka 14:28). U biblijska vremena, oni koji su bili zaduženi za dobrovoljne priloge vodili su računa da se ta sredstva iskoriste u skladu sa svojom namenom. Na primer, persijski kralj je dozvolio Jezdri da ponese neke dragocenosti iz Vavilona u Jerusalim. U pitanju su bili zlato, srebro i druge dragocenosti, čija bi današnja vrednost bila preko sto miliona američkih dolara. Jezdra je sve te dragocenosti smatrao dobrovoljnim prinosom za Jehovu i dao je detaljna uputstva kako bi se ona zaštitila tokom putovanja kroz opasno područje (Jezd. 8:24-34). Pogledajmo i jedan primer iz prvog veka. Apostol Pavle je sakupio sredstva kako bi se pružila pomoć braći u Judeji. On se postarao da oni koji su baratali tim prilozima to rade „pošteno, ne samo pred Jehovom nego i pred ljudima“ (Pročitati 2. Korinćanima 8:18-21.) Poput Jezdre i apostola Pavla, i naša organizacija se danas drži strogih procedura kada je reč o raspoređivanju i trošenju dobrovoljnih priloga.

13. Zašto je poslednjih godina došlo do promena u organizaciji?

13 Neka porodica može rešiti da napravi neke izmene u kućnom budžetu, ili možda razmišlja o tome da pojednostavi život kako bi više učinila za Jehovu. Slično se može reći i za Jehovinu organizaciju. Poslednjih godina imamo mnogo lepih projekata. Zbog toga se dešava da u nekom periodu imamo više rashoda nego prihoda. Zato organizacija traži načine da se smanje troškovi i pojednostave poslovi kako bi se naši velikodušni prilozi najbolje iskoristili.

ŠTA SE JOŠ POSTIŽE PRILOZIMA

Naši dobrovoljni prilozi koriste se za podupiranje službe propovedanja širom sveta (Videti odlomke 14-16)

14-16. (a) Navedi neke primere kako se troše naši prilozi. (b) Kako na tebe utiču duhovni darovi koje Jehovina organizacija pruža?

14 Mnoge dugogodišnje Jehovine sluge kažu da nikada ranije Jehovin narod nije dobijao toliko duhovnih darova. To je stvarno tačno. Na primer, sada imamo naš sajt jw.org, našu televiziju, a prevod Novi svet izlazi na sve više jezika. Tokom 2014. i 2015. godine, na nekim od najvećih stadiona u 14 gradova širom sveta održani su trodnevni međunarodni kongresi  pod nazivom „Tražite najpre Božje Kraljevstvo“. Prisutni su bili oduševljeni.

15 Mnogi izražavaju zahvalnost za darove koje dobijaju od Jehovine organizacije. Na primer, jedan bračni par koji služi u Aziji napisao je o našoj televiziji: „Mi služimo u jednom malom mestu. Zbog toga se ponekad osećamo odsečeno od svih i lako izgubimo iz vida međunarodni karakter službe propovedanja. Ali čim pogledamo nešto na našoj televiziji, shvatimo da smo deo međunarodnog bratstva. Naša braća i sestre u ovom kraju veoma uživaju da gledaju našu televiziju. Često ih čujemo kako kažu da se nakon gledanja mesečnih emisija osećaju bliže članovima Vodećeg tela. Sada su još ponosniji što su deo Božje organizacije.“

16 Širom sveta, trenutno je potrebno izgraditi ili renovirati skoro 2 500 Dvorana Kraljevstva. Kada je u Hondurasu izgrađena jedna Dvorana Kraljevstva, neka naša braća su napisala: „Zaista smo srećni što smo deo Jehovine porodice i što imamo braću i sestre širom sveta. Zahvaljujući tome ostvario se naš san da imamo novu Dvoranu Kraljevstva.“ Mnogi su na sličan način izrazili zahvalnost kada su dobili Bibliju i druge publikacije na svom jeziku, kada su primili humanitarnu pomoć ili kada su videli lepe rezultate koji se postižu svedočenjem u metropolama i na javnim mestima.

17. Na osnovu čega možemo zaključiti da imamo Jehovinu podršku?

17 Mnogi koji nisu Jehovini svedoci ne mogu da razumeju kako sve postižemo samo zahvaljujući dobrovoljnim prilozima. Nakon što je obišao jednu našu štampariju, direktor jedne velike kompanije bio je oduševljen kada je saznao da sve poslove obavljaju volonteri i da se troškovi pokrivaju samo dobrovoljnim prilozima, bez ikakvih akcija za prikupljanje novca. On kaže da je tako nešto nemoguće. Mi se slažemo da bi to bilo nemoguće bez Jehovine podrške (Jov 42:2).

BLAGOSLOVI KOJE DONOSI VELIKODUŠNOST

18. (a) Koje blagoslove dobijamo kada podupiremo Božje Kraljevstvo? (b) Kako možemo poučiti svoju decu i nove u istini da podupiru Božje Kraljevstvo?

18 Jehova nam iskazuje čast tako što nam pruža priliku da podupiremo veličanstveno delo koje se danas odvija na zemlji. On garantuje da će nas blagosloviti kada podupiremo njegovo Kraljevstvo (Mal. 3:10). Još je obećao da će nam velikodušnost doneti mnogo dobra. (Pročitati Poslovice 11:24, 25.) Davanje takođe doprinosi našoj radosti jer „više usrećuje davanje nego primanje“ (Dela 20:35). Rečima i delima pružimo dobar primer svojoj deci i novima u istini i poučimo ih da i oni uvide koliko je važno da podupiru Božje Kraljevstvo. Ako to budu činili, doživeće mnoge blagoslove.

19. Na šta te je podstakao ovaj članak?

19 Sve što imamo potiče od Jehove. Kada dajemo dobrovoljne priloge, pokazujemo da ga volimo i cenimo sve što čini za nas (1. Let. 29:17). Kada je donosio svoje priloge za izgradnju hrama, „narod se radovao [...] jer su celim srcem dobrovoljno prilagali Jehovi“ (1. Let. 29:9). Pronađimo i mi radost u davanju Jehovi onoga što smo ionako dobili iz njegove velikodušne ruke.