Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula (izdanje za proučavanje)  |  februar 2017.

Jehova će izvršiti svoju volju na zemlji

Jehova će izvršiti svoju volju na zemlji

Objavio sam svoju nameru i ispuniću je. Što nameravam, to ću i učiniti (IS. 46:11)

PESME: 147, 149

1, 2. (a) Šta nam je Jehova otkrio? (b) Koju garanciju nalazimo u Isaiji 46:10, 11 i 55:11?

NA SAMOM početku Biblije nalazimo sledeće jednostavne, ali i veoma značajne reči: „U početku stvori Bog nebesa i zemlju“ (Post. 1:1). Mi znamo tako malo o onome što je Bog stvorio, na primer o svemiru, svetlosti i gravitaciji (Prop. 3:11). Pa ipak, Bog nam je otkrio zašto je stvorio zemlju i ljude. Trebalo je da zemlja bude savršen dom za čoveka i ženu, koji su bili stvoreni po Božjoj slici (Post. 1:26). Oni su bili Božja deca, a on im je bio Otac.

2 Međutim, treće poglavlje Postanka otkriva nam da je nešto pošlo po zlu (Post. 3:1-7). Ali za Jehovu ne postoji nerešiva situacija i ništa mu ne može stati na put (Is. 46:10, 11; 55:11). Zato možemo biti sigurni da će Jehova u tačno određeno vreme ispuniti sve što je u početku zamislio.

3. (a) Koja važna učenja nam pomažu da razumemo Bibliju? (b) Zašto sada osmatramo ta učenja? (c) Koja pitanja ćemo osmotriti?

3 Nema sumnje da dobro znamo šta u Bibliji piše o tome šta je Božja volja za ljude i zemlju  i koja je uloga Isusa Hrista u tome. To su veoma važna biblijska učenja i verovatno smo ih naučili vrlo brzo nakon što smo počeli da proučavamo Božju Reč. Zato ta saznanja želimo da prenesemo i drugim ljudima. Ovaj članak razmatramo kao skupština sada, u periodu Spomen-svečanosti, kada se trudimo da pozovemo što više ljudi na tu svečanost (Luka 22:19, 20). Oni koji budu došli, saznaće mnogo o tome šta će Bog učiniti za ljude. Zato je sasvim na mestu da razmišljamo o konkretnim pitanjima koja možemo koristiti kako bismo osobe s kojima proučavamo Bibliju i druge podstakli da dođu na ovu svečanost. Osmotrićemo tri pitanja: Zašto je Bog stvorio ljude i zemlju? Šta je pošlo po zlu? Zašto je Isusova otkupna žrtva ključna za ostvarenje onoga što je Bog osmislio za ljude?

ZAŠTO JE BOG STVORIO LJUDE?

4. Zašto se može reći da sve što je stvoreno objavljuje Jehovinu slavu?

4 Jehova je veličanstveni Stvoritelj. Sve što stvara ispunjava najviše standarde (Post. 1:31; Jer. 10:12). Šta učimo kada vidimo lepotu i red u svemu što je stvoreno? Oduševljeni smo što sve, bilo malo ili veliko, ima svoju korisnu svrhu. Divimo se složenosti ljudske ćelije, nežnosti novorođenčeta i veličanstvenosti zalaska sunca. Sve to nas oduševljava jer smo stvoreni sa osećajem za lepo. (Pročitati Psalam 19:1; 104:24.)

5. Kako se Jehova pobrinuo da u svemiru vlada savršen red?

5 Jehova je svemu što je stvorio postavio granice. Na primer, utemeljio je prirodne i moralne zakone kako bi sve bilo u harmoniji (Ps. 19:7-9). Zato sve u svemiru ima svoje mesto i ulogu. Na primer, gravitacija zadržava atmosferu oko zemlje, reguliše plimu i oseku i čini život na zemlji mogućim. Sve što je stvoreno, pa i ljudi, funkcioniše u skladu s tim granicama. Jasno je da red u svemu svedoči da je Bog stvorio ljude i zemlju s određenom svrhom. Možemo li ljudima u službi propovedanja ukazati na to ko stoji iza tog veličanstvenog reda? (Otkr. 4:11).

6, 7. Šta je Jehova dao Adamu i Evi?

6 Ali zašto je Jehova stvorio ljude? Stvorio ih je da zauvek žive na zemlji (Post. 1:28; Ps. 37:29). Dao je Adamu i Evi mnoge darove zahvaljujući kojima su mogli da uživaju u životu. (Pročitati Jakovljevu 1:17.) Na primer, dao im je slobodnu volju, sposobnost da razmišljaju, da izražavaju ljubav i imaju prijatelje. Nadalje, rekao je Adamu šta treba da čini da bi mu bio poslušan. Takođe ga je poučio kako da zbrine svoje potrebe i kako da brine za životinje i zemlju (Post. 2:15-17, 19, 20). Prvi ljudski par, Adam i Eva, dobili su čulo ukusa, dodira, vida, sluha i mirisa. Sve to im je omogućavalo da u potpunosti uživaju u svom divnom, rajskom domu. Imali su beskrajno mnogo mogućnosti da rade, uče i uživaju u životu.

 7 Šta je još Bog osmislio za Adama i Evu kao prve ljude? On ih je stvorio sa sposobnošću da imaju savršenu decu. Trebalo je da zatim njihova deca imaju decu i da tako cela zemlja jednog dana bude nastanjena ljudima. Želeo je da Adam i Eva i svi drugi roditelji vole svoju decu kao što je on voleo njih. Trebalo je da zemlja sa svim svojim prirodnim bogatstvima bude njihov večni dom (Ps. 115:16).

ŠTA JE POŠLO PO ZLU?

8. Zašto je Jehova dao Adamu i Evi jedan jednostavan zakon?

8 Međutim, nije se sve odvijalo onako kako je Jehova zamislio. Šta se desilo? Jehova je Adamu i Evi dao jedan jednostavan zakon koji bi otkrio da li su spremni da poštuju granice koje im je postavio. Rekao im je: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti“ (Post. 2:16, 17). Adamu i Evi nije bilo teško da razumeju šta se od njih očekuje, niti im je bilo teško da to poslušaju. Na kraju krajeva, imali su obilje hrane.

9, 10. (a) Za šta je Satana optužio Jehovu? (b) Šta su Adam i Eva odlučili? (Videti sliku na početku članka.)

9 Satana Ðavo je koristeći zmiju prevario Evu i naveo je da bude neposlušna svom Ocu, Jehovi. (Pročitati Postanak 3:1-5; Otkr. 12:9.) On je doveo u pitanje to što Jehova nije dozvolio ljudima da jedu „sa svakog drveta u vrtu“. Kao da je postavio sledeće pitanje: „Dakle, vi ne možete da radite ono što želite?“ Onda je otvoreno slagao: „Ne, sigurno nećete umreti.“ Zatim je uverio Evu da ne treba da sluša Boga, rekavši joj: „Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči.“ Time je zapravo hteo da kaže da im Jehova brani da jedu taj plod da ne bi došli do nekog posebnog saznanja. Na kraju joj je dao lažno obećanje da će ako pojede plod „postati kao Bog“ i da će znati „šta je dobro, a šta zlo“.

10 Sada je na Adamu i Evi bilo da donesu odluku. Da li će poslušati Jehovu ili zmiju? Nažalost, odlučili su da budu neposlušni Jehovi. Tako su se pridružili Satani u njegovoj pobuni. Odbacili su Jehovu kao svog Oca i izgubili njegovu zaštitu (Post. 3:6-13).

11. Zašto Jehova nije prešao preko pobune?

11 Onog trenutka kad su se pobunili protiv Jehove, Adam i Eva su izgubili savršenstvo. Štaviše, svojom pobunom su se otuđili od Jehove jer su njegove oči „i suviše čiste“ da bi mogle gledati zlo (Avak. 1:13). Da je on prešao preko tog greha, ugrozio bi budućnost svih živih bića i na nebu i na zemlji. Nadalje, da ništa nije preduzeo, doveo bi u pitanje pouzdanost svojih reči. Ali Jehova se drži svojih merila i nikad ih ne krši (Ps. 119:142). Zato iako su Adam i Eva imali slobodnu volju, nisu mogli izbeći posledice kršenja Božjeg zakona. Zbog svoje pobune su morali umreti i vratiti se u prah od kog su stvoreni (Post. 3:19).

12. Šta se desilo s Adamovom decom?

 12 Nakon što su Adam i Eva pojeli taj plod, više nisu mogli da budu deo Božje porodice. Bog ih je isterao iz Edena i nije bilo nade da će se tamo ikada vratiti (Post. 3:23, 24). Jehova je tako dozvolio da trpe posledice svoje odluke. (Pročitati Ponovljene zakone 32:4, 5.) Pošto više nisu bili savršeni, nisu mogli ni savršeno odražavati Božje osobine. Pored toga, Adam je izgubio mogućnost da on i njegovo potomstvo imaju predivnu budućnost. Preneo je na njih nesavršenost, greh i smrt (Rimlj. 5:12). Uskratio im je priliku da žive večno. Adam i Eva, a i njihovi potomci, više nisu mogli imati savršenu decu. Satana Ðavo je, nakon što je okrenuo Adama i Evu protiv Boga, nastavio da zavodi ljude sve do današnjeg dana (Jov. 8:44).

OTKUPNA ŽRTVA OMOGUĆAVA LJUDIMA DA BUDU PRIJATELJI S BOGOM

13. Šta je Jehovina želja kad je reč o ljudima?

13 Bog nije prestao da voli ljude. Iako su se Adam i Eva pobunili protiv njega, on želi da njihovi potomci budu u dobrom odnosu s njim. On ne želi da iko umre (2. Petr. 3:9). Zato je odmah nakon te pobune preduzeo korake kako bi omogućio ljudima da budu njegovi prijatelji, a da se pritom ne krše njegova pravedna merila. Kako je to bilo moguće?

14. (a) Šta je Bog preduzeo prema Jovanu 3:16? (b) Koje pitanje bismo mogli razmotriti sa zainteresovanim osobama?

14 Pročitati Jovana 3:16Neki koji dođu na Spomen-svečanost znaju ovaj stih napamet. Ali postavlja se pitanje: Kako nam Isusova otkupna žrtva omogućava večni život? Na to pitanje ljudi mogu dobiti odgovor dok ih pozivamo na Spomen-svečanost, na samoj Spomen-svečanosti ili kada ih kasnije posećujemo. Možda će ih dirnuti kad dublje shvate s koliko ljubavi i mudrosti je Jehova osmislio kako da ljude otkupi od greha i smrti. Pogledajmo šta bismo posebno mogli da istaknemo u vezi s otkupnom žrtvom.

15. Po čemu se Isus razlikovao od Adama?

15 Jehova se pobrinuo da jedan savršen čovek otkupi ljude od greha. Taj čovek je morao biti veran Jehovi i spreman da položi život za grešno čovečanstvo (Rimlj. 5:17-19). Šta je Jehova učinio? Preneo je život svog prvenca, Isusa, s neba na zemlju i tako se on rodio kao čovek (Jov. 1:14). Isus je bio savršen, kao što je to u početku bio Adam. Ali za razliku od Adama, Isus je u potpunosti ispunio sve što je Jehova očekivao od savršenog čoveka. I u najtežoj kušnji, on nije zgrešio niti je prekršio ijedan Božji zakon.

16. Zašto je otkupna žrtva tako dragocena?

16 Budući da je bio savršen, Isus je svojom smrću mogao otkupiti čovečanstvo od greha i smrti. U potpunosti je bio ono što je Adam mogao da bude, naime, savršen čovek u svemu veran Bogu (1. Tim. 2:6). Svojom žrtvenom smrću pružio je priliku svim muškarcima, ženama i deci da žive zauvek (Mat. 20:28). Njegova žrtva je poput ključa koji otvara  vrata ka ispunjenju svega što je Jehova zamislio za zemlju (2. Kor. 1:19, 20).

JEHOVA ŽELI DA BUDEMO DEO NJEGOVE PORODICE

17. Šta otkupna žrtva omogućava?

17 Jehova je podneo veliku žrtvu da bi nas otkupio od greha (1. Petr. 1:19). On toliko voli ljude da je bio spreman da dozvoli da njegov jedinorođeni Sin umre za nas (1. Jov. 4:9, 10). Na taj način je Isus takoreći zauzeo mesto našeg praoca Adama i postao nam otac (1. Kor. 15:45). Time što je umro za nas, Isus nam je omogućio ne samo da živimo već nam je pružio priliku da jednog dana postanemo deo Božje porodice. Dakle, zahvaljujući njegovoj žrtvi, ljudi će postati savršeni i Bog će ih primiti u svoju porodicu, a da pritom ne pogazi svoje pravedne zakone. Zaista će biti predivno kada svi ljudi ponovo budu savršeni. Tada će Božje sluge i na nebu i na zemlji biti ujedinjene u jednu porodicu i u najpotpunijem smislu će postati Božja deca (Rimlj. 8:21).

18. Kada će Jehova postati „sve svima“?

18 Jehova nije prestao da voli ljude nakon Satanine pobune. Takođe, ta pobuna nije sprečila nesavršene ljude da budu verni Jehovi. Zahvaljujući otkupnoj žrtvi, Jehova će nam pomoći da postanemo pravedni u punom smislu te reči. Zamisli samo to vreme kada će se ispuniti Isusovo obećanje da će „svako ko [...] iskazuje veru u njega“ večno živeti (Jov. 6:40). Naš mudri i brižni Otac će ostvariti ono što je zamislio kada je stvorio našu planetu i pomoći će ljudima da postanu savršeni, kao što je to želeo od samog početka. Tada će Jehova postati „sve svima“ (1. Kor. 15:28).

19. (a) Na šta treba da nas podstakne zahvalnost za otkupnu žrtvu? (Videti okvir „ Tražimo dostojne“.) (b) O čemu će biti reči u sledećem članku?

19 Zahvalnost za otkupnu žrtvu treba da nas podstakne da i drugima svesrdno govorimo koliko je važan taj dragoceni dar. Svi treba da znaju da Jehova putem otkupne žrtve svima pruža priliku da dobiju večni život. Međutim, tom žrtvom se postiže mnogo više. U sledećem članku ćemo osmotriti kako ona pruža odgovor na pitanja koja je Satana postavio još u edenskom vrtu.