Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Za sve zahvaljujte“

„Za sve zahvaljujte“

DA LI smatraš da si zahvalna osoba? To je pitanje koje svako od nas treba sebi da postavi. Biblija je prorekla da će mnogi ljudi u naše vreme biti nezahvalni (2. Tim. 3:2). Verovatno poznaješ nekog ko je uveren da su drugi dužni da rade stvari za njega i da ima pravo na sve što dobija. Izgleda da takvi ljudi smatraju da ne treba da budu zahvalni za ono što dobiju. Verovatno se slažeš da nije prijatno biti u takvom društvu.

S druge strane, Božja Reč podstiče Jehovine sluge: „Budite zahvalni“ i „za sve zahvaljujte“ (Kol. 3:15; 1. Sol. 5:18). U stvari, zahvalnost pozitivno deluje na nas i to iz više razloga.

ZAHVALNOST I ISPRAVNO GLEDIŠTE O SEBI

Zahvalnost doprinosi tome da se osećamo dobro u svojoj koži i to je jedan od bitnih razloga da je razvijamo. Osoba koja je zahvalna verovatno se i sama oseća dobro, ali dobro se oseća i onaj kome je zahvalna. Zašto zahvalnost usrećuje i nas i druge? Razmislimo o sledećem primeru: Kada znaš da su drugi spremni da učine nešto za tebe, zar ti to ne pokazuje da si vredan njihovog truda? Kad shvatiš da im je stalo do tebe, osećaš se dobro. Možemo pretpostaviti da je tako bilo i kod Rute. Voz je bio velikodušan prema njoj. Nema sumnje da je Ruta bila veoma srećna što je nekome stalo do nje (Ruta 2:10-13).

Posebno je na mestu da budemo zahvalni Bogu. Sigurno ponekad razmišljaš o mnogim duhovnim i fizičkim darovima koje si dobio i koje dobijaš od Boga (Pon. zak. 8:17, 18; Dela 14:17). Pa ipak, zašto ne bi odvojio vreme da duboko razmišljaš o brojnim blagoslovima koje je Bog izlio na tebe i one koje voliš, a ne da samo povremeno pomisliš na to. Ako duboko razmišljaš o tome koliko je Stvoritelj velikodušan, bićeš mu još zahvalniji i shvatićeš koliko te voli i ceni (1. Jov. 4:9).

Međutim, učini više od toga da samo razmišljaš o njegovoj velikodušnosti i blagoslovima. Zahvaljuj Jehovi na njegovoj dobroti (Ps. 100:4, 5). Kaže se da izražavanje zahvalnosti značajno doprinosi ljudskoj sreći.

ZAHVALNOST ZBLIŽAVA LJUDE

Zahvalnost učvršćuje prijateljstva i to je još jedan razlog da je razvijamo. Svi želimo da nas drugi cene. Kada si nekome iskreno zahvalan na nečemu što je učinio za tebe, to vas zbližava (Rimlj. 16:3, 4). Osim toga, zahvalni ljudi su često spremniji da pomognu drugima. Zapažaju kada je neko ljubazan prema njima i to ih podstiče da i oni budu ljubazni. Pomaganje drugima vodi do sreće. Baš kao što je Isus rekao: „Više usrećuje davanje nego primanje“ (Dela 20:35).

Robert Emans, profesor na Kalifornijskom univerzitetu i jedan od ljudi koji su vodili studiju o zahvalnosti, rekao je: „Da bismo svet posmatrali zahvalnim očima, moramo videti mrežu interakcija u kojima smo nekad davaoci, a nekad primaoci.“ Činjenica je da u životu na mnoge načine zavisimo od drugih. Na primer, drugi nam obezbeđuju hranu ili pružaju lekarsku pomoć (1. Kor. 12:21). Zahvalna  osoba jasno pokazuje da ceni sve što drugi čine za nju. S obzirom na to, da li si stvorio naviku da pokažeš zahvalnost za ono što drugi čine za tebe?

ZAHVALNOST I POGLED NA ŽIVOT

Zahvalnost nam pomaže da na stvari gledamo pozitivno i to je još jedan razlog da je negujemo. U nekom smislu, naš mozak je poput filtera koji određene stvari iz naše okoline propušta, a druge blokira. Zbog toga više pažnje obraćamo na ono što je pozitivno, nego na ono što je negativno. Što smo zahvalniji to više dobrih stvari primećujemo, što nas pak čini još zahvalnijima. Ako se usredsredimo na ono za šta možemo biti zahvalni, biće nam lakše da postupamo prema rečima apostola Pavla: „Uvek se radujte u Gospodu“ (Fil. 4:4).

Uvidećemo da zahvalnost neutrališe negativno razmišljanje. Veoma je teško biti zahvalan, a u isto vreme biti zavidan, tužan ili ozlojeđen. Osim toga, zahvalni ljudi nisu previše zaokupljeni materijalnim stvarima. Oni su zadovoljni onim što imaju i nisu opterećeni time da imaju više (Fil. 4:12).

RAZMIŠLJAJ O BLAGOSLOVIMA

Kao hrišćanin, svestan si da bi Satana želeo da te problemi s kojima se suočavaš u ovim poslednjim danima obeshrabre i slome. On bi voleo da postaneš negativan i da se neprestano žališ na svoje okolnosti. Kada bi postao takav, verovatno bi bio manje uspešan u prenošenju dobre vesti. U stvari, zahvalnost je usko povezana s plodovima Božjeg duha, među kojima su i radost zbog svega dobrog što ti je Bog dao, kao i vera u sva njegova obećanja (Gal. 5:22, 23).

Pošto si deo Jehovinog naroda, verovatno se slažeš sa onim što je o zahvalnosti rečeno u ovom članku. Pa ipak, svestan si toga da zahvalnost i pozitivan pogled na stvari ne dolaze sami od sebe. Međutim, nemoj dozvoliti da te to obeshrabri. Ti možeš postati i ostati zahvalan. Kako? Svakog dana odvoj vreme da razmišljaš o onome za šta možeš biti zahvalan. Tako će ti biti sve lakše da pokazuješ zahvalnost. Zbog toga ćeš biti mnogo srećniji od onih koji se koncentrišu na probleme u životu. Razmišljaj o dobrim stvarima koje Bog i drugi rade za tebe, a koje te hrabre i usrećuju. Možeš početi i da vodiš dnevnik. U njega možeš zapisati dve ili tri stvari za koje si tog dana zahvalan.

Neki koji su proučavali ovu temu kažu da „redovno pokazivanje zahvalnosti može promeniti način na koji funkcionišu naši neuroni i dovesti do formiranja pozitivnijih obrazaca razmišljanja koji se automatski aktiviraju“. Zahvalni ljudi su srećniji. Zbog toga razmišljaj o blagoslovima koje imaš, uživaj u pozitivnim stvarima koje ti se događaju u životu i vežbaj pokazivanje zahvalnosti. Nemoj uzimati zdravo za gotovo lepe stvari koje ti se dešavaju, već zahvaljuj „Jehovi, jer je dobar“. Budimo zahvalni na svemu što imamo! (1. Let. 16:34; 1. Sol. 5:18).