Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2016.

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2016.

Ukazuje na izdanje u kojem se članak nalazi

BIBLIJA

 • Lefevr d’Etapl (prevodilac), br. 6

 • Poglavlja i stihovi, br. 2

 • Priča o opstanku, br. 4

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

 • Bio sam ogorčen i nasilan (A. de la Fuente), br. 5

 • Jedna godina mira i sreće (A. Brođo), br. 1

 • Naučio sam da poštujem žene (Ž. Erenbožen), br. 3

 • Uspeo sam, ali nakon mnogo padova (J. Mutke), br. 4

ŽIVOTNE PRIČE

 • Biblijska istina je moj oslonac (B. Merten), br. 6

 • Važnost dobrih primera u mom životu (T. Maklejn), okt.

 • Jehova je blagoslovio moju službu (K. Robison), feb.

 • Pronašao sam sreću u davanju (R. Parkin), avg.

 • „Svima sam bio sve“ (D. Hopkinson), dec.

 • Časne sestre upoznale biblijsku istinu (F. i A. Fernandez), apr.

ISUS HRIST

 • Zašto je morao da umre?, br. 2

 • Josifov otac, br. 3

 • Neobično ophođenje s gubavcima, br. 4

JEHOVA

 • „Brine za vas“, jun

 • Ime, br. 3

 • „Ne boj se. Ja ću ti pomoći“, jul

JEHOVINI SVEDOCI

 • Automobil sa zvučnicima poznat milionima (Brazil), feb.

 • „Iako sam na brodu, ja hvalim Jehovu“ (Nemačka, Prvi svetski rat), avg.

 • „Kome je povereno delo propovedanja“ (Sidar Point, Ohajo, SAD, kongres), maj

 • „Objavitelji Kraljevstva u Velikoj Britaniji, pokrenite se!“ (1937), nov.

 • „Posao je velik“ (dobrovoljni prilozi), nov.

 • Poslušnost Jehovi donosi dobre rezultate (primeri), sept.

 • Spremno služe u Gani, jul

 • Spremno služe u Okeaniji, jan.

PITANJA ČITALACA

 • Voda u jezercetu Vitzata se „uzburka“ (Jv 5:7), maj

 • Davanje poklona ili novca zaposlenima u državnoj službi, maj

 • Da li je Satana zaista odveo Isusa do hrama? (Mt 4:5; Lu 4:9), mart

 • „Zalog“ i „pečat“ koje pomazani hrišćani dobijaju (2Ko 1:21, 22), apr.

 • Koliko dugo je Božji narod bio u ropstvu Vavilona Velikog?, mart

 • Pitanje oko pranja ruku (Mr 7:5), avg.

 • Radost kada je isključena osoba primljena?, maj

 • Spajanje dva pruta (Jzk 37), jul

 • Čovek s pisarskim priborom i šest ljudi s oružjem (Jzk 9:2), jun

 • Šta je „Božja reč“? (Jev 4:12), sept.

RAZNO

 • Bitka je Jehovina (David), br. 5

 • Gde možemo pronaći utehu?, br. 5

 • David i Golijat — istorija ili mit?, br. 5

 • Da li bi neko posejao kukolj na njivi?, okt.

 • Da li Bog uslišava sve molitve?, br. 6

 • Da li je neophodno biti član neke religije?, br. 4

 • Da li je čovek izmislio religiju?, br. 4

 • Kad umre neko koga ste voleli, br. 3

 • Ko je Ðavo?, br. 2

 • Moja religija i izvorno hrišćanstvo — ima li razlike?, br. 4

 • Ona je bila spremna da pođe (Rebeka), br. 3

 • Osnov po kom su judejske verske vođe dopuštale razvod, br. 4

 • Poseban položaj dok se molimo?, br. 6

 • Reč puna topline i nežnosti („kćer“), nov.

 • Svet bez nasilja — da li je moguć?, br. 4

 • Svet duhovnih bića, br. 6

 • Sveštenički glavari u Svetom pismu, br. 1

 • Svici u biblijska vremena, br. 1

 • Sloboda koju je Rim davao judejskim vlastima, okt.

 • Tkanine i boje u biblijska vremena, br. 3

 • Upozorenja, br. 2

 • Šta je Božje Kraljevstvo?, br. 5

 • Šta se dešava s nama kada umremo?, br. 1

 • Šta učimo od ptica, br. 6

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I OSOBINE

 • Blagost — obeležje mudrosti, dec.

 • Bolje od zlata (mudrost), avg.

 • Da li je tvoja služba poput rose?, apr.

 • Da li si mudar?, okt.

 • Zašto biti pošten?, br. 1

 • Kako koristiš svoju maštu?, apr.

 • Misionar u svojoj skupštini, mart

 • Nastavi da radosno služiš Jehovi, feb.

 • „Ne brinite se“, br. 1

 • Obredi u svetilištima, br. 2

 • Odbrana dobre vesti pred visokim zvaničnicima, sept.

 • Osobina dragocenija od dijamanata (poštenje), jun

 • Savladati osećanje nesigurnosti, br. 1

 • Ugledajmo se na proroke, mart

ČLANCI ZA SKUPŠTINSKO RAZMATRANJE

 • Bog poziva svoje sluge iz tame, nov.

 • Božji duh svedoči s našim duhom, jan.

 • Božji narod je dobro organizovan, nov.

 • Bori se za Jehovin blagoslov, sept.

 • Brak može biti uspešan, avg.

 • Budi duhovno jak dok služiš na stranom govornom području, okt.

 • Budimo zahvalni za Božju nezasluženu dobrotu, jul

 • Vernost donosi Božju naklonost, apr.

 • Veruj u Jehovina obećanja, okt.

 • Da li Biblija i dalje oblikuje tvoju ličnost?, maj

 • Da li svojim stilom odevanja slaviš Boga?, sept.

 • Da li si meka glina u Jehovinim rukama?, jun

 • Da li uviđaš važnost duhovnog napretka?, avg.

 • Da li uviđaš koliko je važno da obučavaš druge?, avg.

 • Dokaži svoju vernost Jehovi, feb.

 • Zašto je važno da bdimo?, jul

 • Zašto treba da dolazimo na naše sastanke?, apr.

 • „Idemo s vama“, jan.

 • „Idite i stvarajte učenike od ljudi iz svih naroda“, maj

 • Izlazak iz Vavilona Velikog, nov.

 • Iskoristimo sve što nam Jehova pruža u duhovnom smislu, maj

 • „Istrajnost neka dovrši svoje delo“, apr.

 • Jehova ga je nazvao svojim prijateljem, feb.

 • Jehova je naš Veliki Grnčar, jun

 • Jehova nagrađuje one koji ga revno traže, dec.

 • Jehova nas vodi dok idemo putem života, mart

 • „Jehova, naš Bog, jedan je Jehova“, jun

 • Kako donosiš lične odluke?, maj

 • Kako možemo doprinositi jedinstvu?, mart

 • Koliko ceniš Jehovinu Reč?, nov.

 • Mladi, da li ste spremni za krštenje?, mart

 • Mladi, jačajte svoju veru, sept.

 • Mladi, kako se možete pripremiti za krštenje?, mart

 • Nezaslužena dobrota nas oslobađa od greha, dec.

 • Neka nam uzor budu Jehovini prijatelji, feb.

 • Neka ti ruke ne klonu!, sept.

 • Nemojmo se spotaći zbog grešaka drugih, jun

 • Ojačaj svoju veru i nadu, okt.

 • Ostanimo neutralni u razjedinjenom svetu, apr.

 • Poveri svoje brige Jehovi, dec.

 • Pokaži zahvalnost za Božji neopisiv dar, jan.

 • Pokažimo ljubav prema strancima, okt.

 • Poreklo i svrha braka, avg.

 • Prenosimo dobru vest o Božjoj nezasluženoj dobroti, jul

 • Radujmo se što smo Božji saradnici, jan.

 • „Razmišljanje svojstveno duhu donosi život i mir“, dec.

 • Rešavajmo razmirice u duhu ljubavi, maj

 • Roditelji, pomozite deci da steknu jaku veru, sept.

 • Tražimo Kraljevstvo, a ne materijalne stvari, jul

 • Hrabrimo jedni druge, nov.

 • Čuvajmo bratsku ljubav!, jan.

 • Šta učimo od Božjih vernih slugu, feb.