Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Sarađujmo s Jehovom svakog dana

Sarađujmo s Jehovom svakog dana

Mi smo Božji saradnici (1. KOR. 3:9)

PESME: 64, 111

1. Na koje načine sarađujemo s Jehovom?

KADA je Jehova stvorio ljude, želeo je da zajedno s njim rade na ostvarenju njegove namere. Iako ljudi sada nisu savršeni, ipak mogu sarađivati sa svojim Stvoriteljem svakog dana. Na primer, mi smo „Božji saradnici“ dok propovedamo dobru vest o Božjem Kraljevstvu i stvaramo učenike (1. Kor. 3:5-9). Zamisli samo! Svemoćni Stvoritelj čitavog svemira dozvoljava nam da učestvujemo u delu koje smatra važnim. Ali mi ne sarađujemo s Jehovom samo dok propovedamo i poučavamo. U ovom članku ćemo videti da to radimo i kada pomažemo članovima svoje porodice i suvernicima, kada smo gostoljubivi, kada učestvujemo u projektima u okviru naše organizacije ili se u većoj meri posvećujemo službi (Kol. 3:23).

2. Zašto nije mudro da se upoređujemo s drugima kada je u pitanju naša služba Jehovi?

2 Dok budemo razmatrali ovaj članak, nemojmo se upoređivati s drugima. Uvek imajmo na umu da godine starosti, zdravstveno stanje, životne okolnosti i sposobnosti umnogome utiču na to šta možemo uraditi za Jehovu. Apostol Pavle je pod Božjim nadahnućem rekao: „Neka svako  ispita svoje delo, pa će razlog za zadovoljstvo imati u samom sebi, a ne upoređujući se s drugima“ (Gal. 6:4).

POMAŽIMO SVOJOJ PORODICI I SUVERNICIMA

3. Zašto se može reći da svako ko se brine za svoju porodicu u stvari sarađuje s Bogom?

3 Jehova očekuje od svojih slugu da se brinu o članovima porodice. Primera radi, verovatno moraš da radiš da bi izdržavao svoju porodicu. Mnoge majke ostaju kod kuće da bi odgajale decu. A neki brinu o svojim starim roditeljima. Sve su to veoma važne odgovornosti. Biblija kaže: „Ako se neko ne brine za svoje, a naročito za svoje ukućane, odrekao se vere i gori je od nevernika“ (1. Tim. 5:8). Ukoliko imaš porodične odgovornosti, verovatno nisi u mogućnosti da za duhovne aktivnosti izdvojiš onoliko vremena koliko bi želeo. Nemoj da te to obeshrabri! Jehova ceni to što se dobro brineš o svojim ukućanima (1. Kor. 10:31).

4. Kako roditelji pokazuju da im je Kraljevstvo na prvom mestu?

4 Roditelji sarađuju s Jehovom kada podstiču svoju decu da postave duhovne ciljeve. Mnogi roditelji koji su se u tom pravcu trudili, doživeli su da njihova deca služe Jehovi punovremeno, možda i daleko od kuće. Neki su misionari, drugi su pioniri na području gde je potrebno više objavitelja, a neki služe u Betelu. To znači da roditelji ne mogu da ih viđaju toliko često koliko bi želeli. Ali ako su samopožrtvovani, roditelji će podržavati svoju decu da ostanu tamo gde mogu više pružiti Jehovi. Oni nalaze duboko zadovoljstvo u saznanju da njihova deca stavljaju Božje Kraljevstvo na prvo mesto u svom životu (3. Jov. 4). Mnogi takvi roditelji se osećaju kao Ana, koja je rekla da je svog sina Samuila dala Jehovi. Za njih je čast što na takav način sarađuju s Jehovom. Ne bi ni želeli da bude drugačije (1. Sam. 1:28).

5. Kako bi mogao pomoći nekome u tvojoj skupštini? (Videti sliku na početku članka.)

5 Ako nemaš neke velike porodične odgovornosti, da li bi mogao da pomažeš suvernicima koji se staraju o nekome ili onima koji su bolesni, stari i slično? Razmisli da li je nekome u tvojoj skupštini potrebna takva pomoć. Možda bi mogao da provedeš malo vremena sa starim roditeljem neke sestre dok ona obavlja druge poslove. Ili bi mogao da pomogneš nekome da dođe na sastanak, da ode u kupovinu, da obavi poslove van kuće ili da poseti nekoga u bolnici. Možda će tako Jehova preko tebe nekome uslišiti molitvu. (Pročitati 1. Korinćanima 10:24.)

BUDIMO GOSTOLJUBIVI

6. Šta znači biti gostoljubiv?

6 Božje saradnike krasi gostoljubivost. U grčkom delu Svetog pisma, izraz preveden rečju „gostoljubivost“ doslovno znači „ljubav prema strancima“ (Jevr. 13:2). U Božjoj Reči su zapisani događaji iz kojih učimo kako da i mi pokazujemo takvu ljubav (Post. 18:1-5). Imamo mnogo prilika da pomažemo suvernicima i ostalima i te prilike treba da iskoristimo (Gal. 6:10).

7. Zašto je dobro ukazati gostoprimstvo punovremenim slugama?

7 Možeš li sarađivati s Bogom tako što ćeš pružiti smeštaj nekom punovremenom slugi koji je u poseti  tvojoj skupštini? (Pročitati 3. Jovanovu 5, 8.) To su često lepe prilike „da se uzajamno ohrabrimo“ (Rimlj. 1:11, 12). Naš brat po imenu Olaf se i dan-danas seća jedne takve prilike. Pre dosta godina, kad je bio mlad, u posetu njegovoj skupštini dolazio je pokrajinski nadglednik koji je bio neoženjen. Niko u skupštini nije mogao da ga primi na prenoćište, pa je Olaf pitao svoje roditelje, koji nisu bili Jehovini svedoci, da li bi mogao da bude kod njih. Roditelji su pristali, s tim da bi Olaf morao da spava na kauču. To je bilo vredno svake žrtve. „Bila je to divna sedmica!“, kaže Olaf. „Nas dvojica smo rano ustajali i za vreme doručka vodili veoma zanimljive razgovore. Sve to je rasplamsalo u meni želju da počnem s punovremenom službom.“ U proteklih 40 godina, Olaf je služio kao misionar u nekoliko zemalja.

8. Na osnovu primera objasni zašto treba da budemo dobri prema drugima čak i kada to ne cene.

8 Ljubav prema strancima treba da pokažemo na razne načine čak i ako se isprva naš trud ne ceni. Pogledajmo sledeći primer. Jedna sestra iz Španije je proučavala sa ženom iz Ekvadora koja se zove Jesika. Jednom se Jesika rasplakala tokom proučavanja. Sestra ju je pitala zašto plače. Ona joj je ispričala da je pre dolaska u Španiju živela u tolikoj bedi da jednom svojoj ćerkici nije imala da dâ ništa sem vode. Dok je pokušavala da uspava dete, molila se Bogu. Nije prošlo mnogo vremena i dve naše sestre su joj došle na vrata ali je Jesika bila baš gruba prema njima i pocepala je časopis koji su joj dale. „Je l’ ovo da dam detetu da jede?“, ljutito ih je pitala. Sestre su pokušale da je uteše, ali uzalud. Nešto kasnije su joj ispred vrata ostavile korpu sa hranom. To ju je veoma dirnulo. Tokom proučavanja se setila toga i zaplakala je zato što je shvatila da je tom prilikom ignorisala Jehovin odgovor na molitvu. Sada je čvrsto rešila da služi Jehovi. Velikodušnost naših sestara urodila je plodom (Prop. 11:1, 6).

PROJEKTI U OKVIRU JEHOVINE ORGANIZACIJE

9, 10. (a) Kada su se u istoriji Božjeg naroda tražili dobrovoljci za neke projekte? (b) Kako braća danas mogu pomagati u skupštini?

9 U istoriji drevnog Izraela, više puta su se tražili dobrovoljci za neke poslove (Izl. 36:2; 1. Let. 29:5; Nem. 11:2). Danas imamo mnogo prilika da svoje vreme, sredstva i veštine stavljamo na raspolaganje da bismo pomagali svojoj braći i sestrama. Kada to i činimo, imamo mnogo blagoslova i radosti.

10 Božja Reč podstiče muškarce u skupštinama da sarađuju s Jehovom tako što služe drugima kao sluge pomoćnici i starešine (1. Tim. 3:1, 8, 9; 1. Petr. 5:2, 3). Oni vole da pomažu drugima i u praktičnom i u duhovnom pogledu (Dela 6:1-4). Da li su te starešine pitale da služiš u pomoćnoj službi ili da pomogneš oko literature, skupštinskih područja, održavanja dvorane i slično? Braća koja na ovakav način pomažu kažu da zaista uživaju u tome.

Učestvovanje u projektima naše organizacije često vodi do novih prijateljstava (Videti 11. odlomak)

11. Koliko su jednoj sestri značila prijateljstva koja je stekla na gradnji?

11 Učestvovanje u projektima naše organizacije često vodi do novih prijateljstava. Na primer, naša sestra  Mardži je radila na izgradnji Dvorana Kraljevstva 18 godina. Tokom tih godina, zbližila se s nekoliko mlađih sestara koje je obučavala za posao. Rekla je da je to bio izuzetan način da se uzajamno ohrabre (Rimlj. 1:12). A kada su u njenom životu nastupili teški periodi, podršku su joj pružali prijatelji koje je stekla na gradnji. Da li si ikada učestvovao na gradnji objekata u okviru naše organizacije? Da li bi mogao da se staviš na raspolaganje, bilo da znaš neki zanat ili ne?

12. Kako bi ti mogao da pomogneš kada se desi neka prirodna katastrofa?

12 Kada se desi neka prirodna katastrofa, Božje sluge imaju priliku da sarađuju s Bogom tako što pomažu svojoj braći. Primera radi, pomažu im u materijalnom pogledu (Jov. 13:34, 35; Dela 11:27-30). Pored toga, mogu učestvovati u raščišćavanju i renoviranju oštećenih objekata. Jedna sestra iz Poljske po imenu Gabrijela, čija je kuća bila skoro potpuno uništena u poplavi, bila je presrećna kada su braća iz obližnje skupštine došla da joj pomognu. „Ne bih da pričam o tome šta sam izgubila. To su samo materijalne stvari“, rekla je ona. „Mnogo više sam dobila. Ono što sam doživela, uverilo me je da je velika čast biti deo hrišćanske skupštine i da je to izvor velike radosti i sreće.“ I mnogi drugi koji su doživeli nešto slično, kažu da ih je to iskustvo obogatilo. A oni koji sarađuju s Jehovom na ovakav način, osećaju duboko zadovoljstvo. (Pročitati Dela apostolska 20:35; 2. Korinćanima 9:6, 7.)

13. Navedi primer kako pomaganje onima koji su u nevolji jača naš odnos s Jehovom.

13 Naša sestra Stefani, kao i neki drugi objavitelji, sarađivali su s Jehovom tako što su pomagali suvernicima koji su u Sjedinjene Države došli kao izbeglice. Pomagali su oko pronalaženja i opremanja domova za  porodice koje su došle iz ratom razorenih područja. „Bili smo dirnuti kada smo videli koliko su srećni i zahvalni za to što im braća i sestre koju ne poznaju s toliko ljubavi pomažu“, kaže Stefani. „Oni misle da smo mi njima pomogli, ali u suštini oni su mnogo više pomogli nama“, dodala je ona. „Ljubav, jedinstvo, vera i pouzdanje u Jehovu koje smo videli kod njih ojačali su našu ljubav prema Jehovi i zato još više cenimo sve što dobijamo preko njegove organizacije.“

UČINI SVE ŠTO MOŽEŠ U SLUŽBI

14, 15. (a) Kakav stav je imao prorok Isaija? (b) Kako možemo pokazati da imamo sličan stav?

14 Da li bi želeo da u još većoj meri sarađuješ s Jehovom? Da li bi mogao da se preseliš tamo gde je potrebno više objavitelja? Naravno, ne moraš da odeš daleko od kuće da bi više služio Jehovi. Ali nekima životne okolnosti dozvoljavaju da se stave na raspolaganje i na taj način pomognu. Oni imaju stav kakav je imao i prorok Isaija. Kada je Jehova pitao: „Koga ću poslati? Ko će za nas ići?“, Isaija je odgovorio: „Evo mene, mene pošalji“ (Is. 6:8). Da li bi i ti mogao i želeo da u još većoj meri pomažeš u Jehovinoj organizaciji? Kako bi mogao pomoći?

15 Što se tiče propovedanja i stvaranja učenika, Isus je rekao: „Zaista, žetva je velika, a radnika je malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu“ (Mat. 9:37, 38). Možeš li, možda kao pionir, služiti tamo gde je potrebna pomoć u propovedanju? Ili možda možeš pomoći nekome da to uradi? Mnoga braća i sestre smatraju da je pionirska služba upravo na takvim područjima najbolji način na koji mogu pokazati koliko vole Boga i bližnje. Da li postoje još neki načini da učiniš više u službi Bogu? To će ti doneti mnogo radosti.

16, 17. Na koje još načine možeš proširiti svoju službu?

16 Da li bi mogao da služiš u Betelu ili na izgradnji naših objekata, bilo povremeno bilo jedan ili više dana sedmično? Postoji stalna potreba za dobrovoljcima koji su spremni da rade gde god je potrebno i šta god je potrebno. To znači da mogu biti zamoljeni da rade neki posao koji do sada nisu radili. Jehova ceni takvu samopožrtvovanost (Ps. 110:3).

17 Da li bi voleo da dobiješ dodatnu obuku kako bi još bolje obavljao svoju svetu službu? Ako bi voleo, možeš ispuniti molbu za Školu za objavitelje Kraljevstva. Nju pohađaju duhovno zrela braća i sestre koja već služe punovremeno, a spremna su da učine više za delo Kraljevstva. Oni koji se prijavljuju za ovu školu treba da budu spremni da prihvate bilo koji zadatak po završetku škole. Da li ćeš iskoristiti tu priliku da učiniš više u službi Jehovi? (1. Kor. 9:23).

18. Koje blagoslove imamo kada sarađujemo s Jehovom svakog dana?

18 Kao Jehovin narod, želimo da budemo velikodušni. Brinuti o drugima svakog dana dokaz je dobrote, ljubaznosti i ljubavi. Kada to radimo, imamo radost i mir (Gal. 5:22, 23). Kakve god da su ti životne okolnosti, možeš biti radostan ako se trudiš da budeš velikodušan poput Jehove i ako sarađuješ s njim! (Posl. 3:9, 10).