Da li si nekada našao grumen zlata? Malo je onih koji jesu. Međutim, milioni ljudi su pronašli nešto mnogo bolje. Radi se o Božjoj mudrosti, koja se „ni za čisto zlato ne može [...] dobiti.“ (Jov 28:12, 15)

ZA ONE koji sa ispravnim motivima proučavaju Bibliju može se reći da su poput tragača za zlatom. Moraju se svojski truditi i istraživati Bibliju da bi pronašli dragocenu mudrost. Sada ćemo razmotriti tri načina na koja se može doći do zlata i primenićemo to na istraživanje Biblije.

KAD NAÐEŠ PRVI GRUMEN

Zamisli da ideš obalom reke i ugledaš nešto svetlucavo. Sagneš se i oduševiš kad shvatiš da je to grumen zlata. Manji je od glave čiode, ali i ređi od prvoklasnog dijamanta. Naravno, odmah gledaš okolo da nema još nekog grumena.

Slično tome, sigurno se sećaš kada ti je neko od Jehovinih svedoka pokucao na vrata i razgovarao s tobom o nadi koja se nalazi u Bibliji. Možda se još uvek jasno sećaš kada si otkrio svoj prvi duhovni grumen zlata, recimo onda kada si u Bibliji prvi put video da se Bog zove Jehova (Ps. 83:18). Zatim si saznao i da možeš postati Božji prijatelj (Jak. 2:23). Odmah si znao da si našao nešto bolje od zlata! Poželeo si da nađeš još duhovnih grumenova.

KAD NAÐEŠ JOŠ ZLATA

Ljuspice zlata se ponekad skupljaju u potocima i rekama. To se zove aluvijalno zlato. U jednoj sezoni, vredni tragači na ovaj način mogu pronaći i po nekoliko kilograma zlata, vredno na desetine hiljada evra.

Kad si počeo da proučavaš Bibliju s Jehovinim svedocima, možda si se osećao poput tragača koji ispira velike količine zlata. Stalno si razmišljao o raznim biblijskim stihovima i povećavao si svoje znanje, što te je obogatilo u duhovnom pogledu. Dok si pažljivo razmišljao o tim dragocenim biblijskim istinama, saznao si kako možeš postati blizak s Jehovom i održati se u njegovoj ljubavi. Stekao si realnu nadu da možeš živeti zauvek (Jak. 4:8; Jud. 20, 21).

Kao što tragač traži zlato, da li se i ti trudiš da otkriješ dragocenu biblijsku istinu?

 Kao što tragač traži dragoceno aluvijalno zlato, možda i ti neumorno tražiš dragoceno duhovno blago. Nakon što si saznao osnovna biblijska učenja, verovatno si želeo da napreduješ ka predanju i krštenju (Mat. 28:19, 20).

NASTAVI DA TRAGAŠ!

Tragač može naći male količine zlata i unutar vulkanskog kamenja. To kamenje ponekad može imati dovoljnu koncentraciju zlata da bi se ruda kopala, drobila i iz nje izvlačilo zlato. Međutim, ono se u rudi ne vidi uvek tako lako. Zašto? Zato što ruda može sadržati samo 10 grama zlata po toni! Pa ipak, tragač ne smatra da je njegov trud uzaludan.

Šta da radiš nakon što savladaš „osnovna učenja o Hristu“? (Jevr. 6:1, 2). Treba da nastaviš da se trudiš da tokom proučavanja Biblije pronađeš nove misli i praktične pouke. Šta možeš uraditi da bi ti proučavanje Biblije koristilo, iako je možda već godinama proučavaš?

Budi spreman da učiš. Obraćaj pažnju na detalje. I dalje se trudi da pronađeš dragocene grumenove Božje mudrosti (Rimlj. 11:33). Da bi se još bolje upoznao s Biblijom, koristi pomoćna sredstva za istraživanje. Strpljivo traži smernice koje ti trebaju, kao i odgovore na svoja pitanja. Pitaj druge koji stihovi i članci im pomažu i daju snagu. Pričaj s njima o nečemu zanimljivom što si pronašao tokom svog proučavanja Božje Reči.

Naravno, nije cilj samo napuniti glavu znanjem. Apostol Pavle je napisao da „znanje nadima“ (1. Kor. 8:1). Zato se trudi da ostaneš ponizan i jak u veri. Redovno porodično i lično proučavanje pomagaće ti da živiš po Jehovinim merilima i podsticaće te da pomažeš drugima. Tada ćeš biti srećan jer si pronašao nešto mnogo bolje od zlata (Posl. 3:13, 14).