Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) april 2017.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 29. maja do 2. jula 2017.

„Ispuni svoje zavete“

Šta je zavet? Šta Sveto pismo kaže o davanju zaveta Bogu?

Šta će Božje Kraljevstvo ukloniti?

Biblija kaže da „svet prolazi“. Na šta se sve to odnosi?

ŽIVOTNA PRIČA

Odlučan sam da budem Hristov vojnik

Demetrijus Psaras je dospeo u zatvor jer je odbio da uzme oružje. Pa ipak, uspeo je da donese hvalu Bogu čak i kada je bio u teškim kušnjama.

„Sudija cele zemlje“ uvek postupa pravedno

Zašto se može reći da Jehova ne može biti nepravedan? Kako to treba da utiče na nas?

Da li imaš Jehovin osećaj za pravdu?

Poniznost i spremnost da praštamo su nam neophodni ako želimo da imamo Jehovin osećaj za pravdu. Zašto?

Pokažimo spreman duh i obradujmo Jehovu

Svemoćni Bog ceni trud svojih slugu koliko god to nama delovalo beznačajno.