Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  Broj 6/2017.

Kako je Isus izgledao?

Kako je Isus izgledao?

Ne postoji nijedan Isusov portret niti njegova skulptura iz prvog veka. Ne možemo znati kako je on tačno izgledao. Ipak, Isus je kroz čitavu istoriju bio inspiracija nebrojenim stvaraocima.

Na to kako su umetnici prikazivali Isusa uticali su preovladavajuća kultura, verovanja i želje mecena koji su ih finansirali. A ta umetnička dela i danas oblikuju svest ljudi o Isusu.

Neki umetnici su predstavili Isusa kao dugokosog isposnika, duge brade i melanholičnog pogleda. Na drugim prikazima je više nalik anđelu sa oreolom ili pak deluje nedodirljivo i odsutno. Da li je Isus zaista bio takav? Kako to možemo saznati? Iz biblijskih zapisa možemo naslutiti kako je Isus izgledao i steći pravu sliku o tome kakav je bio.

„PRIPREMIO [SI MI] TELO“

To je Isus rekao svom Ocu u molitvi, najverovatnije prilikom svog krštenja (Jevrejima 10:5; Matej 3:13-17). Kako je izgledalo telo koje mu je Bog dao? Otprilike 30 godina ranije, anđeo Gavrilo je rekao Mariji: „Zatrudnećeš i rodićeš [Božjeg] sina“ (Luka 1:31, 35). S obzirom na to da je bio Božji sin, Isus je bio savršen, baš kao i Adam (Luka 3:38; 1. Korinćanima 15:45). Prema tome, sigurno je bio lepo građen. Ono što još možemo pretpostaviti jeste i da je ličio na svoju majku Mariju, koja je bila Jevrejka.

Među Jevrejima je bilo uobičajeno da muškarci nose bradu, za razliku od Rimljana. Na osnovu toga možemo zaključiti da ju je imao i Isus. Uredna brada se smatrala znakom dostojanstva. Sigurno je i Isus imao uredno podšišanu kosu i bradu. Kosu su puštali samo nazireji, a jedan od poznatijih je Samson (Brojevi 6:5; Sudije 13:5).

Isus je dosta godina radio kao tesar, a u to vreme se sve radilo ručno (Marko 6:3). Logično je da je napornim radom razvio mišiće. Na početku svoje propovedničke službe, Isus je trgovce „isterao iz hrama zajedno s ovcama i govedima, i prosuo je novac menjačima novca i isprevrtao im stolove“ (Jovan 2:14-17). Za to je trebalo imati fizičke snage. Po čemu još možemo zaključiti da Isus nije bio slabašan? On je rekao: „I drugim gradovima moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu, jer sam radi toga poslat“ (Luka 4:43). Isus je prepešačio Palestinu da bi objavio tu poruku, a za to je morao i te kako biti izdržljiv. Nema sumnje da ga je Bog dobro opremio za taj zadatak, pobrinuvši se da bude snažan.

„DOÐITE K MENI [...] I JA ĆU VAS OKREPITI“

Da li bi ovaj Isusov poziv bio privlačan onima koji su bili „izmoreni i opterećeni“ da nije bio srdačan i pristupačan? (Matej 11:28-30). Čak su i najmlađi voleli da budu sa Isusom, čim jevanđelja kažu da je uzimao „decu u krilo“ (Marko 10:13-16).

 Istina je da je Isus mnogo propatio poslednjeg dana svog života, ali to ne znači da je celog života bio tužan ili povučen. Na primer, doprineo je veselju na svadbi u Kani tako što je pretvorio vodu u dobro vino (Jovan 2:1-11). Prilikom nekih drugih okupljanja, izrekao je snažne pouke koje su se još dugo pamtile (Matej 9:9-13; Jovan 12:1-8).

Sve ukazuje na to da je Isus bio vedar i radostan čovek. Propovedao je ljudima radosnu vest da će moći da žive večno (Jovan 11:25, 26; 17:3). Zatim, kada su se sedamdesetorica njegovih učenika vratila iz službe propovedanja i ispričala šta su sve doživela, Isus im je rekao: „Radujte [se] što je vaše ime zapisano na nebesima.“ Odmah zatim se kaže da je tada sveti duh „ispunio Isusa radošću“ (Luka 10:20, 21).

„VI NE BUDITE TAKVI“

Verske vođe Isusovog vremena volele su da budu u centru pažnje i da ističu svoj ugled i autoritet (Brojevi 15:38-40; Matej 23:5-7). Isus je upozorio svoje apostole da se ne postavljaju iznad ostalih, kao što su to radile verske vođe (Luka 22:25, 26). Rekao im je: „Čuvajte se pismoznalaca koji rado šetaju u dugim haljinama i vole da ih pozdravljaju na trgovima“ (Marko 12:38).

Isus je bio sasvim drugačiji. Stopio bi se s narodom, više puta prošavši nezapaženo (Jovan 7:10, 11). Izgledom nije odudarao ni od svojih 11 vernih apostola. Zato je Juda morao da pokaže rulji ko je Isus i to je uradio tako što ga je poljubio (Marko 14:44, 45).

Iako mnogo toga ne znamo, jasno je da su uvrežene predstave o Isusovom izgledu pogrešne. Ali još važnije od toga kako je Isus izgledao jeste kakav je on danas.

„JOŠ MALO I SVET ME VIŠE NEĆE VIDETI“

Ubrzo nakon što je izgovorio te reči, Isus je bio ubijen i sahranjen (Jovan 14:19). Time je svoj život dao „kao otkupninu za mnoge“ (Matej 20:28). Međutim, Isus je nakon toga „oživljen u duhu“ kada ga je Bog „treći dan uskrsnuo i dao mu da se pokaže ljudima“, to jest učenicima (1. Petrova 3:18; Dela apostolska 10:40). Kako je Isus izgledao kada se pojavio pred njima? Čim ga ni njegovi bliski prijatelji nisu odmah prepoznali, mora da je izgledao drugačije nego ranije. Marija Magdalena je mislila da je baštovan, a dva učenika kojima se Isus pridružio na putu za Emaus mislila su da je on samo neki stranac (Luka 24:13-18; Jovan 20:1, 14, 15).

A šta je sa Isusom danas? Apostol Jovan je, šezdesetak godina nakon Isusove smrti, dobio vizije u kojima je video Isusa. Jovan ga nije video razapetog na krstu. Isus je u viziji bio „Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima“. To znači da je on Kralj Božjeg Kraljevstva i da će uskoro uništiti i demone i ljude koji nisu na Božjoj strani, a dobrim ljudima doneti večne blagoslove (Otkrivenje 19:16; 21:3, 4).