Milioni ljudi širom sveta slave Božić kako bi obeležili dan Hristovog rođenja. Međutim, da li su Isusovi bliski saradnici slavili njegov rođendan? Šta Sveto pismo kaže o rođendanskim proslavama? Odgovori na ova pitanja pomoći će nam da razumemo da li hrišćani treba da slave Božić.

Kao prvo, u Svetom pismu se nigde ne navodi da su Isus i druge verne Božje sluge slavili rođendane. Zapravo, u njemu se pominju samo dve rođendanske proslave, a u oba slučaja su to bili rođendani vladara koji nisu služili Jehovi Bogu. Osim toga, obe prilike se pominju u lošem svetlu (Postanak 40:20; Marko 6:21). Prema jednoj enciklopediji, prvi hrišćani su „rođendane smatrali paganskim običajem“ i nisu ih slavili (Encyclopædia Britannica).

Kog datuma je Isus rođen?

Sveto pismo ne otkriva kada je tačno Isus rođen. „Datum Hristovog rođenja ne može se saznati iz N[ovog] Z[aveta], niti iz bilo kog drugog izvora“, stoji u Maklintokovoj i Strongovoj enciklopediji o hrišćanstvu (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature). Da je Isus želeo da njegovi sledbenici slave njegov rođendan, nema sumnje da bi se pobrinuo da znaju tačan datum njegovog rođenja.

Kao drugo, nigde u Svetom pismu nema ni naznaka o tome da su Isus i njegovi učenici slavili Božić. Prema jednoj katoličkoj enciklopediji (New Catholic Encyclopedia), proslava Božića se prvi put spominje tek u IV veku. Taj podatak nalazimo „u almanahu rimskog letopisca Filokala, koji je on sastavio na osnovu dokumenta iz 336. godine“. Dotad je prošlo nekoliko vekova od završetka pisanja Biblije i od Isusove smrti. Prema tome, sasvim je logično što su Maklintok i Strong u svojoj enciklopediji zaključili da „slavljenje Božića nije Božja zapovest, niti potiče iz N[ovog] Z[aveta]“. *

Šta je Isus rekao da treba da obeležavamo?

Kao Veliki Učitelj, Isus je svojim sledbenicima davao jasna uputstva o tome šta treba da rade i ona su zapisana u Bibliji. Međutim, nigde se ne navodi da im je rekao da slave Božić. Baš kao što učitelj ne želi da njegovi učenici rade nešto mimo njegovih uputstava, tako ni Isus ne želi da njegovi sledbenici idu „preko onoga što je napisano“ u Svetom pismu (1. Korinćanima 4:6).

S druge strane, hrišćani jesu obeležavali jedan dan u godini — godišnjicu Hristove smrti. Sam Isus im je to zapovedio. Uputio ih je u to kada i kako to treba da rade. Sva ta uputstva, kao i datum Isusove smrti, zapisani su u Bibliji (Luka 22:7, 19; 1. Korinćanima 11:25).

Dakle, Božić je zapravo proslava rođendana, a prvi hrišćani nisu slavili rođendane jer su znali da je taj običaj paganskog porekla. Pored toga, u Bibliji se nigde ne pominje da su Isus i njegovi sledbenici slavili Božić. Nakon što su razmislili o ovim činjenicama, milioni hrišćana širom sveta shvatili su da Božić nije hrišćanski praznik.

^ odl. 6 Više informacija o poreklu božićnih običaja može se naći u članku „Pitanja čitalaca — Šta je istina o Božiću?“, u Stražarskoj kuli od 1. decembra 2014. Ovaj časopis možete pronaći i na veb-sajtu jw.org.