ŠTA MISLITE?

Poklon je znak pažnje i pokazuje da je neko mislio na nas. Ko nam daje savršene poklone?

„Svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgo je, jer dolazi od Oca nebeskih svetlosti“ (Jakovljeva 1:17).

U ovom izdanju Stražarske kule govori se o savršenom poklonu koji smo dobili od Boga.