Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  Broj 6/2016.

 S NASLOVNE STRANE | POSTOJE LI DUHOVNA BIĆA?

Zavirimo u svet duhovnih bića

Zavirimo u svet duhovnih bića

U Bibliji su zabeležene mnoge vizije iz kojih možemo saznati nešto o duhovnom svetu. Pozivamo vas da im poklonite pažnju. Te vizije ne treba doslovno shvatiti. One nam samo pomažu da predstavimo sebi duhovna bića i da razumemo njihovu ulogu.

JEHOVA BOG

Na nebu je stajao presto i neko je sedeo na prestolu. Onaj koji je sedeo izgledao je poput kamena jaspisa i dragog kamena crvene boje, a oko prestola je bila duga slična smaragdu“ (Otkrivenje 4:2, 3).

„Blistava svetlost bila je svuda oko njega. Video sam nešto što je izgledalo kao duga koja se pojavi u oblacima u kišni dan. Tako je izgledala svetlost koja je blistala unaokolo. To je bilo nešto što je izgledalo kao Jehovina slava“ (Jezekilj 1:27, 28).

Zahvaljujući ovim vizijama koje su imali apostol Jovan i prorok Jezekilj, možemo lakše dočarati sebi slavu samog Jehove Boga. U njima se govori o blistavom dragom kamenju, dugi i veličanstvenom Božjem prestolu. Iz ovakvih opisa saznajemo da se Jehovino prisustvo odlikuje neverovatnom lepotom, uzvišenošću i spokojem.

Ti slikoviti prikazi su u skladu sa onim što piše u biblijskoj knjizi Psalmi: „Velik [je] Jehova i dostojan najveće hvale. Strah uliva više od svih drugih bogova. Jer su svi bogovi drugih naroda bezvredni, a Jehova je nebesa načinio. Pred njim su slava i veličanstvo, u njegovom su svetilištu moć i lepota“ (Psalam 96:4-6).

Iako je Jehova toliko uzvišen, on nas poziva da mu se obraćamo u molitvi i uverava nas da će nas saslušati (Psalam 65:2). On to čini zato što nas voli i brine za nas. Niko nema toliko ljubavi kao on. Zato se jedino za njega u Bibliji kaže da je ljubav (1. Jovanova 4:8).

ISUS HRIST

„[Isusov sledbenik Stefan je] pun svetog duha, upro pogled u nebo i ugledao Božju slavu i Isusa kako stoji s desne strane Bogu, pa rekao: ’Evo, vidim otvorena nebesa i Sina čovečjeg kako stoji s desne strane Bogu‘“ (Dela apostolska 7:55, 56).

Stefan se tim rečima obratio verskim vođama, na čiji je zahtev Isus bio ubijen  nedugo pre toga. Vizija koju je Stefan dobio potvrdila je da je Isus živ — da je uskrsnuo na nebo i da je tamo dobio visok položaj. Apostol Pavle je u vezi s tim rekao: „[Jehova je] podigao [Isusa] iz mrtvih i postavio sebi zdesna na nebesima, daleko iznad svake vladavine i vlasti i sile i uprave i svakog imena koje je dato, ne samo u ovom poretku nego i u onom koji treba da dođe“ (Efešanima 1:20, 21).

Iako je Isus na visokom položaju, njemu je, baš kao i Jehovi, veoma stalo do ljudi. Tokom svoje službe na zemlji, Isus je lečio bolesne i uskrsavao mrtve. Time što je dao svoj život, takođe je pokazao koliko voli Boga i ljude (Efešanima 2:4, 5). Isus čeka pravi čas da bi iskoristio svoju vlast i svim poslušnim ljudima doneo potpuno olakšanje od patnje.

ANÐELI

Prorok Danilo je rekao: „Dok sam gledao, bili su postavljeni prestoli i Pradavni [Jehova] je seo [...] Hiljade hiljada služilo mu je, i deset hiljada po deset hiljada stajalo je pred njim“ (Danilo 7:9, 10).

U ovoj viziji, Danilo nije video samo jednog anđela, već bezbroj njih. Mora da je to bio prizor koji ostavlja bez daha! Anđeli su uzvišena duhovna bića, izuzetne inteligencije i moći. Postoje dve grupe anđela koji imaju poseban položaj — serafimi i heruvimi. U Bibliji se anđeli spominju oko 300 puta.

Anđeli ne nastaju od ljudi koji umru. Bog ih je stvorio davno pre čoveka. Oni su bili prisutni dok je Bog stvarao zemlju i veoma su se radovali tome (Jov 38:4-7).

Jedan način na koji anđeli služe Bogu je taj što učestvuju u najvažnijem delu koje se obavlja na zemlji — u propovedanju dobre vesti o Božjem Kraljevstvu (Matej 24:14). To je bilo otkriveno apostolu Jovanu u jednoj viziji. On je napisao: „Video sam jednog drugog anđela kako leti posred neba noseći večnu dobru vest da je objavi onima koji žive na zemlji  — svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima“ (Otkrivenje 14:6). Anđeli danas ne komuniciraju s ljudima, što su ponekad činili u prošlosti. Međutim, anđeli one koji propovedaju vode do dobrih ljudi.

SATANA ÐAVO

Na nebu je izbio rat: Mihailo [Isus Hrist] i njegovi anđeli borili su se sa zmajem. A borio se i zmaj i njegovi anđeli, ali nije pobedio. I za njih više nije bilo mesta na nebu. I bio je zbačen veliki zmaj, prazmija, koji se zove Ðavo i Satana, koji zavodi ceo svet. Bio je zbačen na zemlju, a s njim su bili zbačeni i njegovi anđeli“ (Otkrivenje 12:7-9).

Na nebu nije uvek sve bilo idilično. Još na samom početku ljudske istorije, jedan anđeo je poželeo da ljudi obožavaju njega, a ne Boga i zato se pobunio. Tako je dobio ime Satana, što dolazi od hebrejske reči koja znači „protivnik“. Kasnije su mu se u toj pobuni pridružili i neki drugi anđeli, i tako su postali poznati kao demoni. Oni su pokvareni do srži i žestoko se protive Jehovi. Naveli su većinu ljudi da ignorišu Jehovine savete.

Satana i demoni su okrutni i izopačeni. Oni su neprijatelji ljudi i snose veliki deo krivice za patnju na zemlji. Na primer, pogledajmo šta su učinili pobožnom čoveku Jovu. Satana je najpre uzrokovao smrt svih njegovih slugu, kao i sve stoke. Zatim je „podigao jak vetar“ i srušio kuću u kojoj se nalazilo sve desetoro Jovove dece. Naposletku je „udario Jova bolnim čirevima od pete do temena“ (Jov 1:7-19; 2:7).

Satani se bliži kraj. Pošto je zbačen u blizinu zemlje, zna da „ima malo vremena“ (Otkrivenje 12:12). Osuđen je na propast, što je za nas dobra vest!

LJUDI KOJI IDU NA NEBO

„Svojom si krvlju kupio Bogu ljude iz svih plemena i jezika i narodnosti i naroda, i učinio si ih kraljevstvom i sveštenicima našem Bogu, i oni će kraljevati nad zemljom“ (Otkrivenje 5:9, 10).

Kao što je Isus uskrsnuo za život na nebu, tako će biti i s nekim ljudima. Isus je svojim vernim učenicima rekao: „Idem da vam pripremim mesto [...] ponovo ću doći i primiću vas u svoj dom, da i vi budete tamo gde sam ja“ (Jovan 14:2, 3).

 Postoji poseban razlog zbog kog neki idu na nebo. Oni će zajedno sa Isusom biti vladari nebeskog Kraljevstva, koje će u budućnosti vladati i nad zemljom. Ta vlast će mnogo toga postići. Na nju je Isus mislio kada je rekao svojim sledbenicima da se mole: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:9, 10).

BUDUĆNOST ČOVEČANSTVA

Apostol Jovan je rekao: „Tada sam začuo snažan glas sa prestola kako govori: ’Evo Božjeg šatora među ljudima [...] On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo‘“ (Otkrivenje 21:3, 4).

Ova vizija ukazuje na vreme kada će Isus i njegovi suvladari u Božjem Kraljevstvu okončati Sataninu vlast, nakon čega će zemlja postepeno biti pretvorena u raj. Nestaće sve što nam stvara bol i tugu. Nećemo čak ni umirati!

A šta će biti s umrlima koji ne idu na nebo? Oni će uskrsnuti i zauvek će živeti na rajskoj zemlji (Luka 23:43).

Ove vizije nas uveravaju da nas Jehova Bog i njegov Sin, Isus Hrist, kao i verni anđeli i ljudi koji idu na nebo vole i da nam žele najbolje. Da biste saznali više o tome šta će oni učiniti za nas, slobodno stupite u kontakt s nekim od Jehovinih svedoka ili sa našeg sajta, www.jw.org, preuzmite knjigu Šta Biblija zaista naučava?

Saznajte više

PITANJA I ODGOVORI

Zašto treba da se molimo? Da li će mi Bog odgovoriti?

Da li će Bog odgovoriti i na vaše molitve, umnogome zavisi od vas.

PITANJA I ODGOVORI

Da li je Isus bio samo dobar čovek?

Zašto je Isus iz Nazareta najuticajniji čovek koji je ikada živeo.

PITANJA I ODGOVORI

Šta će postići Božje Kraljevstvo?

Saznajte šta možete doživeti kada na zemlji bude uspostavljena Božja vladavina.

PITANJA I ODGOVORI

Da li Ðavo stvarno postoji?

Da li Ðavo predstavlja zlo u ljudima ili je stvarna osoba?