Postoje. Ali kako to, kad je Bog sve anđele stvorio savršenima? Kao što smo rekli, stvorio ih je i sa slobodom izbora. Nedugo nakon što su prvi muškarac i žena, Adam i Eva, bili stvoreni, jedan od tih savršenih anđela je svoju slobodu izbora iskoristio na loš način. Okrenuo se protiv Boga i naveo Adama i Evu da isto to učine (Postanak 3:1-7; Otkrivenje 12:9). U Bibliji se ne kaže kako se taj anđeo zvao niti koji je položaj imao pre nego što se odmetnuo od Boga. Ali nakon što se pobunio nazvan je Satana, što znači „protivnik“, i Ðavo, što znači „klevetnik“ (Matej 4:8-11).

Nažalost, tu se nije sve završilo. U Nojevim danima, neki anđeli su „napustili svoje pravo prebivalište“ i okrilje Božje porodice. Sišli su na zemlju i materijalizovali se da bi imali polne odnose sa ženama. To je bilo krajnje nemoralno jer ih Bog nije tako stvorio (Judina 6; Postanak 6:1-4; 1. Petrova 3:19, 20).

Šta je posle bilo s tim zlim anđelima, to jest demonima? Kada je Bog naneo sveopšti potop da bi očistio zemlju od zla, oni su se dematerijalizovali i vratili u duhovni svet. Ali Bog im nije dozvolio da se vrate na „svoj prvobitni položaj“, već ih drži u „gustoj [duhovnoj] tami“, to jest stanju najdubljeg poniženja nazvanom tartar (Judina 6; 2. Petrova 2:4). Oni su sami dozvolili da nad njima vlada Satana Ðavo, na kog se zato i ukazuje kao na „vladara demona“. On se „pretvara da je anđeo svetlosti“ (Matej 12:24; 2. Korinćanima 11:14).

Prema Svetom pismu, Božje Kraljevstvo je na nebu uspostavljeno 1914. * Tada su Satana i njegovi demoni proterani s neba i od tada mogu da utiču samo na zemlju. To što se dešavaju užasne stvari i što nemoral preovladava samo je dokaz njihovog razornog i osvetoljubivog uticaja (Otkrivenje 12:9-12).

Međutim, to što tih šokantnih stvari ima sve više potvrđuje da je blizu kraj njihovog terora. Uskoro ova okrutna bića više neće moći da utiču na ljude. Nakon što Božje Kraljevstvo hiljadu godina bude vladalo nad zemljom pretvorenom u raj, ti zli duhovi će imati poslednju priliku da iskušaju čovečanstvo. A onda će zauvek biti uništeni (Matej 25:41; Otkrivenje 20:1-3, 7-10).

^ odl. 6 Više informacija o Božjem Kraljevstvu može se naći u 8. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci. Dostupna je i na sajtu www.jw.org.