Da li će ikada biti mira na zemlji?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

Kad Isus Hrist bude vladao nad zemljom, „biće mira u izobilju sve dok je meseca“, a to znači zauvek (Psalam 72:7).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

Da li je moguće pronaći unutrašnji mir?

Neki veruju da nije moguće naći unutrašnji mir dokle god je svet prepun problema i nepravde. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

Oni koji su u dobrom odnosu s Bogom već danas mogu imati „Božji mir koji prevazilazi svaki um“ (Filipljanima 4:6, 7).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Bog obećava da će ukloniti svu nepravdu i patnju i da će svet izgledati sasvim drugačije (Otkrivenje 21:4, 5).

  • Imaćemo unutrašnji mir ako ne ignorišemo činjenicu da nam je potreban Bog (Matej 5:3, fusnota).