POSTOJE različita verovanja o tome šta se dešava s nama nakon smrti. Neki misle da naša duša nastavlja da živi u nekom drugom svetu. Drugi veruju da ćemo ponovo biti rođeni u nekom drugom telu. A neki pak smatraju da je smrt kraj svemu.

Ono u šta verujemo umnogome zavisi od toga čemu smo odmalena poučavani i od toga gde smo odrasli. Da li je moguće da su sva verovanja tačna? Kako da saznamo pravu istinu o tome šta se dešava s čovekom nakon smrti?

Već vekovima, verske vođe uče vernike da je ljudska duša besmrtna. Pripadnici gotovo svih glavnih religija — hrišćani, hindusi, Jevreji, muslimani i drugi — veruju da imamo besmrtnu dušu, koja nakon smrti tela nastavlja da živi u duhovnom području. I budisti veruju da smrt nije kraj svemu, već da prolazimo kroz ciklus ponovnog rađanja i seljenja duše, iz kog se možemo osloboditi tek kada dostignemo nirvanu.

Sva ta učenja su navela većinu ljudi na zaključak da smrt otvara vrata ka „onom svetu“. Oni smatraju da je Bog stvorio ljude tako da umiru i da je život na zemlji samo jedna faza našeg postojanja. Možda će vas iznenaditi ono što Biblija, to jest Sveto pismo kaže o ovoj temi. U sledećem članku će biti više reči o tome.