U prvoj biblijskoj knjizi piše da je Bog prvom čoveku, Adamu, rekao: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti“ (Postanak 2:16, 17). Da je Adam poslušao ovu Božju zapovest, nikada ne bi umro. Zauvek bi živeo u edenskom vrtu.

Međutim, Adam nije ostao poslušan Bogu i okusio je zabranjeni plod, koji mu je dala njegova žena, Eva (Postanak 3:1-6). Posledice te neposlušnosti osećamo i mi danas. Apostol Pavle je rekao: „Preko jednog čoveka [je] u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili“ (Rimljanima 5:12). Nema sumnje da je čovek o kom se ovde govori Adam. Ali koji greh je počinio i zašto je to vodilo do smrti?

Namerno kršenje Božjih zapovesti je greh (1. Jovanova 3:4). Adam je upravo to učinio. Kazna za taj greh je smrt, baš kao što je Bog i rekao. Dokle god bi Adam i njegovi potomci bili poslušni Bogu, ne bi umrli. Dakle, Bog nije stvorio ljude tako da umiru, već da žive večno.

Očigledno je da se „smrt proširila na sve ljude“, kao što stoji u malopre pomenutom  stihu. Ali da li neki nematerijalni deo nas nastavlja da živi nakon smrti tela? Mnogi veruju u to. Međutim, to bi značilo da je Bog slagao Adama kada je rekao da će umreti ako bude okusio plod. Ako nakon smrti neki deo nas nastavlja da živi u nekom drugom svetu, onda smrt nije nikakva kazna za greh. Ali Sveto pismo kaže: „Nije moguće da Bog laže“ (Jevrejima 6:18). Zapravo je Satana taj koji je lagao kada je Evi rekao: „Sigurno nećete umreti“ (Postanak 3:4).

Dakle, verovanje u to da negde nastavljamo da živimo nakon smrti temelji se na laži. Ali da li onda čovek uopšte ima dušu i da li je ona besmrtna? Osvrnimo se na to šta Biblija kaže o duši.

BIBLIJA OTKRIVA PRAVU ISTINU

U biblijskom zapisu o stvaranju piše: „Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života, i čovek je postao živa duša“ (Postanak 2:7). Izraz „živa duša“ prevod je hebrejske reči nefeš, * koja doslovno znači „biće koje diše“.

Dakle, čovek nije dobio besmrtnu dušu, već je on sam postao duša. Zbog toga se nigde u Bibliji ne može pronaći izraz „besmrtna duša“.

Ako u Bibliji nigde ne piše da čovek ima besmrtnu dušu, odakle onda potiče to učenje?

ŠIRENJE PAGANSKOG UČENJA

Herodot, grčki istoričar iz petog veka pre n. e., rekao je da su Egipćani „prvi  zastupali verovanje o besmrtnosti duše“. Vavilonci su takođe verovali u zagrobni život. U vreme kada je Aleksandar Veliki osvojio Bliski istok, 332. pre n. e., i grčki filozofi su uveliko zastupali ovo učenje. Ono se ubrzo proširilo celim Grčkim carstvom.

Izraz „besmrtna duša“ se ne može pronaći nigde u Bibliji

Eseni i fariseji, dve jevrejske sekte u prvom veku, takođe su verovali da imamo besmrtnu dušu. U jednoj enciklopediji o jevrejskom narodu stoji: „Ideja o besmrtnosti duše je do Jevreja došla preko grčkih mislilaca, naročito Platona“ (The Jewish Encyclopedia). Josif Flavije, jevrejski istoričar iz prvog veka, rekao je da ovo učenje potiče iz grčke mitologije, čime je potvrdio da se ono ne zasniva na Svetom pismu.

Grčka kultura nije gubila svoj uticaj i ostavila je traga i na hrišćanstvo. Čak i su oni koji su se izjašnjavali kao hrišćani prihvatili pagansko učenje o besmrtnosti duše. Prema rečima istoričara Jone Lenderinga, „nije bilo teško preneti Platonovu filozofiju u hrišćanstvo pošto je Platon pretpostavljao da je naša duša nekada živela u boljem svetu i da je zatim doživela pad“. Tako se pagansko verovanje o besmrtnoj duši uvuklo u crkve hrišćanskog sveta i postalo je jedno od njihovih glavnih učenja.

 „ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI“

Apostol Pavle je hrišćane upozorio sledećim rečima: „Nadahnuta objava izričito kaže da će u budućim vremenima neki otpasti od vere, slušajući zavodljive nadahnute objave i učenja demona“ (1. Timoteju 4:1). Učenje o besmrtnoj duši je samo jedno od „učenja demona“. Ono ne potiče iz Svetog pisma, već iz filozofije i iz paganskih religija.

Ali nismo ostavljeni u neznanju. Isus je rekao: „Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jovan 8:32). Istina iz Biblije nas oslobađa mnogih zabluda o Bogu i svrsi našeg postojanja. Zahvaljujući njoj znamo da nema razloga da budemo sujeverni i da se držimo običaja povezanih s mrtvima. (Videti okvir „ Šta se događa s čovekom nakon smrti?“)

Bog nije nameravao da ljudi žive na zemlji samo 70 ili 80 godina, a da zatim pređu u neki drugi svet gde će živeti večno. On je stvorio čoveka da zauvek živi na ovoj prelepoj planeti, što pokazuje da nas mnogo voli. Tu svoju nameru će uskoro i ostvariti (Malahija 3:6). To potvrđuju sledeće reči: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29).

 

^ odl. 9 U Savremenom srpskom prevodu se reč nefeš u Postanku 2:7 prevodi kao „živo biće“.