ŠTA MISLITE?

Da li je Bog stvorio ljude tako da umiru? Biblija kaže: „[Bog] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:4).

U ovom časopisu možete pročitati šta Biblija kaže o životu i smrti.