Da li ste vi ili neko iz vaše porodice nekada bili žrtva nasilja? Ima li razloga da se plašite da će vam se to dogoditi? Za nasilje se kaže da „postaje sve veći zdravstveni problem širom sveta“. Pogledajmo neke primere.

PORODIČNO I SEKSUALNO NASILJE. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, „svaka treća žena barem jednom u svom životu doživi fizičko ili seksualno nasilje od strane svog partnera“. Nažalost, „procenjuje se da će svaka peta žena biti žrtva silovanja ili pokušaja silovanja“.

ULIČNO NASILJE. Prema nekim procenama, u Sjedinjenim Državama deluje više od 30 000 bandi. U Latinskoj Americi, skoro svaka treća osoba je prijavila da je bila žrtva nekog oblika nasilja.

UBISTVA. Tokom 2012, širom sveta ubijeno je skoro pola miliona ljudi — više nego što je iste godine stradalo u ratovima. Južna Afrika i Srednja Amerika imaju najvišu prosečnu stopu ubistava, koja je četiri puta viša nego u drugim delovima sveta. Za samo godinu dana, u Latinskoj Americi je ubijeno više od 100 000 ljudi, a od toga oko 50 000 samo u Brazilu. Može li se pronaći trajno rešenje ovog problema?

MOŽE LI SE NASILJE ZAUSTAVITI?

Zašto je nasilje toliko rasprostranjeno? Ima mnogo razloga, a neki od njih su: tenzije prouzrokovane socijalnom i ekonomskom nejednakošću, odrastanje u nasilnom okruženju, zloupotreba droge i alkohola, činjenica da ljudski život više nema skoro nikakvu cenu, kao i to da kriminalci često prolaze nekažnjeno.

Mora se priznati da u nekim delovima sveta postoji pomak u suzbijanju nasilja. Procenjuje se da je u gusto naseljenom brazilskom gradu, Sao Paulu, tokom protekle decenije broj ubistava opao za 80 procenata. Pa ipak, u tom gradu i dalje ima mnogo kriminala, a stopa ubistava iznosi 10 ubijenih na 100 000 stanovnika. Šta je potrebno da bi se nasilje zauvek zaustavilo?

Da bi problem nasilja zauvek bio rešen, ljudi treba da promene svoje stavove i ponašanje. Ponos, pohlepa i sebičnost treba da ustupe mesto ljubavi, poštovanju i brizi za druge.

Šta nekog može navesti da se iz korena promeni? Pogledajmo šta Sveto pismo kaže:

 Ljubav i strahopoštovanje prema Bogu su toliko jaka osećanja da mogu podstaći čak i veoma nasilne ljude da se u potpunosti promene. Ima li takvih primera u stvarnom životu?

Osmotrimo primer Aleksa. * On je zbog više krivičnih dela poslednjih 19 godina proveo u brazilskim zatvorima. Počeo je da proučava Sveto pismo i 2000. godine je postao Jehovin svedok. Da li se zaista promenio? Jeste, i duboko se kaje zbog svih loših stvari koje je učinio. On kaže: „Osećam da mi je Bog istinski oprostio i zbog toga ga još više volim. Zahvalnost i ljubav prema njemu pomogle su mi da se promenim.“

Sezar, takođe iz Brazila, učestvovao je u provalama i oružanim pljačkama. To je bio njegov način života nekih 15 godina. Zašto se promenio? Dok je bio u zatvoru upoznao se s Jehovinim svedocima i proučavao je Sveto pismo. Sezar kaže: „Prvi put sam osetio da moj život ima smisla. Zavoleo sam Boga i nisam hteo da ga razočaram time što bih se vratio na staro. Nisam želeo da budem nezahvalan za dobrotu koju je pokazao prema meni. Ljubav i strahopoštovanje prema njemu su me naveli da se popravim.“

Saznajte kako i vi možete živeti u svetu bez nasilja

Šta možemo videti iz ovih primera? Sveto pismo ima moć da iz korena promeni ljude tako što utiče na njihov način razmišljanja (Efešanima 4:23). Aleks, kog smo ranije pomenuli, dodaje: „Ono što sam učio iz Svetog pisma za mene je bilo poput čiste vode koja je postepeno spirala loše misli. Bile su to stvari kojih sam mislio da se nikada neću osloboditi.“ Dakle, ako svoje misli ispunimo čistom porukom iz Svetog pisma ona će nas pročistiti, to jest učiniti boljima. Božja Reč zaista ima moć da utiče na čoveka (Efešanima 5:26). Zbog toga okrutni i sebični ljudi mogu da se promene i postanu dobri i miroljubivi (Rimljanima 12:18). Primenjivanje načela iz Svetog pisma donosi im unutrašnji mir (Isaija 48:18).

Jehovinih svedoka ima više od osam miliona, i to u 240 zemalja i teritorija. Među njima nema nasilja iako se razlikuju po rasi, socijalnom statusu i poreklu. Oni su naučili da vole Boga i da ga se boje, kao i da vole jedni druge i da žive u miru kao jedna velika porodica (1. Petrova 4:8). Oni su živi dokaz da je moguće ostvariti svet bez nasilja.

BLIZU JE SVET BEZ NASILJA!

Sveto pismo obećava da će Bog uskoro očistiti zemlju od nasilja. Bog je današnji nasilni svet osudio na uništenje (2. Petrova 3:5-7). Nasilnici više neće nanositi patnju drugima. Zašto možemo biti uvereni da Bog želi da iskoreni nasilje?

U Bibliji stoji da Bog mrzi onog „ko voli nasilje“ (Psalam 11:5). Naš Stvoritelj voli mir i pravdu (Psalam 33:5; 37:28). Zbog toga neće zauvek trpeti nasilnike.

Novi svet u kom će vladati mir veoma je blizu (Psalam 37:11; 72:14). Zašto ne biste saznali nešto više o tome kako i vi možete biti među onima koji će živeti u svetu bez nasilja?

^ odl. 12 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.

^ odl. 14 Imena su promenjena.