Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  Broj 4/2016.

Moja religija i izvorno hrišćanstvo — ima li razlike?

Moja religija i izvorno hrišćanstvo — ima li razlike?

DANAS se više od dve milijarde ljudi izjašnjavaju kao hrišćani. Dakle, skoro svaka treća osoba pripada nekoj hrišćanskoj religiji. Da li ste i vi među njima? U okviru hrišćanstva postoji na hiljade religioznih pravaca, čija su učenja i običaji potpuno različiti. Zato može biti da se vaša verovanja umnogome razlikuju od onoga u šta veruje neko drugi ko takođe kaže da je hrišćanin. Da li je važno u šta verujete? Jeste, ako želite da se držite izvornog hrišćanstva.

Prvi Hristovi sledbenici su bili poznati kao hrišćani (Dela apostolska 11:26). Pošto je u to vreme postojala samo jedna hrišćanska religija, bio je dovoljan taj jedan naziv. Svi hrišćani su se držali učenja i zapovesti osnivača hrišćanstva, Isusa Hrista. Kako je s vašom religijom? Da li ona uči isto što je Isus poučavao, u šta su i prvi hrišćani verovali? Kako da to saznate? Postoji samo jedan način — da to proverite u Bibliji.

 Razmislite o sledećem: Isus Hrist je duboko poštovao Božju Reč. Osudio je one koji su je obezvređivali pridajući veću važnost tradiciji (Marko 7:9-13). Prema tome, možemo biti sigurni da su Isusovi pravi sledbenici zasnivali svoja verovanja na Bibliji. Dobro je da se svaki hrišćanin pita: „Da li su učenja moje crkve u saglasnosti s Biblijom?“ Da biste dobili odgovor na to pitanje, najbolje je da i sami uporedite ta učenja sa onim što stoji u Bibliji.

Isus je rekao da se oni koji žele da služe Bogu moraju držati istine, koja se nalazi u Bibliji (Jovan 4:24; 17:17). Apostol Pavle je rekao da naše spasenje zavisi od toga da li znamo istinu (1. Timoteju 2:4). Dakle, veoma je važno da ono u šta verujemo potiče iz Biblije. U pitanju je naš život!

KAKO PREISPITATI SVOJA VEROVANJA

Pozivamo vas da obratite pažnju na to kako Biblija odgovara na šest pitanja u tabeli. Pročitajte navedene stihove i razmislite o odgovorima. Zatim se pitajte: „Da li to isto uči i moja crkva?“

To će vam pomoći da procenite ima li razlike između vaše religije i izvornog hrišćanstva. Da li biste hteli da i druga učenja vaše crkve uporedite sa Biblijom? Jehovinim svedocima će biti drago da vam pomognu u tome. Slobodno zatražite biblijski kurs ili posetite naš veb-sajt jw.org.