Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako pobediti smrt?

Kako pobediti smrt?

IAKO su naši praroditelji, Adam i Eva, bili neposlušni Bogu i preneli grešnost i smrtnost svoj svojoj deci, Bog je i dalje ostao pri onome što je u početku zamislio za ljude. Na mnogo mesta u svojoj pisanoj Reči, Bibliji, Bog uvek iznova potvrđuje da nije promenio svoju nameru.

  • „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti.“ (Psalam 37:29)

  • „Zauvek će uništiti smrt. Suvereni Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica.“ (Isaija 25:8)

  • „Kao poslednji neprijatelj biće uništena smrt.“ (1. Korinćanima 15:26)

  • „Smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti.“ (Otkrivenje 21:4)

Kako će Bog pobediti smrt? Kao što se vidi iz citata, u Bibliji jasno piše da će pravednici živeti zauvek. Ali Biblija kaže i to da „nema na zemlji pravednog čoveka koji čini samo dobro“ (Propovednik 7:20). Da li će Bog sniziti svoja merila da bi pobedio smrt i tako dozvoliti ljudima da iako su grešni žive večno? Neće. On to nikada ne bi uradio jer „Bog [...] ne može da laže“ (Titu 1:2). Šta će onda uraditi da bi ostvario svoju zamisao s ljudima?

BOG ĆE ZAUVEK UNIŠTITI SMRT. (ISAIJA 25:8)

POBEDA NAD SMRĆU PUTEM OTKUPNINE

Jehova Bog je hteo da izbavi ljude od smrti i zato je obezbedio otkupninu. Otkupnina je cena koja se plaća kao pokriće, u slučaju kada je nešto oštećeno ili da bi se udovoljilo pravdi. Ona podrazumeva da se plaća cena jednaka pričinjenoj šteti. Pošto su svi ljudi grešni i kao takvi osuđeni na smrt, Biblija kaže: „Niko ni na koji način ne može brata otkupiti, niti za njega Bogu otkup dati“ (Psalam 49:7, 8).

Kada čovek umre, on samo plaća kaznu za svoje grehe; on ne može otkupiti od greha ni sebe niti bilo kog drugog (Rimljanima 6:7). Mogao nas je izbaviti samo neko ko je savršen i bezgrešan; neko ko bi umro ne za svoje grehe, već za naše (Jevrejima 10:1-4).

Upravo je to ono što je Bog rešio da uradi. Poslao je svog Sina s neba da se rodi na zemlji kao savršen, bezgrešan čovek (1. Petrova 2:22). Isus je rekao da je došao da „svoj život da kao otkupninu za mnoge“ (Marko 10:45). On je umro da bi pobedio smrt, da bismo mi imali život (Jovan 3:16).

KADA ĆE SMRTI DOĆI KRAJ?

Došla su „naročito teška vremena“, baš kao što je Biblija i prorekla da će biti „u poslednjim danima“ ovog užasnog sveta (2. Timoteju 3:1). Poslednji dani će se završiti kad dođe dan „suda i uništenja bezbožnika“ (2. Petrova 3:3, 7). Ali ljudi koji vole Boga preživeće uništenje i dobiće „večni život“ (Matej 25:46).

Isus je došao da „svoj život da kao otkupninu za mnoge“. (Marko 10:45)

Milioni drugih će imati priliku da dobiju večni život kada uskrsnu. Isus je pokazao da je uskrsenje moguće kada je bio u gradu Nainu. On se sažalio na jednu udovicu i vratio u život njenog sina jedinca (Luka 7:11-15).  Takođe, apostol Pavle je rekao: „Imam nadu [...] da će Bog uskrsnuti i pravednike i nepravednike.“ Bog je pokazao koliko mnogo voli ljude time što im je dao tu čvrstu nadu (Dela apostolska 24:15).

Milijarde ljudi se mogu nadati večnom životu. Biblija kaže: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29). Tada će doživeti ispunjenje reči koje je apostol Pavle zapisao pre oko 2 000 godina, a koje glase: „Smrti, gde je tvoja pobeda? Smrti, gde je tvoj žalac?“ (1. Korinćanima 15:55). Smrt, čovekov zastrašujući neprijatelj, konačno će biti pobeđena!