Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Važno je da znamo da je Bogu stalo do nas

Važno je da znamo da je Bogu stalo do nas

Bog je stvorio ljudsko telo sa zadivljujućom sposobnošću obnavljanja. Kada se posečemo, ogrebemo ili ubodemo, u telu se „pokreće jedan složen proces zahvaljujući kom dolazi do izlečenja i velikih i malih rana“ (Medicinska ustanova Džons Hopkins). Telo istog časa stupa u akciju i zaustavlja krvarenje, širi krvne sudove, pomaže da zaraste rana i jača tkivo.

RAZMISLITE O SLEDEĆEM: Pošto je Bog stvorio ljudsko telo sa sposobnošću da se oporavi od fizičkih rana, zar nije logično da verujemo u njegovo obećanje da će nam pomoći da se oporavimo i od emocionalnih rana? U Bibliji piše: „On leči one koji su slomljenog srca, i previja njihove bolne rane“ (Psalam 147:3). Ako ste doživeli nešto traumatično, kako možete biti sigurni da će Jehova previti i vaše rane — i trenutne i buduće?

ŠTA UČIMO IZ BIBLIJE O BOŽJOJ LJUBAVI

Bog je rekao: „Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne osvrći se plašljivo, jer sam ja tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ću ti“ (Isaija 41:10). Ako znamo da je Jehovi stalo do nas, imaćemo unutrašnji mir i snagu da se borimo s raznim poteškoćama. Apostol Pavle je taj spokoj opisao kao „Božji mir koji prevazilazi svaki um“. On je još rekao: „Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:4-7, 9, 13).

Sveto pismo nam pomaže da izgradimo veru u Jehovina obećanja o budućnosti. Na primer, Otkrivenje 21:4, 5 govori nam o tome šta će on učiniti i zašto mu možemo verovati.

  • „On će obrisati svaku suzu.“ Jehova će ukloniti svu našu patnju i sve naše brige, čak i one koje drugima ne deluju tako ozbiljno.

  • „Onaj koji sedi na prestolu“ u nebeskoj slavi, Svemoćni Kralj svega stvorenog, upotrebiće svoju moć i vlast kako nikad više ne bismo patili i pomoći će nam u svemu što bude potrebno.

  • Jehova nas uverava da su njegove reči „verodostojne i istinite“. On svojim imenom i ugledom garantuje da će ispuniti svoja obećanja.

„’On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo.‘ I onaj koji sedi na prestolu rekao je: ’Gle, sve činim novo!‘ Još je rekao: ’Piši, jer su ove reči verodostojne i istinite‘“ (Otkrivenje 21:4, 5)

Svemir i Biblija nam otkrivaju osobine našeg nebeskog Oca. Dok nas dela stvaranja bez reči pozivaju da upoznamo Boga i zbližimo se s njim, Biblija nas otvoreno podstiče na to. U njoj piše: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8). U Delima apostolskim 17:27 piše da on „nije daleko ni od koga od nas“.

Ako izdvojite vreme da biste upoznali Boga, još više ćete se uveriti u to da „on brine za vas“ (1. Petrova 5:7). Kako se takvo poverenje u Jehovu može odraziti na vaš život?

Pogledajmo primer Torua iz Japana. Iako ga je majka odmalena poučavala biblijskim merilima, postao je jakuza, član japanske mafije. On kaže: „Mislio sam da me Bog mrzi i verovao sam da je smrt ljudi oko mene, naročito onih koje sam voleo, kazna od njega.“ Toru priznaje da je u tom destruktivnom okruženju i načinu razmišljanja postao „bezdušan i bezosećajan“. On kaže šta mu je bio cilj: „Hteo sam da umrem mlad nakon što bih ubio nekog poznatijeg od sebe i da po tome ostanem upamćen.“

Međutim, kada su Toru i njegova žena Hana počeli da proučavaju Bibliju, Toru je drastično  promenio svoj stav i način života. „Svojim očima sam gledala kako se moj muž menja“, kaže Hana. Toru sada s potpunim uverenjem kaže: „Postoji Bog kojem je stalo do svakoga od nas. On ne želi da iko umre i spreman je da oprosti onima koji se iskreno kaju za svoje greške. On sluša ono što ne možemo reći nikom drugom i što niko drugi ne bi razumeo. Jehova će uskoro otkloniti sve probleme, patnju i muku. Čak nam i sada pomaže na načine koje nikada ne bismo očekivali. On nas voli i pomaže nam kada klonemo“ (Psalam 136:23).

Torujev primer nam pokazuje koliko je vredno znati da će Bog uskoro okončati sve nevolje i obrisati svaku suzu. Ne samo što imamo nadu u sigurnu budućnost već i sada možemo bolje živeti. Iako je današnji svet pun patnje, možemo biti potpuno uvereni u to da nas Bog voli i da mu je stalo do nas.