Ako Bog nije kriv za patnju, ko je odgovoran za to što milioni gladuju, za teško siromaštvo, okrutne ratove, mučne bolesti i prirodne katastrofe? Božja Reč, Biblija, otkriva tri glavna uzroka ljudske patnje:

  1.  Sebičnost, pohlepa i mržnja. „Čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu“ (Propovednik 8:9). Ljudi često pate zato što su žrtve nesavršenih, sebičnih i okrutnih ljudi.

  2.  Vreme i nepredviđeni događaji. Ljudi često pate „jer vreme nevolje i nepredviđeni događaji snalaze svakoga od njih“ (Propovednik 9:11). To znači da se ljudi jednostavno nađu na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, da se događaju nesreće ili da su ljudi neodgovorni ili prave greške.

  3.  Zli vladar ovog sveta. Biblija jasno pokazuje ko je glavni krivac za ljudsku patnju. Ona kaže: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). Taj „zli“ je moćno duhovno biće, Satana Ðavo. On je prvobitno bio Božji anđeo ali „nije ostao postojan u istini“ (Jovan 8:44). Druga duhovna bića su se pridružila Satani i pobunila protiv Boga kako bi zadovoljila svoje sebične želje. Tako su postali demoni (Postanak 6:1-5). Od tada, Satana i njegovi demoni imaju snažan uticaj na ono što se dešava u svetu. Taj loš uticaj je posebno očigledan u naše vreme. Ðavo je sada veoma gnevan i „zavodi ceo svet“, zbog čega je na zemlji nastupilo teško vreme (Otkrivenje 12:9, 12). Satana je zaista okrutan diktator. On se naslađuje ljudskom patnjom. On je kriv za ljudsku patnju, a ne Bog.

RAZMISLITE O SLEDEĆEM: Samo neko ko je bezosećajan i zao može naneti patnju nedužnim ljudima. Nasuprot tome, Biblija kaže: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8). Pošto Bog sve radi iz ljubavi, „daleko je od istinitog Boga da zlo čini, i od Svemoćnog da nepravedno postupa“ (Jov 34:10).

Međutim, sigurno se pitate: „Koliko će još dugo Svemoćni Bog dozvoljavati Satani da okrutno vlada?“ Kao što smo videli, Bog mrzi zlo i naša patnja ga veoma boli. Božja Reč još kaže: „Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas“ (1. Petrova 5:7). Bog nas voli i ima moć da otkloni svu patnju i nepravdu i o tome će biti reči u sledećem članku. *

^ odl. 7 Detaljnije objašnjenje o tome zašto Bog dopušta patnju možete naći u 11. poglavlju u knjizi Šta Biblija zaista naučava?; izdali Jehovini svedoci. Može se besplatno preuzeti s veb-sajta www.jw.org.