Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  Broj 3/2017.

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Hoće li ikada biti pravde u svetu?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

„Dobro znam da će Jehova dati pravo nevoljniku i pravdu siromahu“ (Psalam 140:12). Kad zavlada Božje Kraljevstvo, u svetu će biti pravde.

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Bog vidi nepravdu koja pogađa ljude i ispraviće je (Propovednik 5:8).

  • Pošto će Bog vladati pravedno, ljudi će uživati u miru i sigurnosti (Isaija 32:16-18).

Da li Bog pravi razlike među ljudima?

Neki veruju

da je Bog blagoslovio neke ljude, a prokleo druge. Drugi veruju da su pred Bogom svi jednaki. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

„Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:34, 35). Dakle, pred Bogom su svi jednaki.

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • „Dobra vest“, koja se nalazi u Bibliji, propoveda se „svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima“ (Otkrivenje 14:6).