Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Stražarska kula  |  Broj 3/2017.

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Hoće li ikada biti pravde u svetu?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

„Dobro znam da će Jehova dati pravo nevoljniku i pravdu siromahu“ (Psalam 140:12). Kad zavlada Božje Kraljevstvo, u svetu će biti pravde.

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Bog vidi nepravdu koja pogađa ljude i ispraviće je (Propovednik 5:8).

  • Pošto će Bog vladati pravedno, ljudi će uživati u miru i sigurnosti (Isaija 32:16-18).

Da li Bog pravi razlike među ljudima?

Neki veruju

da je Bog blagoslovio neke ljude, a prokleo druge. Drugi veruju da su pred Bogom svi jednaki. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

„Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:34, 35). Dakle, pred Bogom su svi jednaki.

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • „Dobra vest“, koja se nalazi u Bibliji, propoveda se „svim narodima i plemenima i jezicima i narodnostima“ (Otkrivenje 14:6).

 

Saznajte više

PITANJA I ODGOVORI

Da li je Bog kriv za patnju?

Nevolje mogu zadesiti svakoga — čak i one koji imaju Božju naklonost.

Šta Biblija zaista naučava?

Šta će Bog učiniti za ljude?

Da li će Bog ostvariti svoju nameru da na zemlji bude raj? Kada će to biti?