Četiri konja galopirajući izlaze jedan za drugim. Toliko su živo opisani da nam se čini kao da jure prema nama. Prvi konj je beo i na njemu jaše tek krunisani kralj. Za njim dolazi konj plamene boje, čiji jahač odnosi mir sa zemlje. Treći konj je crn, a njegov konjanik u ruci drži vagu. Dok juriša, čuje se glas koji objavljuje strašnu poruku o nestašici hrane. Četvrti konj svojom bledom bojom nagoveštava bolesti i sve drugo što odnosi živote. Na njemu jaše sama Smrt. Odmah za njim ide grob koji skuplja sve žrtve (Otkrivenje 6:1-8).

„Prvi put kad sam čitala o četiri jahača Apokalipse, bila sam prestravljena. Imala sam osećaj da dolazi Sudnji dan, koji neću preživeti jer nisam spremna.“ (Kristal)

„Vizija o četiri jahača me je zadivila. Kad sam saznao šta simbolizuje svaki od njih, bilo mi je skroz logično.“ (Ed)

Ovo je čuvena scena iz Otkrivenja, poslednje biblijske knjige. Na pomisao o ovim jahačima, da li se osećate uplašeno kao Kristal ili ste zaintrigirani kao Ed? Da li ste znali da je značenje te vizije veoma važno za nas danas? U uvodnim rečima knjige Otkrivenje stoji da ćemo biti srećni ako čitamo ono što piše u njoj, izvučemo pouku i živimo po tome (Otkrivenje 1:1-3).

Dakle, iako ova vizija nekima uliva strah, ona nije napisana s tim ciljem. Zapravo, ona najavljuje predivnu budućnost i jača nam veru. I vi možete saznati šta četiri jahača Apokalipse zaista predstavljaju. O tome će biti reči u sledećem članku.