Možda nam se čini da nije lako odgonetnuti ko su četiri jahača Apokalipse, ali ako njihov opis iz Biblije uporedimo sa onim što se dešava već više od 100 godina, možemo razumeti šta svaki od njih predstavlja. Iako deluju zloslutno, jer su glasnici strašnih nevolja, oni nam donose i dobre vesti. Kako to? Pogledajmo najpre šta svaki jahač simbolizuje.

JAHAČ NA BELOM KONJU

Vizija počinje sledećim rečima: „Pogledao sam, i gle — beli konj i na njemu jahač koji je imao lûk. Bila mu je data kruna pa je izašao pobeđujući i krenuo u konačnu pobedu“ (Otkrivenje 6:2).

Ko je jahač belog konja? Odgovor takođe pronalazimo u knjizi Otkrivenje. Za njega se kaže da je „Reč Božja“ (Otkrivenje 19:11-13). Titula Reč pripada Isusu Hristu jer se preko njega Bog obraćao drugima (Jovan 1:1, 14). Jahač se još opisuje i kao „Verni i Istiniti“ i kao „Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima“ (Otkrivenje 19:11, 16). To pokazuje da je on Kralj koji nikada ne zloupotrebljava svoju moć. Ali sad se javljaju još neka pitanja.

Ko je Isusu dao vlast? (Otkrivenje 6:2). Prorok Danilo je imao viziju koja nam daje odgovor na to pitanje. On je video kako Pradavni, to jest Jehova Bog, * daje „vlast, čast i kraljevstvo“ nekome ko je kao „sin čovečji“, što je izraz koji se na drugim mestima u Bibliji koristi za Isusa (Danilo 7:13, 14). Dakle, sam Svemoćni Bog je Isusu dao moć i pravo da vlada i da sudi. On jaše na belom konju, pošto bela boja u Bibliji često predstavlja pravednost. Prema tome, rat koji će voditi Božji Sin biće pravedan (Otkrivenje 3:4; 7:9, 13, 14).

Kada su jahači stupili na scenu? Prvi jahač, Isus, počeo je da jaše kad je krunisan (Otkrivenje 6:2). To nije bilo odmah nakon što je uzašao na nebo. Biblija kaže da je morao da čeka neko vreme da bi dobio vlast (Jevrejima 10:12, 13). Isus je svojim učenicima rekao po čemu će prepoznati da se taj period čekanja završio i da je on počeo da vlada na nebu. Objasnio im je da će se situacija u svetu znatno pogoršati kad on bude postavljen za Kralja — biće ratova, gladi i bolesti (Matej 24:3, 7; Luka 21:10, 11). To doba puno nedaća, koje Biblija naziva „poslednjim danima“ počelo je nedugo nakon što je 1914. izbio Prvi svetski rat (2. Timoteju 3:1-5).

Ali zbog čega stanje na zemlji nije postalo bolje, već se pogoršalo kad je 1914. Isus počeo da vlada? Zato što je on tada počeo da vlada na nebu, a ne na zemlji. Tada je izbio rat na nebu i Isus, na kog se u Otkrivenju ukazuje i kao na Mihaila, zbacio je Satanu i demone „na zemlju“ (Otkrivenje 12:7-9, 12). Pošto više ne može da utiče na nebo, već samo na zemlju, Satana sav svoj bes iskaljuje na ljude. Gnevan je i zato što zna da mu je preostalo veoma malo vremena i da Bog neće još dugo dozvoljavati da utiče na zemlju (Matej 6:10). Pogledajmo sada kako preostala tri jahača potvrđuju da živimo u „poslednjim  danima“. Za razliku od prvog konjanika, koji predstavlja jednu osobu, naredna tri jahača predstavljaju nevolje koje su zahvatile ceo svet.

JAHAČ NA KONJU PLAMENE BOJE

„Izašao je drugi konj, plamene boje. Njegovom jahaču je bilo dato da uzme mir sa zemlje kako bi ljudi ubijali jedni druge. I bio mu je dat veliki mač“ (Otkrivenje 6:4).

Jahač plamenog konja predstavlja rat. On „uzima mir“ sa cele zemlje, a ne samo u pojedinim delovima sveta. Godine 1914. je po prvi put u istoriji izbio svetski rat. Nedugo zatim je nastupio i još razorniji Drugi svetski rat. Prema nekim procenama, od 1914. je u ratovima i drugim oružanim sukobima poginulo više od 100 miliona ljudi, dok su milioni drugih zadobili ozbiljne povrede.

U kojoj meri se danas ratuje? Ljudi po prvi put u istoriji imaju moć da čitavo čovečanstvo zbrišu s lica zemlje. Čak ni organizacije koje se zalažu za očuvanje mira, kao što su Ujedinjene nacije, ne mogu zaustaviti ovog jahača.

JAHAČ NA CRNOM KONJU

„Pogledao sam, i gle — crni konj i na njemu jahač koji je u ruci imao vagu. I začuo sam nešto kao glas usred četiri bića kako govori: ’Mera pšenice za denar i tri mere ječma za denar! A ulje i vino troši štedljivo!‘“ (Otkrivenje 6:5, 6).

Jahač na crnom konju predstavlja glad. U navedenom stihu iz Otkrivenja je simbolično prikazana velika nestašica hrane. Naime, mera (0,7 kilograma) pšenice košta denar, koliko je u prvom veku iznosila dnevnica (Matej 20:2). Za istu svotu se može kupiti tri mere (2,1 kilogram) ječma, koji se smatrao manje kvalitetnom hranom od pšenice. Jedna porodica ne bi mogla dugo živeti od te male količine hrane. Ljudima je zatim rečeno da štedljivo troše ulje i vino, što su bile osnovne životne namirnice u biblijsko doba.

Da li je očigledno da je od 1914. crni konj u galopu? I te kako! U 20. veku je oko 70 miliona ljudi umrlo od gladi. Prema jednom izveštaju, procenjuje se da je „od 2012. do 2014. godine bilo hronično neuhranjeno 805 miliona ljudi — skoro svaka deveta osoba“. Statistički podaci pokazuju da „svake godine više ljudi umre od gladi nego od side, malarije i tuberkuloze zajedno“. I pored sveg truda, ovaj problem ostaje nerešen. Nije moguće zaustaviti jahača crnog konja.

JAHAČ NA BLEDOM KONJU

„Pogledao sam, i gle — bledi konj i na njemu jahač kome je ime bilo Smrt, a za njim je išao grob. I data im je vlast nad četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem i glađu i pomorom i zverima zemaljskim“ (Otkrivenje 6:8).

Jahač na bledom konju predstavlja smrt izazvanu zaraznim bolestima i drugim uzrocima. Ubrzo nakon 1914, od španske groznice je umrlo na desetine miliona ljudi, dok je čak oko 500 miliona bilo zaraženo ovim virusom — skoro svaki treći čovek.

Ali to je bio samo početak. Stručnjaci procenjuju da je tokom 20. veka između 300 i 500 miliona ljudi umrlo od velikih boginja. Sida, tuberkuloza i malarija i dan-danas odnose milione života, uprkos sve većem napretku medicine.

Grob nemilosrdno uzima k sebi žrtve ratova, gladi i zaraznih bolesti.

 PRED NAMA SU BOLJA VREMENA!

Dani puni nevolja uskoro će biti iza nas. Isus je 1914. godine „izašao pobeđujući“ — u nebeskom ratu je pobedio Satanu i zbacio ga „na zemlju“. Ali to nije kraj. On je „krenuo u konačnu pobedu“ (Otkrivenje 6:2; 12:9, 12). Uskoro će, u ratu koji se zove Armagedon, sprečiti Satanu da dalje nanosi ljudima bol i uništiti sve koji su na Sataninoj strani (Otkrivenje 20:1-3). Isus ne samo da će zauvek ukloniti ratove, glad, bolesti i smrt, već će i nadoknaditi svu štetu koju su oni prouzrokovali. Pogledajte šta Biblija kaže o tome.

Umesto ratova, vladaće mir. Jehova „prekida ratove do kraja zemlje. Luk prebija, koplje lomi“ (Psalam 46:9). Miroljubivi ljudi će uživati „u izobilju mira“ (Psalam 37:11).

Hrane će biti na pretek i više niko neće gladovati. „Na zemlji će bogato roditi žito, biće ga u izobilju po vrhovima gorskim“ (Psalam 72:16).

Isus će uskoro nadoknaditi svu štetu koju su prouzrokovala preostala tri jahača

Bolest i smrt će biti stvar prošlosti. Svi će biti savršenog zdravlja i živeće zauvek. Bog će „obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti“ (Otkrivenje 21:4).

Kad je Isus bio na zemlji, videlo se koliko će biti dobar vladar. Podsticao je druge na mir, čudom je nahranio hiljade ljudi, lečio je bolesne, a čak je i uskrsavao mrtve (Matej 12:15; 14:19-21; 26:52; Jovan 11:43, 44).

Jehovini svedoci će vam rado iz Biblije pokazati kako se možete pripremiti za ono što predstoji. Da li biste želeli da saznate više o tome?

^ odl. 7 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.