Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA Broj 3/2017. | Šta predstavljaju četiri jahača Apokalipse?

ŠTA MISLITE?

Četiri jahača Apokalipse su naširoko poznati i onima koji nisu čitali Bibliju. Nekima su strašni. Drugi su radoznali i zanima ih šta oni predstavljaju. Pogledajte šta Biblija kaže o tom proročanstvu:

„Srećan je onaj ko čita i oni koji čuju reči ovog proročanstva“ (Otkrivenje 1:3).

U ovom izdanju Stražarske kule se govori o tome da vizija o četiri jahača Apokalipse zapravo ima dobro značenje za nas.

 

S NASLOVNE STRANE

Ima li razloga da ih se plašimo?

Četiri konja — beli, plameni, crni i bledi — koji galopiraju jedan za drugim, akteri su čuvene scene iz Otkrivenja, to jest Apokalipse.

S NASLOVNE STRANE

Šta predstavljaju jahači Apokalipse?

Pogledajte šta predstavljaju jahači Apokalipse.

Precizna do detalja

Tatnaj nije bio značajna istorijska ličnost, ali arheološki dokazi u kojima se on spominje dovode nas do važnog zaključka.

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

Voleo sam bejzbol više od svega!

Samjuel Hamilton je bio obuzet sportom, a onda mu je Biblija promenila život.

PRIMERI VERE

Žena izuzetne lepote

U Egiptu, Sara zbog svoje lepote zapada za oko faraonovim knezovima. Možda će vas iznenaditi kako su se događaji dalje odvijali.

Šta kaže Sveto pismo?

Da li Bog pravi razlike među ljudima? Saznajte šta Biblija kaže o tome da li je Bog pravedan.

Još neke teme

Knjiga Otkrivenje — koju poruku prenosi?

U Otkrivenju piše da su srećni oni koji čitaju, razumeju i primenjuju njenu poruku.