Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Božje ime (osenčeno) na drevnom biblijskom manuskriptu

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Da li Bog ima ime?

NEKI KAŽU da Bog nema ime, neki da je njegovo ime „Bog“ ili „Gospod“, a drugi da on ima puno imena. Šta vi mislite o tome?

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

„Jedino [si] ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom“ (Psalam 83:18).

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?

Da li je pogrešno izgovarati Božje ime?

ŠTA BISTE VI REKLI?

  • Da

  • Ne

  • Zavisi

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

„Ne spominji ime Jehove, svog Boga, na nedostojan način“ (Izlazak 20:7). Pogrešno je izgovarati Božje ime samo ako se to čini bez poštovanja (Jeremija 29:9).

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?