Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA Broj 2/2016. | Zašto je Isus morao da umre?

Od kakvog je značaja za vas smrt jednog čoveka pre oko 2 000 godina?

S NASLOVNE STRANE

Da li je zaista bilo tako?

Zbog čega možemo reći da su jevanđelja tačna?

S NASLOVNE STRANE

Zašto je Isus morao da umre?

Šta njegova smrt znači za nas?

Da li hrišćani treba da prisustvuju obredima u svetilištima?

Mnoge religije imaju svoja svetilišta. Da li obožavanje Boga na tim mestima ima posebno značenje?

Obraćate li pažnju na upozorenja?

Biblijska proročanstva ukazuju na predstojeću veliku nevolju. Da li ćete poslušati upozorenje?

Šta kaže Sveto pismo?

Da li treba da se plašimo Ðavola?

Još neke teme

Da li je Isus umro na krstu?

Mnogi smatraju da je krst simbol hrišćanstva. Da li treba da ga koristimo?