Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ko su Bog i Isus Hrist?

Ko su Bog i Isus Hrist?

Ljudi obožavaju mnoge bogove, ali postoji samo jedan pravi Bog (Jovan 17:3). Za njega se u Bibliji kaže da je Najviši, Stvoritelj svega, Izvor života. Samo on zaslužuje da ga ljudi obožavaju (Danilo 7:18; Otkrivenje 4:11).

Ko je Bog?

Božje ime se u izvornom biblijskom tekstu pojavljuje OKO 7 000 PUTA

JEHOVA je Božje ime

GOSPOD, BOG, OTAC – Neke Jehovine titule

Kako se Bog zove? Sam Bog za sebe kaže: „Ja sam Jehova. To je ime moje“ (Isaija 42:8). Božje ime se u izvornom biblijskom tekstu pojavljuje oko 7 000 puta. Međutim, ono je uklonjeno iz mnogih prevoda Biblije i zamenjeno titulama, od kojih je jedna „Gospod“. Bog želi da bude naš prijatelj i zato nas podstiče da ga oslovljavamo po imenu (Psalam 105:1).

Jehovine titule. U Bibliji se za Jehovu koriste razne titule, kao što su „Bog“, „Svemoćni“, „Stvoritelj“, „Otac“, „Gospod“ i „Vrhovni vladar“. U njoj su zabeležene mnoge molitve u kojima se uz Jehovino ime spominje i neka titula (Danilo 9:4).

 Kako Bog izgleda? „Bog je duh“ (Jovan 4:24). Biblija kaže da „nijedan čovek nikada nije video Boga“ (Jovan 1:18). Ona takođe govori da Bog ima osećanja. Ljudi mu mogu naneti bol, a mogu ga i usrećiti (Poslovice 11:20; Psalam 78:40, 41).

Božje izuzetne osobine. Za Boga su svi ljudi isti, bez obzira na njihovu nacionalnost i društveni status (Dela apostolska 10:34, 35). Bog je takođe „milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine“ (Izlazak 34:6, 7). Međutim, u njegovoj ličnosti se naročito ističu četiri osobine.

Moć. Pošto je on „Bog Svemoćni“, poseduje neograničenu moć, koju će upotrebiti da bi ispunio sve što je obećao (Postanak 17:1).

Mudrost. Niko nije mudar kao Bog. Zato Biblija o njemu govori kao o „jedinom mudrom“ (Rimljanima 16:27).

Pravda. Bog uvek postupa pravedno. On je savršen i „nema u njemu nepravde“ (Ponovljeni zakoni 32:4).

Ljubav. Biblija kaže: „Bog je ljubav“ (1. Jovanova 4:8). Dakle, ne samo što Bog pokazuje ljubav već je i oličenje ljubavi. Sve što radi prožeto je njegovom nenadmašnom ljubavlju, što nama ljudima mnogo znači.

Bog želi da bude blizak s ljudima. Bog je naš nebeski Otac koji nas mnogo voli (Matej 6:9). Mi čak možemo postati njegovi prijatelji ako verujemo u njega (Psalam 25:14). On nas zapravo poziva da mu se približimo i da sve svoje brige bacimo na njega, jer se on brine za nas (1. Petrova 5:7; Jakovljeva 4:8).

Koja je razlika između Boga i Isusa Hrista?

Isus nije Bog. Isus je jedinstveno biće – jedino je njega Bog direktno stvorio. Zato se za njega u Bibliji kaže da je Božji Sin (Jovan 20:31). Nakon što ga je Jehova stvorio, Isus je kao „vešt graditelj“ učestvovao u stvaranju svega ostalog (Poslovice 8:30, 31; Kološanima 1:15, 16).

 Isus Hrist nikada nije tvrdio da je Bog. Zapravo, Isus je rekao: „Ja [...] sam njegov zastupnik i on me je poslao“ (Jovan 7:29). Kada je Isus razgovarao s jednim učenikom, rekao je sledeće: „Uzlazim k svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu“ (Jovan 20:17). Nakon što je Isus umro, Jehova ga je uskrsnuo u nebeski život, poverio mu velike odgovornosti i postavio ga „da sedi njemu zdesna“ (Matej 28:18; Dela apostolska 2:32, 33).

Isus Hrist vam može pomoći da postanete Božji prijatelj

Isus je sišao na zemlju da bi drugima govorio o svom Ocu. Jehova je za Isusa rekao: „Ovo je moj Sin, voljeni! Njega slušajte!“ (Marko 9:7). Isus poznaje Boga bolje nego bilo ko i zato je mogao da kaže da „niko ne zna ko je Otac, osim Sina i onoga kome Sin hoće da ga otkrije“ (Luka 10:22).

Isus je savršeno odražavao Božje osobine. On je po svojim osobinama toliko ličio na svog Oca da je s pravom rekao: „Ko je video mene, video je i Oca“ (Jovan 14:9). To što je voleo ljude poput svog Oca i to pokazivao i rečima i delima, mnoge je privuklo Bogu. On je rekao: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jovan 14:6). Takođe je rekao da će „pravi obožavaoci obožavati Oca duhom i istinom, jer Otac traži takve da ga obožavaju“ (Jovan 4:23). Divno je što Jehova traži ljude koji zaista žele da znaju pravu istinu o njemu. Da li i vi spadate među njih?