Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Moguće je biti blizak s Bogom

Moguće je biti blizak s Bogom

NEKI SMATRAJU DA...

Bogu nije stalo do nas ili da je previše dalek, uzvišen i nepristupačan.

ŠTA BIBLIJA KAŽE

„Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8).

„Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas“ (1. Petrova 5:7).

KAKO MOŽEMO POSTATI BLISKI S BOGOM?