„Uvereni [smo] da imamo čistu savest, jer u svemu želimo da pošteno postupamo.“ (Jevrejima 13:18)

Grčka reč koja se pojavljuje u izvornom biblijskom tekstu, a koja se ponekad prevodi kao „poštenje“ ukazuje na nešto što je suštinski dobro, to jest na nešto što je lepo u moralnom pogledu.

Pravi hrišćani ozbiljno shvataju reči koje je apostol Pavle napisao pod Božjim nadahnućem: „U svemu želimo da pošteno postupamo.“ Šta to zapravo znači?

UNUTRAŠNJA BORBA

Većina nas se svakog jutra pogleda u ogledalo pre nego što izađe iz kuće. To radimo zato što želimo da lepo izgledamo. Međutim, postoji nešto daleko važnije od dobre frizure i moderne odeće. Naše osobine nas čine privlačnim ili odbojnim u očima drugih.

U Božjoj Reči se otvoreno kaže da smo svi mi skloni tome da radimo ono što je neispravno. U Postanku 8:21 piše: „Čovekovo srce [je] sklono zlu od njegove mladosti.“ Dakle, da bismo postupali pošteno, moramo se boriti sa takvim urođenim sklonostima. Apostol Pavle je upečatljivim rečima opisao unutrašnju borbu koju je vodio: „Po svom unutrašnjem čoveku zaista uživam u Božjem zakonu, ali u svojim udovima vidim drugi zakon koji ratuje protiv zakona mog uma i zarobljava me zakonom greha koji je u mojim udovima“ (Rimljanima 7:22, 23).

Na primer, naše srce nas može vući da uradimo nešto loše i možda imamo jaku želju da postupimo nepošteno. Ali mi ne moramo slepo slušati svoje srce. Možemo da biramo. Ako rešimo da se odupremo toj želji, možemo ostati pošteni čak i ako živimo u sredini u kojoj preovladava nepoštenje.

DOBITI BITKU

Da bismo bili pošteni, neophodno je da se držimo uzvišenih moralnih merila. Međutim, žalosno je što mnogi više brinu o svom izboru odeće nego o vrednostima kojih se drže. Zbog toga smatraju da je određena mera nepoštenja opravdana u nekim situacijama. U jednoj knjizi je u vezi s tim rečeno: „U suštini, mi pribegavamo nepoštenju do one mere koja nam omogućava da sebe ipak vidimo kao poštene osobe“ (The (Honest) Truth About Dishonesty). Međutim, da li postoji neko pouzdano merilo na osnovu kog možemo steći pravu sliku o svom gledištu što se tiče nepoštenja? Odgovor na to pitanje je potvrdan.

Milioni ljudi širom sveta smatraju da Biblija savršeno ispunjava tu ulogu. U njoj su izložena moralna merila koja su zaista bez premca (Psalam 19:7). Njeni saveti nam pružaju pouzdano vođstvo što se tiče porodičnog života, zaposlenja, morala i duhovnosti. Ti saveti su položili ispit vremena. Zakoni i načela o kojima se govori u Bibliji korisni  su za sve ljude bez obzira na njihovo poreklo. Proučavanje Biblije, razmišljanje o onome što piše u njoj i primenjivanje biblijskih saveta mogu nam pomoći da budemo pošteni.

Pa ipak, nije dovoljno samo dobro upoznati ono što piše u Bibliji. Živimo u iskvarenom svetu koji vrši pritisak na nas da prihvatimo njegova merila. Zato je neophodno da se molimo za Božju pomoć i podršku (Filipljanima 4:6, 7, 13). Na taj način možemo imati hrabrost da zastupamo ono što je ispravno i da u svemu pošteno postupamo.

NAGRADE ZA POŠTENJE

Hitoši, o kome se govori u uvodnom članku, video je da mu se na kraju isplatilo to što je bio pošten. Sada ima poslodavca koji ceni njegovo poštenje. Hitoši je rekao: „Drago mi je što sam našao posao koji mogu da obavljam čiste savesti.“

Još mnogi drugi su se uverili u to da se isplati biti pošten. Razmotrite primere nekih kojima je koristilo to što su poslušali biblijski savet da u svemu pošteno postupaju.

 • Čista savest

  „Kada sam imala 13 godina, napustila sam školu i počela sam da živim od krađe. Skoro sve što sam imala stekla sam na nepošten način. Nakon što sam se udala, moj muž i ja smo počeli da proučavamo Bibliju s Jehovinim svedocima. Saznali smo da Jehova * Bog mrzi nepoštenje i zato smo rešili da se promenimo. Godine 1990. krstili smo se kao Jehovini svedoci (Poslovice 6:16-19).

  „Ranije je moja kuća bila puna ukradenih stvari, ali sada se to promenilo i zato imam čistu savest. Kada pomislim na sve one godine tokom kojih sam nepošteno živela, zahvalna sam Jehovi na njegovom velikom milosrđu. Uveče mirne savesti odlazim na spavanje, jer znam da imam Jehovinu naklonost“ (Šeril, Irska).

  „Kada je moj šef saznao da nisam hteo da primim mito od jednog potencijalnog klijenta, rekao mi je: ’Vidi se da ti vera u Boga pomaže da budeš osoba dostojna poverenja! Drago mi je što radiš za nas.‘ To što nastojim da budem pošten pomaže mi da imam čistu savest pred Jehovom Bogom. To mi takođe omogućuje da pomažem i članovima svoje porodice da budu pošteni“ (Sani, Hongkong).

 • Unutrašnji mir

  „Radim na jednom odgovornom mestu u banci, koja ima filijale u više zemalja. U ovom poslu se poštenje često žrtvuje zarad profita. Opšteprihvaćeno gledište glasi: ’Zašto je problem biti malo nepošten ako će to doneti zaradu i ako je dobro za firmu?‘ Ali poštenje mi donosi unutrašnji mir. Čvrsto sam rešio da budem pošten bez obzira na probleme koje bih zbog toga mogao imati. Moji poslodavci znaju da neću lagati ni njih niti za njih“ (Tom, Sjedinjene Države).

 • Samopoštovanje

  „Moj poslovođa me je nagovarao da slažem kada je neka roba nestala, ali nisam htela da to uradim. Kada je na kraju otkriveno ko je ukrao tu robu, moj poslodavac mi je zahvalio što sam bila poštena. Da bi čovek bio pošten u nepoštenom svetu, mora da bude hrabar. Ali to se na kraju isplati, zato što tako stičemo poverenje i poštovanje onih oko nas“ (Kaori, Japan).

Čista savest, unutrašnji mir i samopoštovanje govore u prilog tome da se poštenje zaista isplati. Sigurno se slažete s tim.

^ odl. 18 Sveto pismo otkriva da Božje ime glasi „Jehova“.